Spoznaj svoje mesto

V týždni od 7.6. do 11.06. sme spoznávali so žiakmi naše krásne mesto Zvolen. Miesta, ktorými denne prechádzame, ale i miesta, ktoré sú od nás ďalej a sú s nimi spojené  historické  posolstvá vyjadrujúce dôležitosť osobností či udalostí v našich dejinách. Každý národ má svoju históriu, každé mesto má svoje miesta, ktoré treba spoznať a pýšiť sa nimi.
Pani učiteľky so žiakmi v triedach dostali indície (PL na čítanie s porozumením, tajničky, osemsmerovky, puzzle, doplňovačky, omaľovanky), podľa ktorých zistili osobnosť alebo miesto, kde sa pôjdu pozrieť, spoznať a prežiť návrat v čase napr. s Ľudovítom Štúrom, Jozefom Gregorom Tajovským, Matejom Dekretom Matejovie, Pancierovým vlakom Hurban, Arborétom Borová hora, Pustým hradom, Cintorínom padlých sovietskych a rumunskych vojakov s pamätníkmi…
Krásne výstupy videného a prežitého sme si odprezentovali vo forme divadielka, žiakmi vytvorených makiet hradu a vlaku, hovoreného slova, plagátov, hádaniek či 3D reliéfov…
Kde bolo …. tam je…naše mesto Zvolen….naše historické mesto Zvolen…
Pozrite si fotky, je na čo pozerať.
Mgr. Kubišová L.., Mgr. Melicherčíková Z., Bc. Jakubíková R.

Noc v škole

Kto chce stráviť noc v škole, mal by mať nielen odvahu, ale aj chuť na zážitky a kamarátstvo. A toto všetko mali vo štvrtok 17. júna 2021 žiaci z triedy TVP 3 a 3. A. Spoločne sme objavovali krásu prírodu, pozreli si super rozprávku v kine a po posilnení dobrou večerou zvládli aj skúšku odvahy.

Mgr. Krajčiová M., Mgr. Baránková M.

Výlet do ZOO Bojnice

Koniec školského roka sa nezadržateľne blíži a naši žiaci sa 15. júna vybrali na dobrodružný výlet. O exotických aj tunajších zvieratách už počuli veľa, ale vidieť ich na vlastné oči je naozaj zážitok. A tak sme si v ZOO Bojnice prezreli šelmy, zaujímavé vtáky, opice, medvede a krásne zvieratká v teráriu.  Výlet sme si užili a plný dojmov sme sa vrátili domov (viac fotiek si môžete v galérii).

Kolektív učiteľov I. stupňa

Exkurzia žiakov 9. ročníka – Bratislava

Dňa 02.06.2021 sme so žiakmi 9. ročníka navštívili naše hlavné mesto, o ktorom sa dovtedy žiaci učili predovšetkým na hodinách geografie a občianskej náuky.  Cestovali sme vlakom. Pekné slnečné počasie nám vydržalo celý deň.

V Bratislave sme  navštívili Grasalkovičov prezidentský palác a jeho záhradu, Bratislavský hrad s Barokovou záhradou, odkiaľ sme mali výborný výhľad na mesto a rieku Dunaj. Ukázali sme si aj budovu Národnej Rady SR. Peši sme prešli  historickým centrom mesta, kde žiakov zaujala Michalská veža, Hlavné námestie s Rolandovou fontánou, Slovenské národné divadlo a filharmónia. Žiakov takisto veľmi zaujalo nábrežie Dunaja, najmä oddychové zóny, určené na relax a trávenie voľného času. Po oddychu v blízkosti obchodného centra Eurovea sme sa električkou premiestnili naspäť na Hlavnú železničnú stanicu, pričom sme si ešte mali možnosť pozrieť námestie SNP a Obchodnú ulicu. Večer sme sa plní zážitkov a dojmov vrátili vlakom do Zvolena (viď fotky v galérii).

