Návšteva v Ekocentre Poľana

Dňa 12.11.2021 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili zážitkových aktivít, ktoré pripravili zamestnanci Ekocentra Poľana v rámci environmentálnej výchovy. Žiaci mohli poznávať rôzne liečivé rastliny, ochutnávať bylinkové čaje, budovať bylinkový záhon z andezitových kameňov, či variť levanduľové mydlo.

Mgr. Obstová E.

Didaktické hry 

V dňoch 4.11.-5.11.2021 sme mali na našej škole Didaktické hry. Začali sa vo štvrtok 4.11. teoretickou prípravou-formou prezentácií, videí a výkladu k určeným oblastiam DH: Mimoriadne situácie – varovné signály, Zdravotná príprava, Dopravná výchova, Ochrana prírody.

Žiaci si na teoretickej príprave prostredníctvom pracovných listov zopakovali, čo si zapamätali z inštruktážnych výukových videí a prezentácií. V piatok si žiaci mohli overiť svoje vedomosti prostredníctvom praktických úloh a modelových situácií na vytýčených stanovištiach.. Ráno sme si precvičili priestorovú orientáciu, žiaci po vyznačených trasách dostali na miesto určenia – do veľkej telocvične, kde absolvovali 4 overovacie stanovištia v už spomínaných oblastiach.

Všetky stanovené ciele a úlohy sme splnili, žiaci pracovali so zanietením a zaslúžia si všetci pochvalu za vzornú disciplínu a podané výkony.

Mgr. Stehlíková V., Mgr. Nemcová B.

Navštívili sme Ekocentrum

Tešíme sa, že v tomto školskom roku sme po „covidovej prestávke“ mohli opäť nadviazať spoluprácu s Ekocentrom CHKO Poľana. Dňa 21.10. 2021 sa naši žiaci zúčastnili environmentálnych aktivít v záhradných priestoroch Ekocentra. Žiaci sa hravou formou cez vlastné aktivity dozvedeli zaujímavé informácie o našom vtáctve. Vlastnoručne si vyrobili vtáčiu búdku i pochúťky pre vtákov, ktoré následne rozvesili po stromoch pri škole. Už teraz sa deti tešia, ako si budú vtáčiky na nich v nasledujúcich dňoch pochutnávať (viac fotiek je vo fotogalérii).

Mgr. Baránková M.

Divadlo u nás v škole

24.9. k nám zavítalo na návštevu divadlo Clipperton z Banskej Bystrice so svojím ďalším predstavením Rumcajs. Vždy sa ich návšteve potešíme, pretože nás dokážu zabaviť, vyčariť úsmev, rozosmiať, spestriť deň a vyučovanie. Nebolo tomu inak ani tentokrát, predstavenie bolo milé, všetkým sa nám páčilo, za čo im srdečne ďakujeme a prajeme im nech sa im darí aj naďalej tvoriť.

Účelové cvičenie

Dňa 13.9. a 14.9.2021 sa na druhom stupni ŠZŠ vo Zvolene uskutočnilo účelové cvičenie. Cvičenia sa zúčastnili žiaci 5.-9. ročníka a variantu B.  V priebehu prvého dňa prebiehala teoretická príprava a v priebehu druhého dňa praktické aktivity. Realizácia prebiehala na Pustom Hrade. Cieľom účelového cvičenia bolo preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov získané pri výuke učiva OČAP (ochrana človeka a prírody) v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí.