V termíne od 8. mája do 15. mája 2022 sme absolvovali v poradí už druhú mobilitu nášho projektu, ktorou bola tentokrát návšteva a tieňovanie práce (job shadowing) na hostiteľskej škole podobného typu ako je naša.

Účastníkmi tejto mobility boli Mgr. Sklienková J., Mgr. Obstová E., Mgr. Ivanová E. a Mgr. Peťková J.

Partnerskou školou bola špeciálna škola v meste Manisa neďaleko druhého najväčšieho mesta Turecka – Izmiru (Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe).

Hlavným cieľom tejto návštevy bolo zoznámenie sa so systémom vzdelávania a špecifikami vzdelávania žiakov s MP v tejto krajine, výmena skúseností a osvedčených metód a spôsobov práce, spoznávanie konkrétnych aktivít z oblasti terapií so žiakmi (prostredníctvom odskúšaných a zažitých workshopov), rozvoj v oblasti multikultúrnej výchovy a nepochybne vytvorenie partnerstva pre budúcu spoluprácu a ďalšie Erasmus projekty.

Tejto návštevy sa okrem nás zúčastnili aj ďalšie dva tímy – jeden z Poľska (Otwock pri Varšave) druhý zo Španielska (Valencie), takže vzájomná výmena skúseností bola o to viac prínosnejšia a bohatšia.

Priebeh celej mobility splnil naše očakávania, obohatil náš profesijný rozvoj, jazykové kompetencie a zručnosti, ponúkol nám nové pohľady, námety na prácu, zaujímavé poznania a nové priateľstvá. Ľudia z prijímajúcej organizácie boli veľmi ústretoví, milí, starali sa o nás ochotne a vzorne. Všetky aktivity (exkurzie, výlety, návštevy, …), ktoré nám pripravili boli pre nás zážitkom, na ktorý budeme s úsmevom a láskou spomínať.

(viac o mobilite a jej priebehu si môžete pozrieť kliknutím na prezentáciu).