„Spoznávame vlastnými zmyslami“

Krásne letné počasie, no predovšetkým chuť spoznávať nás motivovali overiť si získané vedomosti vlastnými zmyslami. Najskôr sme navštívili Dudince, kde sme oprášili vedomosti o Rimanoch a osobne sa „vykúpali“ v rímskych kúpeľoch, potom sme ochutnali liečivú a dosť „voňajúcu“ vodu a zopakovali si mestá a dediny cestou vlakom. O pár dni naše kroky smerovali na Sliač kde naše dychtivé dve družstvá žiakov plnili rôzne aktivity: hľadali rôzne prírodniny, spoznávali ich povrch, vnímali farebnosť, počúvali zvuky prírody, cítili slnečné lúče a opäť ochutnali liečivu vodu z prameňa Štefánik (vraj má nielen liečivé ale aj skrášľujúce účinky). Výsledkom ich snaženia bola poctivá remíza, super pocit a cukríkový dážď. Krásna bodka za školským rokom a huraaaaa na prázdniny.

Mgr. Krajčiová M., Mgr. Bronišová A.

 

„Učíme sa nielen vonku“

Dňa 23. júna spoznali niektorí žiaci 1. stupňa našej školy neďalekú obec Vígľaš. Po krátkej ceste vlakom objavili krásny zámok a v prírode okolo neho zažili učenie sa vonku. Popri zábave si preverili svoje matematické schopnosti, venovali sa geometrii i problémovým úlohám s prírodninami, ktoré si vlastnoručne nazbierali. I mimo školského prostredia si vyskúšali, čo všetko sa už naučili a sami
zvládnu.
Mgr. Baránková M.

 

„Účelové cvičenie žiakov“

Dňa 23.06.2022 sme realizovali pre žiakov druhého stupňa účelové cvičenie OČAP v lokalite Bakova Jama.  Cieľom  bolo preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov získané pri výuke učiva OČAP v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, dopravná výchova a výchova k bezpečnému správaniu. Stanovené ciele boli splnené.

Žiaci pracovali po skupinách a v daných skupinách sa zúčastnili aktivít na všetkých stanovištiach a plnili úlohy, ktoré boli zamerané na praktickú činnosť. Všetci pracovali aktívne a disciplinovane. Na záver  sme vyhodnotili činnosť žiakov, spočítali získané body a určili poradie družstiev.

Mgr. Obstová E.

 

„Divadelné predstavenie“

20. júna prišli na pôdu našej školy žiaci zo ZŠ Hontianske Nemce, konkrétne členovia divadelného záujmového krúžku ADAM zo svojou vedúcou pani učiteľkou a odohrali nám svoje divadelné predstavenie s názvom Traja tovariši. Ich talent, nadšenie z hry a herecké výkony nás veľmi pobavili a presvedčili o tom, že práca v tomto krúžku je pre nich zábavná a veľmi prínosná. Ďakujeme im aj touto cestou za skvelý zážitok a prajeme im veľa úspechov v školskej i mimoškolskej práci.

Mgr. Sklienková J.

 

„Svet zvierat – náš výlet“

Celoročná usilovná práca žiakov z tried TVP bola odmenená koncoročným výletom, ktorý sa zrealizoval 15. júna pod názvom Svet zvierat. A že to bol ozajstný zážitok sa mohli žiaci presvedčiť na vlastné oči. Najskôr sa zmenili na hradných pánov a princezné a navštívili komnaty kaštieľa vo Svätom Antone, kde sa dozvedeli ako žilo panstvo v stredoveku a mali možnosť pozrieť si poľovnícku expozíciu s diorámami zvierat. Potom sme sa presunuli do ZŠ Štiavnické Bane, kde im doslova a do písmena pristáli na rukách najväčší dravci našich hôr. Mohli sme si pozrieť aj ostatné časti základnej školy, kde sa žiaci sami venujú sokolom, orlom, sovičkám rôznych druhov, kajmanom, krásnym papagájom a aj milým opičkám, ktoré sa veľmi potešili našej návšteve a veselo nám poskakovali nad hlavami. Bol to pre nás všetkých jedinečný zážitok a veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnili takto zázračne vstúpiť do sveta zvierat.
(viac foto viď vo fotogalérii)

Mgr. Krajčiová M., Mgr. Bronišová A.