Mgr. Elena Obstová, triedna učiteľka

Mediálna gramotnosť – Reklama

Dňa 20. mája sa žiaci na našej škole venovali téme: Ako na nás pôsobí reklama. Žiaci 1. stupňa sa zábavnou formou cez prezentácie, rozprávky a rôzne reklamy oboznámili s témou. Vytvorili si vlastné reklamné plagáty na vymyslené výrobky alebo služby. Zisťovali, či  reklamy odrážajú skutočnú realitu. Predstavovali si, kde by sa so svojou triedou chceli najradšej ocitnúť. Pre lepšiu predstavu žiakov sme im fotografie upravili v programe Adobe Photoshop, na ktorých boli žiaci na svojich vysnívaných miestach. (všetky fotky pozrite v galérii – stoja za to :-)). Vlastné reklamy odprezentovali pred ostatnými žiakmi a ujasnili si základné pravidlá, ako vnímať reklamu: Neverme všetkému, čo vidíme v reklame. Deti prejavovali pri aktivitách tvorivosť, zo školskej akcie mali radosť.

Mgr. M. Baránková, Mgr. B. Nemcová

Zázračná sliačska voda

O tom, že MDD sa dá osláviť  aj učením a poznávaním a vôbec to nie je nuda sa presvedčili žiaci z tried TVP 2 a TVP 3, keď sa vybrali zistiť, prečo je voda na Sliači zázračná. Na ceste ich čakalo veľa aktivít spojených s trasovaním, poznávaním rastlín, dopravných prostriedkov, maskovanie, pozorovanie mravcov, pohybových aktivít a aj pocitového chodníka. Vylúštili aj záhadu sliačskej vody a plný zážitkov sa vrátili vlakom do Zvolena. Odmenou za super správanie a aktivitu im bola spoločná zmrzlina a pizza. A ako nám bolo?  Výýýýborne (viac fotiek z tejto akcie si môžete pozrieť v galérii).

Mgr. Krajčiová M., Mgr. Bronišová A., Mgr. Fíziková A.

1. sv. prijímanie

22. mája 2021 prijalo 6 našich žiakov (Kiara a Milana Balázsová, Sebastián Berky, Nikolas a Viktória Suchá, Števka Gašparová) sviatosť krstu a sv. zmierenia, aby na druhý deň 23. mája pristúpili k oltáru a z rúk otca dekana prijali po prvýkrát Sviatosť Oltárnu – Ježiša. Aj keď sme mali veľmi málo času na prípravu na tento pre nich veľký deň, všetko prebehlo veľmi dobre a obrovskú radosť z tohto veľkého daru vyjadrili nielen svojim správaním, ale predovšetkým radosťou a zážitkom, ktorý si odniesli vo svojich srdciach aj domov. Želáme im, aby ich svetlo, ktoré dostali sprevádzalo na ceste životom.
Mgr. Krajčiová M.

Vyhodnotenie súťaže „Biblia očami detí“

Naši šikovní a talentovaní žiaci ani tento rok nesklamali a dali si naozaj záležať, aby ich výtvarné práce v súťaži Biblia očami detí boli naozaj dokonalé. A o tom, že do svojej práce vložili aj kúsok srdca svedčí aj nasledovný výsledok:

Krajské kolo:
Lianka Vajsová (TVP 3) – 1. miesto A-kategória
Bianka Gregorová (TVP 3) – 1. miesto B -kategória
Dušan Kováč (6.A) – 2. miesto B-kategória
Alex Oláh (8.A) – 3. miesto A-kategória
Danko Greguš (TVP 3) – 2. miesto A-kategória
A keďže práce postupovali aj na celoslovenské kolo do Prešova, sme hrdí za takýto úžasný výsledok:
Bianka Gregorová – 1. miesto
Lianka Vajsová – 1. miesto
Dušan Kováč – 2. miesto
Gratulujeme a ďakujeme.
Mgr. Krajčiová M.

Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám a starým mamám a aj keď sme ich tento rok nemohli privítať v škole…..Nezabudli sme na ne. Šikovní žiaci na 1. stupni  s veľkým zanietením a láskou pripravili krásne darčeky pre svoje mamičky, aby im poďakovali za starostlivosť, lásku a trpezlivosť. My k ich darčekom pripájame srdečné blahoželanie a želanie, aby zostali zdravé, šťastné a plné lásky.

