S účinnosťou od 26.10.2020 (pondelok) do odvolania sa MENÍ forma vyučovania na našej škole, a to nasledovne:

Žiaci 1. – 4. ročníka sa vyučujú v škole, tak ako doteraz. Vyučovanie bude skrátené na 4 vyučovacie hodiny denne.

Školský klub detí zatiaľ bude fungovať bez zmeny.

Žiaci 5. – 9. ročníka A variantu, žiaci 5.-10. ročníka B a C variantu prechádzajú na vyučovanie z domu (dištančne). Prosíme preto o spoluprácu všetkých strán podieľajúcich sa na vyučovaní.

Tieto zmeny nastávajú na základe nižšie uvedeného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga zo dňa 23.10.2020.

https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf

Riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy vo Zvolene

Novinky

Comments are disabled.