 

„Naším najmilším“

Láskavý úsmev maminky, otvorená náruč ocina, dobroty od starých rodičov…..a nekonečná starostlivosť, obeta, no predovšetkým láska. Takto jednoducho môžeme opísať tých, ktorým patril náš kultúrny program: Našim najmilším. Naši úžasní a talentovaní žiaci  pod taktovkou svojich šikovných pani učiteliek vyjadrili všetkým čo v sebe majú (piesňami, tancom, básničkami) svoju lásku a poďakovanie, ktoré často nevedia vyjadriť inak. A že sa im to naozaj podarilo dokazovali slzy v očiach, úsmev a dojatie v tvári tých, ktorým bol celý program adresovaný. Veríme, že tento umelecký, no predovšetkým osobný a úprimný zážitok zanechal hlboký dojem a povedal zo srdca: Ďakujem, odpusť, za veľa vám vďačím a ľúbim ťa……
(viac foto viď vo fotogalérii)

Mgr. Krajčiová M., Mgr. Bronišová A.

 

„Čarovná záhrada v ŠZŠ Krupina“

O prírode sme sa veľa učili na prírodovedných predmetoch, ale spoznať prírodu na vlastné oči a vlastnými zmyslami je oveľa väčšie dobrodružstvo. Žiaci I. stupňa sa 3. júna vybrali prežiť takéto dobrodružstvo do záhrady v ŠZŠ Krupina, kde nás veľmi milo privítali a my sme mohli spoločne obdivovať: hmyzí hotel, rôzne hry podporujúce učenie vonku, bylinkovú záhradu a smelí žiaci si overili svoju odvahu aj v podzemných chodbách školy. Príjemné doobedie sme zakončili malým občerstvením, relaxáciou na chodníku vnímania, trampolínou a hojdačkou a všetci sme odišli plní zážitkov s túžbou, že takýto kúsok krásy sa raz podarí vytvoriť aj pri našej škole.

Mgr. Krajčiová M.

 

„Naši úspešní výtvarní maliari“

Keď sa naši žiaci dotknú štetcov, farbičiek a farieb a započúvajú sa do krásnych príbehov z Biblie, výsledkom je priam umelecké dielo.  A tieto ich výtvarne stvárnenia očarili aj maliarskú porotu nielen na krajskom kole aj na slovenskom a výsledkom je:

Krajské kolo:

  1. miesto: Alex Oláh 9. A
  2. miesto: Sofia Nigríniová TVP 3
  3. miesto: Daniel Greguš TVP 3

Slovenské kolo: 1. miesto: Sofia Nigríniová

Gratulujeeeeeme a sme veľmi hrdí…….

Mgr. Krajčiová M.

 

„Arborétum – ruže“

Mať vo vlastnom meste také úžasné miesto ako je Arborétum Borová hora a nenavštíviť ho, by bola určite veľká chyba. A spoznávať krásu prírodného bohatstva vlastnými zmyslami ešte väčšia. A tak sme sa vybrali triedy TVP spoznávať a učiť sa o kráse kráľovského kvetu, ktorým ruža naozaj je. Mohli sme vidieť nielen rôzne farby a druhy ruží, ale aj prečítať si ich názvy a zaujímavosti o ktorých sme ani netušili. Plní zážitkov, naplnení krásou, ktorú príroda ponúka a aj zrelaxovaní v krásnom prostredí sa už tešíme na leto a zaslúžený oddych.

Mgr. Krajčiová, Mgr. Bronišová

 

„Deň detí žiakov tried TVP 1, TVP 2, TVP 3“

1. jún je dňom, ktorý patrí všetkým deťom. Našim žiakom sme pripravili deň plný hravého učenia a poznávania. Žiaci triedy TVP 1 sa tento deň rozhodli stráviť na Lunterovom ranči v Kráľovej pri koníkoch a iných zvieratkách. Žiaci tried TVP 2 a 3 sa vybrali za dobrodružstvom do kina na animovanú rozprávku Tvojazem plnú dobrodružstiev, napätia ale aj poznania, že každý sa môže zmeniť k lepšiemu a stať sa dobrým človekom. Nechýbala sladká odmena (pizza, zmrzlina).

Všetkým deťom želáme všeeeetko najlepšie.

Mgr. Krajčiová, Mgr. Bronišová, Mgr. Kubišová

 

„Škola v príroda-Látky 2022“

V dňoch 24.05. – 27.05.2022 sme s 12-timi žiakmi I. stupňa absolvovali Školu v prírode v obci Látky, ktorú tento rok zastrešili pani učiteľky Stehlíková V., Pavlíková D. a Nedeliaková M.

Ubytovaní sme boli v turistickej ubytovni roľníckeho družstva Látky. Zoznámili sme sa s prostredím, okolitou prírodou ako aj samotnou obcou Látky. Jedno dopoludnie sme strávili na Bio farme a zážitkovou formou sme sa veľa naučili o starostlivosti a chove hovädzieho dobytka a oviec. Spoznali sme mláďatká zvierat a spôsob získavania mlieka a jeho spracovania na rôzne výrobky.

Počas ŠvP sme absolvovali množstvo rôznych športových a turistických aktivít, ekohier a súťaží v lone čarovnej prírode. Súčasťou našich aktivít bola aj návšteva pána Suju a jeho troch kamarátov – psíkov, s ktorými sme absolvovali canisterapiu v prírode.

Spoločne sme si nastavili pravidlá a počas celého pobytu mali bodovací hodnotiaci systém, v ktorom sa hodnotil nielen poriadok a upratovanie izieb, ale aj tímovosť, spolupráca, stolovanie, hygiena a správanie sa k sebe, aj k ostatným. Za získané body boli po záverečnom vyhodnotení všetci obdarovaní pútavou ako aj sladkou odmenou.

Žiakom sa tento pobyt veľmi páčil, odniesli si z neho množstvo nádherných zážitkov a pocitov, na ktoré budú s láskou spomínať.

(viac fotiek zo ŠVP Látky 2022 nájdeš vo fotogalérii)

Mgr. Stehlíková V., Mgr. Pavlíková D., Mgr. Nedeliaková M.

 

„Poďme sa hrať“

Poďme sa hrať….bol názov zaujímavého dopoludnia, ktoré strávili žiaci z tried TVP 24. mája pod taktovkou milých pracovníkov Podpolianskeho osvetového strediska Osveta. Spoločnou hrou žiaci rozvíjali vzájomnú komunikáciu, toleranciu a rešpetovanie sa navzájom pomocou metód dramatickej výchovy s akcentom na hru. Vybrané aktivity a súťaže ich veľmi zaujali a prepojili ich vzájomné vzťahy, ktoré mohli následne rozvíjať aj počas vyučovania v triede. Veľmi pekne ďakujeme p. Krahulcovej a tešíme sa na ďalšie podobné tvorivé stretnutie.

Mgr. Krajčiová, Mgr. Bronišová

 

„Za múrami Zvolenského zámku“

V dňoch 23.5. a 25.5. 2022 sa žiaci 2. stupňa ŠZŠ zúčastnili animačného programu „ Za múrami Zvolenského zámku“.

Program bol situovaný v exteriéri zámku na vnútornom a vonkajšom nádvorí.

Teoretické časti boli poprepájané tvorivými úlohami, pohybovými súťažami a hrami (napr. hod loptičkami na cieľ s presnosťou akú musela mať kedysi zámocká stráž) ako i výtvarnými aktivitami. Žiaci sa ďalej zoznamovali s reliéfmi rôznych povrchov, za úlohu mali aj sami vytvoriť reliéf – napr. zámková dlažba, vzor nad vchodovými dverami a pod.

Taktiež sa zoznámili s vybranými kapitolami z histórie zámku (napr. s renesančným básnikom Balassi Bálintom).  Žiaci sa v pripravenej aktivite zahrali na básnikov – na kresbu namaľovanú na kameni vymýšľali súvisiace vety s obrázkom.

Program a aktivity ponúkané našim žiakom využívajú primerané metódy a postupy zážitkovej pedagogiky a sú zostavené s prihliadnutím na špecifické potreby a požiadavky našich žiakov. Pani lektorke srdečne ďakujeme za čas, ktorý nám venovala a aktivity, ktoré si pre nás pripravila.

PaedDr. Tereňová N.

 

„1. sväté prijímanie“

15. mája sa štyria naši žiaci: Marek Eremiáš, Alex Horváth, Tomas Kováč a Erik Suchý po prvý raz stretli s Ježišom v Eucharistii pri slávnostni 1. sv. prijímania. Krásny slnečný deň nielen prežiaril túto slávnosť, ale skutočná prítomnosť Boha naplnila radosťou nielen našich žiakov, ale ich slušné správanie, pravá radosť a skúsenosť bola svedectvom ich detskej viery pre nás mnohých. Želáme im poznanie, že dar, ktorý dostali v tento deň bude skutočným požehnaním do ďalších dní ich života.