Kolektív ŠZŠ

Deň zeme

22. apríl je dňom, kedy oslavuje naša Zem a v tichosti nám pripomína ako sa k nej my, jej obyvatelia správame. Aj naši žiaci z tried TVP 2 a TVP 3 si na tematických hodinách pripomenuli, čo je dôležité robiť alebo nerobiť, aby sme žili na krásnej a hlavne zdravej Zemi. A aby za nás hovorili aj činy, spoločne sme pozbierali odpadky okolo našej školy. Veď stačí naozaj málo,  priložiť ruku k dielu a začať hneď od seba (foto z tohto dňa je v galérii).

Mgr. Bronišová,  Mgr. Krajčiová

Veľkonočné tvorenie u nás

Veľká noc nám klope na dvere a naši šikovní žiaci tvorili a tvorili. Ich krásne práce nielen vyzdobili priestory školy, ale určite prinesú radosť aj domov. Výrobky z rôznych materiálov sú odrazom ich tvorivosti, chuti a spolupráce, no predovšetkym radosti, že sú opäť v škole.

Kolektív učiteľov a prácechtivých žiakov

Výtvarná súťaž ŠEVT: Žiacka knižka

Po dlhej odmlke sme sa s nadšením vrátili do školských lavíc, aby sme sa nielen učili, ale aj súťažili. Zapojili sme sa do súťaže na obal žiackej knižky. Naše práce sa veľmi vydarili a tak ich s hrdosťou a aj s troškou nádeje v úspech posielame do celoslovenskej súťaže. Sú to štyri práce, ktoré postúpili zo školského kola. Ich autormi sú: Jakub Babic, Lianka Vajsová, Bianka Gregorová, Miško Kotrý (práce si pozrite v galérii).

Mgr. Krajčiová M.

Do knižnej zbierky

Aj napriek tomu, že v mesiaci február sa naši žiaci do školy pre pandemickú situáciu nedostali, dostali sa k nám aspoň nové knižné tituly od vydavateľstiev ALBI a IKAR. Od vydavateľstva Albi sme získali 2 interaktívne knihy spolu s elektronickými ceruzkami zo série Kúzelné čítanie (Moje prvé tvary a farby, Zvieratká na farme). Od vydavateľstva Ikar sme získali niekoľko zaujímavých knižných titulov o prírode a prírodných javoch, príbehy o zvieratách formou maľovaného čítania a tiež niekoľko pracovných zošitov na nácvik, upevňovanie a rozvoj čítania, písania, matematiky. (foto kníh viď v galérii).

Aj touto cestou vydavateľstvám srdečne ďakujeme za sponzorské dary a tešíme sa, keď ich ukážeme deťom a budeme s nimi s nadšením pracovať.

Mgr. Sklienková J.

Deň s Mikulášom

7. decembra sa celá škola naplnila očakávaním či príde sv. Mikuláš so svojími pomocníkmi. Všetci sa poctivo pripravovali na jeho príchod plnením mikulášskych úloh z SJL, MAT, VYV. Pri zvonení mikulášskeho zvončeka sa rozžiarili oči malých aj veľkých a privítali ho básničkami. Čertík urobil v triedach trochu neporiadku, ale našťastie anjelik na neho dával pozor. Hoci sa deti potešili sladkostiam od Mikuláša, najväčšiu radosť im urobilo súťaženie s Mikulášom. Mikulášsky deň sme zakončili súťažou o najdlhšiu Mikulášsku bradu.

Mgr. Krajčiová M.

Zdobili sme stromček

Všetci sa veľmi tešíme na Vianoce, ktore chceme prežiť v kruhu rodiny, v zdraví, pokoji a láske. Spojili sme svoje sily, nadanie, nadšenie a žiaci na 1. stupni so svojimi p. učiteľkami vytvorili krásne vianočné ozdoby zo slaného cesta a ozdobili nimi stromček. Ten sa rozžiaril svojou krásou, ktorá bola výsledkom radosti a šikovnosti našich žiakov.

Kolektív I. stupňa

Výtvarná súťaž novín Pravda

Spolu so žiakmi sme sa zasnívali o Vianociach a o tom, ako ich prežijeme. Potom naši šikovní žiaci preniesli svoje sny na výkresy a výsledkom boli nielen krásne práce ale aj poznanie, že ich najkrajšie Vianoce sú v kruhu rodiny. Práce sme poslali do výtvarnej súťaze novín Pravda a netrpezlivo čakáme na výsledok.

Mgr. Krajčiová M., Mgr. Kováč R.

Mediálna výchova u žiakov 2. stupňa

Dňa 27.11.2020 sa na našej škole konal projektový deň zameraný na MEDIÁLNU výchovu žiakov druhého stupňa. Pani učiteľka Obstová pripravila praktické aktivity, ktoré triedni učitelia realizovali so svojimi žiakmi v triedach. V priebehu štyroch vyučovacích hodín žiaci získavali kompetencie v oblasti komunikačných schopností a spôsobilostí, kompetencie k učeniu, interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti a rozvíjali schopnosť pracovať s modernými informačnými technológiami. Aktivity žiakov boli zamerané na vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia, vyučovací predmet Slovenský jazyk a literatúra. Učitelia sa so žiakmi zamerali na témy: Čo sú médiá? , Mediálny obraz o svete a  Reklama okolo nás.

Všetky realizované aktivity súvisiace s témami, sa stretli u žiakov so záujmom a nadšením. Ciele jednotlivých vyučovacích hodín boli naplnené a učitelia aj žiaci sa zhodli na tom, že vzdelávanie formou projektového vyučovania  bude efektívne  aj pri iných témach (foto z akcie si môžete pozrieť v galérii).

Mgr. Obstová E.

Výtvarná súťaž Zelený svet 2020

Naším žiakom na ochrane životného prostredia naozaj záleží. Dosvedčuje to nielen ich správanie ale aj ich výtvarné práce.  V rámci environmentálnej výchovy sa o našej Zemi, prírode, zvieratách učíme veľa a spoločne sa snažíme svojim málom prispieť, aby svet, v ktorom žijeme bol krásny a zdravý. Žiaci triedy TVP 3 túto svoju snahu a lásku k Zemi preniesli aj výtvarne a vznikli nadherné práce (viď vo fotogalérii).

Mgr. Krajčiová M.

Výtvarná súťaž Ochranárik

O tom, že korona nás nezlomí presvedčili naši žiaci svojimi výtvarnými prácami. Cez svoje diela ukázali ako sa dá počas pandémie pomáhať, chrániť a veriť, že spoločne ju zvládneme a budeme si môcť vychutnať zdravší svet. Aj keď nevieme ako sa umiestníme v súťaži, naši maliari si zaslúžia veľké uznanie.

A ktorí sú to?

Jakub Babic (TVP3), Lianka Vajsova (TVP3), Denis Berky (8. A), Alex Oláh (8. A) a žiaci 4. A
Výtvarné práce týchto žiakov si môžete prehliadnúť vo  fotogalérii.
Mgr. Krajčiová M.

Prvé sv. prijímanie našich žiakov

11. október 2020 bol veľkým dňom pre šiestich našich žiakov (Patrik Suchý, Vanesa Gašparová, Laura Horváthová, Romana Kováčová, Slávo Kandráč, Dušan Kováč), ktorí prijali krst, sv. spoveď a po prvý krát aj živého Ježiša. Hoci sa celá slávnosť konala iba za prítomnosti rodičov a za prísnych opatrení, deti to prežili s veľkou radosťou a nádejou, že do ich sŕdc vstúpila skutočná Láska.

Mgr. Krajčiová M.

„Na ocenení zamestnancov v školstve“

Dňa 8. septembra 2020 sa v kongresovej sále Okresného úradu v Banskej Bystrici konalo slávnostné oceňovanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu v B. Bystrici. Táto akcia má už svoju každoročnú tradíciu úzko viazanú ku Dňu učiteľov. Tentokrát si toto ocenenie z rúk JuDr. Martina Dolinaja zaslúžene odniesla naša kolegyňa Mgr. Janka SKLIENKOVÁ. Srdečne jej gratulujeme k tomuto oceneniu a prajeme jej do ďalších rokov jej práce veľa pracovných síl a úspechov, tvorivého ducha a chuti napredovať a robiť veci s láskou.

vedenie školy