Mgr. Krajčiová

 

„Poznávame Lánice“

Dňa 11. mája sa žiaci II. stupňa zúčastnili ďalšej školskej akcie „Poznávame Lánice“. Jej cieľom bolo spoznať miesto a okolie Lánic prostredníctvom multisenzorického vnímania javov a skutočností a cez prepojenie viacerých predmetov (dopravná výchova, environmentálna výchova, etická výchova, prírodopis, vlastiveda, telesná výchova).

Tento mestský park v sebe uchováva jedny z posledných zachovalých zvyškov pôvodnej krajiny vo Zvolene, preto by sme si mali túto oblasť vážiť a chrániť si ju. Bývalé meandre Hrona tu po sebe zachovali zvyšky mŕtvych ramien a pozoruhodnú faunu a flóru. Prechádzkou cez celé mesto od školy až do parku si žiaci upevňovali vedomosti a zručnosti z dopravnej výchovy. Zaujímavými informáciami o oblasti Lánic si rozšírili svoje poznanie a vedomosti z prírodopisu a vlastivedy.  Mestský park poskytuje aj veľa možností na športové aktivity, ktoré naši žiaci s nadšením využili. Celá akcia úspešne splnila svoj cieľ a žiaci tak mali možnosť spoznať ďalšiu zaujímavú časť Zvolena, kde môžu tráviť svoj voľný čas.

Mgr. Jasová K., Ing. Hedvigyová A.

 

„Kráčajme za prírodou“

Dňa 28. apríla sa žiaci II. stupňa zúčastnili akcie „Kráčajme za prírodou“. Jej cieľom bolo spoznávanie okolia rieky Hron spojené s informačnými a ekologickými aktivitami žiakov pri rieke Hron. Tieto aktivity mali podporiť poznanie, kreativitu detí a rozvíjať ich ekologické cítenie – čistenie brehov rieky Hron. Niektoré zaujímavosti o rieke pretekajúcej naším mestom sme sa dozvedeli už v škole. Ostatné poznatky sme nadobudli priamo na mieste.

Cestou späť do školy bola našou zastávkou Stará radnica vo Zvolene, v ktorej sme absolvovali prehliadku vyšívaných obrazov s názvom „Ihla v každom kúte“. Túto výstavu organizovalo mesto Zvolen v spolupráci s Podpolianskym osvetovým strediskom. Oboznámili sme sa tu s netradičnou technikou znázornenia prírody a krajiny vyšívaním obrazov. Za vzorné správanie žiaci dostali ako sladkú odmenu zmrzlinu.

V nasledujúcich dňoch svoje pocity, dojmy a zážitky z tohto dňa pretvárali na hodinách výtvarnej výchovy do svojich vlastných diel.

Mgr. Jasová, PaedDr. Tereňová, Mgr. Kováč, Ing. Hedvigyová.

 

„Apríl – mesiac lesov“

Aprílové aktivity, ktoré žiakom priblížia ochranu našich lesov, sme začali návštevami lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, spoločne v spolupráci s CVČ Quo Vadis. Žiaci sa v ňom prostredníctvom výstavy oboznámili s obyvateľmi našich lesov, predovšetkým s danielom škvrnitým.

Mgr. Baránková M.

 

„Na ocenení zamestnancov v školstve“

Dňa 1. apríla sa v kongresovej sále Okresného úradu v Banskej Bystrici konalo slávnostné oceňovanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS v B. Bystrici. Táto akcia má už svoju každoročnú tradíciu úzko viazanú ku Dňu učiteľov. Tentokrát si toto ocenenie z rúk JuDr. Paračkovej zaslúžene odniesla naša kolegyňa PaedDr. Natália Tereňová. Srdečne jej gratulujeme k tomuto oceneniu a prajeme jej do ďalších rokov jej práce veľa pracovných síl a úspechov, tvorivého ducha a chuti napredovať a robiť veci s láskou.

vedenie školy

 

„Marec-mesiac knihy“

Naše aktivity s knihami sme zavŕšili návštevou žiakov 1. stupňa v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra v dňoch 29. a 31. 3. Žiaci sa aktívne zapájali do činností, ktoré pre nich pani Halamová v Oddelení literatúry pre deti a mládež pripravila. Hravou formou cez rozprávkové postavičky našim žiakom priblížila vznik knihy, zoznámili sa s množstvom zaujímavých kníh a tiež sa spoločne zabavili. Pani Halamovej sa chceme touto cestou srdečne poďakovať. Dúfame, že návšteva knižnice bude našich žiakov inšpirovať k ďalšej návšteve knižnice a čítaniu kníh.

Mgr. Baránková M.

 

„Čítame radi“

     „Čítame radi.“ Povedali sme si spoločne počas akcie uskutočnenej dňa 23.3. 2022. V tento deň sme sa venovali knihám, ich poznávaniu, čítaniu a hraniu sa s nimi. Žiaci, ktorí si už osvojili techniku čítania, čítali rozprávky svojim mladším kamarátom a motivovali ich k vlastnému čítaniu. Spoločne s pani učiteľkami si všetci navzájom pripravili obrázky, hádanky a dramatické stvárnenia rozprávok či príbehov, ktoré ich najviac zaujali. Na záver akcie zvládli všetci svoje predstavy z čítaného textu odprezentovať pred ostatnými žiakmi.

Sme radi, že i v dnešnej elektronickej dobe, dokážu príbehy z kníh našich žiakov zaujať, potešiť i inšpirovať k vlastnému čítaniu.

Mgr. Baránková M., Mgr. Pavlíková D.

 

Minútové čítanie žiakov II. stupňa

Dňa 23.3. sa u žiakov II. stupňa realizovala súťaž v čítaní s názvom „Minútové čítanie“,  ktorá už má u nás svoju každoročnú tradíciu. Jej podstatou je v časovom rozpätí jednej minúty prečítať čo najviac slov z určeného textu, príbehu, rozprávky,… Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. Prvú skupinu tvorili žiaci 5.A, 6.A a žiaci B-variant triedy, druhú skupinu zastupovali žiaci 7.A, 8.A a 9.A triedy. 1. skupina čítala rozprávku „Martinko Klingáč“ a 2. skupina článok „Šašov hrad“. Každá skupina mala svojich výborných zástupcov, ktorí sa umiestnili nasledovne:

I. skupina

  1. miesto – Dušana Kandráčová – 111 slov
  2. miesto – Sebastián Berky – 72 slov
  3. miesto – Marek Eremiáš – 69 slov

II. skupina

  1. miesto – Alex Oláh – 99 slov
  2. miesto – Oliver Greško – 90 slov
  3. miesto – Sára Gašparová – 88 slov

Na podobnú akciu sa tešíme opäť o rok.

Mgr. Jasová K.

 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „S láskou a úctou k našim starkým“

Naši šikovní umelci opätovne ukázali svoje nadanie, lásku k starým rodičom a chuť tvorivo pracovať vo výtvarnej súťaži. Ich snaha a láska, ktorú vložili na výkres bola odmenená a spomedzi mnohých prác práve ich práce získali nielen srdcia ale aj ocenenie poroty a tu máme našich skvelých maliarov:

Dušan Kováč 7.A – 2. miesto
Jakub Babic TVP 3 – 2. miesto
Sofia Nigríniová TVP 3 – 3. miesto
Daniel Greguš TVP 3 – cena poroty
Gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.
Mgr. Krajčiová M.

Na návšteve v Krajskej knižnici

V dňoch  1.3. a 3.3. 2022 sa žiaci  II. stupňa našej školy zúčastnili Exkurzie do Krajskej knižnice vo Zvolene. Táto akcia je každoročne organizovaná pri príležitosti „Marec mesiac knihy“.

Lektorka v Krajskej knižnici nám pripravila zaujímavú besedu a prezentáciu o knihách, o vývoji kníh a vzniku tlačiarne, čím splnila  cieľ informačného a dokumentového zabezpečenia edukačného procesu na našej škole a podporila rozvíjanie čitateľskej kultúry a informačných kompetencií žiakov.

V závere by sme chceli oceniť a pochváliť našich žiakov obidvoch skupín, ktorí vedeli reagovať na otázky pani lektorky, vhodne spolupracovali a slušne sa na návšteve knižnice správali.

PaedDr. Tereňová N.

„Aj učenie môže byť zábavné“

Dňa 2.3.2022 sa na II. stupni našej školy uskutočnil zábavno–vedomostný kvíz Milionár. Žiaci si tu už tradične zopakovali a následne zábavnou formou preverili vedomosti získané na vyučovaní. Pre deti boli pripravené rôzne prezentácie /Moje telo, Živá a neživá príroda,…/a zábavné úlohy. Tento rok bola vyhlásená aj súťaž „O najlepší návrh na bankovku“.

Súťažili 3 družstvá. Kvíz Milionár vyhralo 3. družstvo /žiaci 9.A a 5.A triedy/. Víťazom blahoželáme a zároveň vyjadrujeme poďakovanie všetkým zúčastneným žiakom, nakoľko nás milo prekvapili svojimi vedomosťami a aktivitou.

Mgr. Marková G., Ing. Hedvigyová A.

Lyžiarsky výcvik

V termíne od 8.02.2022 do 11.02.2022 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik žiakov druhého stupňa. Výcvik sme realizovali v lokalite Látky. Každý deň prebiehala výučba na svahu v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. Voľný čas mimo priamej činnosti na svahu sme venovali hygiene tela a vlasov, oddychu, starostlivosti o šatstvo a výstroj, spoločenským a kreatívnym hrám a teoretickej výučbe. Hlavný cieľ kurzu – bezpečné zvládnutie upraveného lyžiarskeho svahu – bol splnený. Žiaci zvládli činnosti v súlade s výcvikovým plánom. Všetkým sa na lyžiarskom výcviku veľmi páčilo.

Mgr. Obstová E., Mgr. Peťková J., Mgr. Ivanová E.

Vôňa Vianoc

Vôňa škorice, klinčekov, medu a iných vianočných dobrôt sa niesla našou školou, keď šikovní žiaci napiekli medovníčky a uvarili super punč. A tak táto neopakovateľná vôňa a atmosféra Vianoc vyčarila úsmev na našich tvárach a pripomenula, že vianočný čas už klope na dvere. Želáme krásne Vianoce.
Mgr. Krajčiová

Mikuláš prišiel k nám

6. decembra prišiel Mikuláš a doviedol zo sebou anjela. A aj keď deti s napätím očakávali aj druhého pomocníka – čertíka, ten neprišiel. Ako nám prezradili naši hostia, tento rok ho nechali doma, pretože sa rozhodli priniesť na našu školu len dobro pre dobré deti. A tak sa postupne naši žiačikovia a pani učiteľky menili na anjelikov, ktorým sa na čele nielen rozžiarila hviezda, ale dokonca sa naučili aj lietať a potom spoločne vytvorili aj spoločného anjela, ktorý ich bude chrániť po celý rok. No a čo si takéto dobre deti zaslúžia? Určite veeeeľa sladkosti, zábavy a úsmevu.
Mgr. Krajčiová

Vianočný stromček na 1. stupni

Aké by to boli Vianoce bez vianočného stromčeka? A aký by to bol vianočný stromček v našej škole bez vianočných ozdôb, ktoré vytvorili naši žiaci? Vytvorili z dreva krásne ozdoby, ktoré rozžiaria každého, kto ide okolo stromčeka. Radosť, ktorá napĺňa ich srdcia v očakávaní Vianoc sa preniesla do ich práce a my sa už môžeme tešiť na pokojné a usmievavé Vianoce.
Kolektív I. stupňa

Výtvarná súťaž „Vianočná pohľadnica“

Ministerstvo školstva vyhlásilo druhý ročník výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica, ktorú môžu navrhnúť žiaci. O tom, ako naši žiaci snívajú o Vianociach nás presvedčili ich výtvarné práce, ktoré s radosťou a očakávaním nakreslili. Že sa naozaj podarili sa môžete pozrieť tu.
Mgr. Krajčiová, Mgr. Kováč, Mgr. Bronišová

Výtvarná súťaž „S láskou a úctou k našim starkým“

Naši skvelí maliari sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú organizoval DKÚ Banská Bystrica. Jej cieľom bolo výtvarne vyjadriť vzťah k našim starým rodičom, ktorí si zaslúžia nielen našu pomoc, ale predovšetkým úctu a pozornosť. Krásne výtvarné práce boli zaslané a my netrpezlivo čakáme na výsledky a tešíme sa, že sme dokázali nielen prekonať samých seba, ale možno takýmto spôsobom povedať starým rodičom: Ďakujeme a máme Vás radi.
Mgr. Krajčiová M.

Mediálna výchova v etickej výchove

Dňa 24.11.2021 sme realizovali so žiakmi II. stupňa projektový deň „Mediálna výchova v etickej výchove“. Hlavným cieľom bolo rozvíjať a postupne zvyšovať úroveň mediálnej gramotnosti žiakov, ich schopnosti kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť širokú škálu mediálnych obsahov a zmysluplne využívať médiá. Žiaci sa pod vedením svojich triednych učiteliek a prostredníctvom pripravených aktivít venovali kyberšikane, reklame, sociálnej reklame, vzorom z mediálneho prostredia, či vzorom zo svojho okolia. Takisto aj analýze vlastností postáv, reálneho a nereálneho obsahu v kinematografii či na internete a téme hoaxov (viac foto v galérii).

Mgr. Obstová E.

Návšteva v Ekocentre Poľana

Dňa 12.11.2021 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili zážitkových aktivít, ktoré pripravili zamestnanci Ekocentra Poľana v rámci environmentálnej výchovy. Žiaci mohli poznávať rôzne liečivé rastliny, ochutnávať bylinkové čaje, budovať bylinkový záhon z andezitových kameňov, či variť levanduľové mydlo.

Mgr. Obstová E.

Didaktické hry 

V dňoch 4.11.-5.11.2021 sme mali na našej škole Didaktické hry. Začali sa vo štvrtok 4.11. teoretickou prípravou-formou prezentácií, videí a výkladu k určeným oblastiam DH: Mimoriadne situácie – varovné signály, Zdravotná príprava, Dopravná výchova, Ochrana prírody.

Žiaci si na teoretickej príprave prostredníctvom pracovných listov zopakovali, čo si zapamätali z inštruktážnych výukových videí a prezentácií. V piatok si žiaci mohli overiť svoje vedomosti prostredníctvom praktických úloh a modelových situácií na vytýčených stanovištiach.. Ráno sme si precvičili priestorovú orientáciu, žiaci po vyznačených trasách dostali na miesto určenia – do veľkej telocvične, kde absolvovali 4 overovacie stanovištia v už spomínaných oblastiach.

Všetky stanovené ciele a úlohy sme splnili, žiaci pracovali so zanietením a zaslúžia si všetci pochvalu za vzornú disciplínu a podané výkony.

Mgr. Stehlíková V., Mgr. Nemcová B.

Navštívili sme Ekocentrum

Tešíme sa, že v tomto školskom roku sme po „covidovej prestávke“ mohli opäť nadviazať spoluprácu s Ekocentrom CHKO Poľana. Dňa 21.10. 2021 sa naši žiaci zúčastnili environmentálnych aktivít v záhradných priestoroch Ekocentra. Žiaci sa hravou formou cez vlastné aktivity dozvedeli zaujímavé informácie o našom vtáctve. Vlastnoručne si vyrobili vtáčiu búdku i pochúťky pre vtákov, ktoré následne rozvesili po stromoch pri škole. Už teraz sa deti tešia, ako si budú vtáčiky na nich v nasledujúcich dňoch pochutnávať (viac fotiek je vo fotogalérii).

Mgr. Baránková M.

Divadlo u nás v škole

24.9. k nám zavítalo na návštevu divadlo Clipperton z Banskej Bystrice so svojím ďalším predstavením Rumcajs. Vždy sa ich návšteve potešíme, pretože nás dokážu zabaviť, vyčariť úsmev, rozosmiať, spestriť deň a vyučovanie. Nebolo tomu inak ani tentokrát, predstavenie bolo milé, všetkým sa nám páčilo, za čo im srdečne ďakujeme a prajeme im nech sa im darí aj naďalej tvoriť.

Účelové cvičenie

Dňa 13.9. a 14.9.2021 sa na druhom stupni ŠZŠ vo Zvolene uskutočnilo účelové cvičenie. Cvičenia sa zúčastnili žiaci 5.-9. ročníka a variantu B.  V priebehu prvého dňa prebiehala teoretická príprava a v priebehu druhého dňa praktické aktivity. Realizácia prebiehala na Pustom Hrade. Cieľom účelového cvičenia bolo preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov získané pri výuke učiva OČAP (ochrana človeka a prírody) v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí.