1. sv. prijímanie

12. máj nebol iba Dňom matiek, ale bol aj významným dňom pre našich 5 žiakov – Karolína Suchá, Nika Krúšová, Terezka Horváthová, Viki Grešková a Damián Thonhauser, ktorí práve v tento deň prijali vzácneho hosťa do svojho srdca – Ježiša. V sobotu 11. mája dve z nich boli pokrstené a po nácviku a sv. spovedi s radosťou, očakávaním a krásni v bielom vstúpili do chrámu, aby spolu s ich rodinami prežili tento slávnostný deň  Úžasná radosť a pokora, ktorá sa odrážala v ich tvárach niesla krásne posolstvo – Ježiš je môj brat. Želám im, aby nikdy nezabudli na tento deň, a aby si ho v srdciach pripomínali svedectvom osobného života.
PaedDr. M. Krajčiová

Biblia očami detí

Aj keď sme verili v úspech našich šikovných a nadaných maliarov, zostali sme prekvapení z výsledku, pretože všetci naši 7 žiaci boli ocenení a to nasledovne:

Daniel Greguš – 1. miesto  A – kategória
Patrik Mazák – 3. miesto A – kategória
Vaneska Pacherová – cena poroty
Vaneska Lacková – 1. miesto B – kategória
Dušan Kováč – 2. miesto B – kategória
Yelyzaveta Beliavtseva – 2. miesto C – kategória
Timea Žiaková – 3. miesto C – kategória
26. apríla v Banskej Bystrici za účasti žiakov z celého banskobystrického kraja po sv. omši sme si boli prevziať ocenenia, odmeny a posedeli sme si tiež na malom občerstvení. Sme na nich veľmi hrdí a tešíme sa, ako svoj talent pretavia aj v ďalších súťažiach.
PaedDr. M. Krajčiová

Rozprávkové divadielko

O tom, že prepojiť učenie, získavanie vedomostí z rôznych oblastí ako je slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova, dramatická výchova dokážu naši žiaci pod vedením pani učiteliek naozaj excelentne, dokázali aj na Regionálnej prehliadke divadiel základných škôl. Prehliadka, do ktorej sa zapojili školy z regiónov Zvolena, Detvy a Krupiny sa konala 22. marca v DKŽ vo Zvolene. Do súťaže sa prihlásili dva naše súbory: Slniečka (s predstavením Snehulienka) a Lastovičky (s predstavením Nájdený). Svojím nadaním a prevedením obidvoch predstavení očarili nielen odbornú porotu, ale aj divákov v hľadisku. S veľkou hrdosťou,  nadšením a dojatím hodnotíme vystúpenia našich žiakov a sme hrdí a šťastní, že súbor Lastovičky postúpili do celoslovenského kola v Žiari nad Hronom, kde budú reprezentovať našu školu, ale aj krásne rómske tradície, ktoré krásne odohrali v predstavení Nájdený. Gratulujeme a tešíme sa na ďalšie predstavenia.

PaedDr. M. Krajčiová, PaedDr. N. Tereňová, Mgr. A. Bronišová, Mgr. M. Baránková

Všetci sme tu kamaráti (Deň povedomia o autizme)

2. apríl patrí všetkým autistom, ale aj tým, ktorí sú v priateľstve, v rodine, ale aj v škole s nimi spojení a prepojení. Sú totiž súčasťou života našej školy a sme hrdí ako sa dokážu zapojiť do súťaží, učenia, aktivít ale aj divadielok a neuveriteľným spôsobom rozdávajú lásku okolo seba. Aj my sme si pripomenuli tento deň a hneď ráno sme sa všetci stretli v modrom a v triedach si prečítali príbeh o skutočnom priateľstve, ktorí sme pretavili do plagátu. Pre svojich  kamarátov, ktorých si  žiaci vzájomne vyžrebovali si vyrobili modré pozdravy a odovzdali si ich (niektorí aj s vrúcnym objatím). Tvorivý modrý deň sme zakončili spoločnou kresbou na plagátoch a muzikoterapiou v zrkadlovej sále, kde sme sa preniesli do sveta zvieratiek a motýľov. Užili sme si tento deň a zároveň si uvedomili, že aj keď je každý z nás jedinečný, spoločne s toleranciou, pochopením a pomocou dokážeme veľké veci a obohatiť život sebe aj všetkým okolo seba.

PaedDr. M. Krajčiová

Veľkonočné trhy

Dňa 27.03.2024 sa v meste Zvolen uskutočnili veľkonočné trhy pred nadchádzajúcimi sviatkami. K predveľkonočnej atmosfére prispela aj naša škola prezentáciou a predajom našich výrobkov s jarnou a veľkonočnou tematikou, ktoré sme pripravovali spolu so žiakmi prevažne na hodinách pracovného vyučovania.

Mgr. Obstová E.

Prednes poézie a prózy

Dňa 26.3.2024 sa na II. stupni konala súťaž v prednese Prózy a poézie. Zapojili sa všetky triedy. Žiaci B variantu súťaž otvorili jarnými piesňami. Súťažilo sa v troch kategóriách.

Prvá kategória – 4.A a 5.A – 1. miesto – Vivien Berkyová – Červená Karkuľka.

Druhá kategória – 6.A a 7.A – 1. miesto – Alexander Horváth – Valibuk.

Tretia kategória – 8.A a 9.A – 1. miesto – Jennifer Krúšová a Kiara Balázsová – Slovenčina.

Žiaci sa naučili veľmi krásne básne, ktoré bez problémov zarecitovali. Tešia sa na ďalší školský rok, kedy sa budú môcť takto pekne prezentovať.

Mgr. Jasová K.

Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody-22.3. sa uskutočnilo sprievodné podujatie Slovenského vodohospodárskeho podniku na Povodí Hrona, ktorého sme sa so žiakmi II. stupňa zúčastnili aj my. Žiaci mali možnosť sa oboznámiť s činnosťami, ktoré pracovníci vodohospodárskeho podniku vykonávajú, aby chránili prírodu, vody, okolie vôd, rastlinstvo a živočíšstvo. Žiaci mohli vidieť ukážky vodných živočíchov v larválnom štádiu, techniku, s ktorou sa pracuje- rôzne kosačky, píly, veľkú techniku, čerpadlá a pod. Takisto ich zaujala činnosť vodnej elektrárne. Žiakom sa podujatie veľmi páčilo a bolo prínosné.

Mgr. Obstová E.

Návšteva knižnice

Dňa 5. a 18. marca žiaci 2. stupňa pri príležitosti mesiaca “ Marec- mesiac knihy“ navštívili Krajskú knižnicu Ľudovíta Štúra. Lektorka pútavým spôsobom a s využitím interaktívnej tabule oboznámila našich žiakov s procesom výroby knihy od jej zrodu až do chvíle, keď sa dostane k nám – čitateľom. Zaujímavými aktivitami sa snažila zainteresovať žiakov do procesu vzniku kníh, ktoré veľmi pekne zvládli. Ďalej sa zapojili do tematických súťaží, ktoré v nich vyvolali radosť a záujem. V závere sme sa prešli po krásne upravených a vynovených priestoroch Krajskej zvolenskej knižnice. Ďakujeme za spoluprácu.

PaedDr. Tereňová N.

Výtvarné projekty

Mesiac február sa niesol v našej škole v duchu usilovného spracúvania výtvarných projektoch: Hasiči a Vianoce, Čitateľský oriešok a Biblia očami detí. Do prvého sa zapojili aj žiaci TVP 4 + žiaci TVP 2 a TVP 3, kde krásne spracovali tému Hasiči a Vianoce naozaj originálne: niekde nám horel vianočný stromček, niekde sa zapaľovala vianočná hviezda a niekde zase hasiči zasahovali pri záchrane života. Do druhého projektu sa zapojili žiaci tried TVP 2 a TVP 3, kde sa najskôr museli prelúskať čitateľským textom, vypracovať úlohy, ktoré následne pretavili do výtvarných prác. Do tretieho projektu sa zapojili aj žiaci II. stupňa a po náročnom naštudovaní zadaných témy Biblie spracovali tému viera v živote človeka. Výtvarné práce sa našim nadaným žiakom naozaj podarili a s hrdosťou ich môžeme odoslať na jednotlivé adresy. Veríme v úspešné ohodnotenie, aj keď pre nás sú naši maliari víťazmi už teraz.

PaedDr. M. Krajčiová, Mgr. A. Bronišová, Mgr. M. Baránková

„Poznaj svoje mesto“

V dňoch od 13.2 do 16.2. 2024 prebiehalo na II. stupni školy projektové vyučovanie pod názvom: „ Poznaj svoje mesto“.

Cieľom tohto projektu bolo oboznámiť sa prostredníctvom prezentácie s históriou a súčasnosťou mesta Zvolen.

Žiaci pod vedením pedagógov pracovali v troch skupinách. Každá skupina navštívila určenú časť mesta:

  • Zvolenský zámok a okolie zámku
  • Námestie SNP
  • Divadlo J. G. Tajovského a park Ľ. Štúra

Výsledkom tohto projektu bolo vypracovanie 3D makiet daných častí mesta.

Súčasťou projektu bola aj súťaž v kreslení s názvom: „Najkrajší zámok“.  Žiaci sa naučili aj pieseň: Okolo Zvolena.

Deťom sa táto forma vyučovania veľmi páčila, usilovne pracovali a aktívne sa zapájali pri tvorbe 3D projektov.

 Ing. Hedvigyová A., Mgr. Marková G.

Lyžiarsky výcvik 2024

V termíne od 13.02.2024 do 16.02.2024 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik žiakov druhého stupňa. Výcvik sme realizovali v lokalite Látky. Každý deň prebiehala výučba na svahu v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. Voľný čas mimo priamej činnosti na svahu sme venovali hygiene tela a vlasov, oddychu, starostlivosti o šatstvo a výstroj, spoločenským a kreatívnym hrám a teoretickej výučbe. Hlavný cieľ kurzu – bezpečné zvládnutie upraveného lyžiarskeho svahu – bol splnený. Žiaci zvládli činnosti v súlade s výcvikovým plánom. Všetkým sa na lyžiarskom výcviku veľmi páčilo.

Mgr. Obstová E., Mgr. Peťková J., Mgr. Ivanová E.

Karnevalová cesta za pokladom

3. februára sa celý prvý stupeň na našej škole premenil na princezné, pirátov, zvieratká, nadprirodzené bytosti a superhrdinov, aby sa spoločne s dvomi nebezpečnými pirátmi a odvážnou princeznou vydali na cestu za pokladom. Najskôr bolo potrebné vyslobodiť princeznú, ktorá bola v zajatí pesničkami a ona im potom veľmi rada darovala mapky, ktoré ich viedli po ceste k pokladu. Museli prekonať mnohé prekážky ako nakŕmiť ooooooobrovského obra, vstúpiť do jaskyne a pozbierať drahokamy, prejsť cez priepasť a horiace pole, odčarovať červenú krajinu a až po zbúraní hradieb sa konečne dostali k vytúženému pokladu, ktorý strážil dravý sokol. Naši žiaci tieto úlohy zvládli úplne super a tak si mohli užiť oslavu, ktorá ich čakala pred odovzdaním pokladu. A že to bola naozaj parádna oslava, plná pirátskych tancov, súťaží, módnej prehliadky aj srdiečkového tanca nasvedčovali nadšené tváre detí a otázky: Aj zajtra bude zase karneval? Super sme si to všetci užili a tešíme sa na ďalšie dobrodružstvá, ktoré nás ešte v tomto roku čakajú..

PaedDr. Krajčiová M., Mgr. Baránková M., Mgr. Melicherčíková Z.

Učíme sa zážitkovo

Symbol našich veľhôr, tichý a nenápadný živočích, strážca tatranských vrcholov – Kamzík tatranský nás 2. februára prilákal do Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Tu sme si ho mohli pozrieť naozaj zblízka a zároveň si vypočuť aj veľa zaujímavosti o jeho živote od p. Mesároša. Následne sme si pozreli aj expozíciu ostatných lesných živočíchov, hádali ich podľa zvuku a spoznali aj nástroje a pomôcky na spracovanie dreva v minulosti. Bolo to pre nás všetkých veľmi obohacujúce a naše dojmy sme preniesli aj na výkresy, ktoré sme odniesli do múzea. Veľmi pekne ďakujeme p. Mesárošovi za nadšený a primeraný výklad a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

PaedDr. Krajčiová M, Mgr. Bronišová A., Mgr. Baránková M.

O psíčkovi a mačičke

Polrok školského roka 2023/2024 nám ubehol ako voda a ani sme sa nenazdali a už sme sa hodnotili ako sme ho zvládli. O tom, že sa naši žiaci naozaj usilovali, pracovali a chodili do školy, svedčia nielen výsledky v učení, ale aj v správaní. Preto si naozaj mnohí zaslúžili nielen pochvalu, ale aj odmenu vo forme divadelného predstavenia. Divadielko Zelienka zo Zvolena nám ponúklo veselé, interaktívne a hudbou naplnené predstavenie O psíčkovi a mačičke a vtiahlo nás do dobrodružstiev týchto dvoch nezbedníkov, ktorí sa postarali o úsmev a smiech všetkých divákov. Predstavenie sa nám veľmi páčilo, veľmi pekne hercom ďakujeme za tento umelecký zážitok a krásne ukončenie prvého polroku.

PaedDr. Krajčiová M.

Keď to vonia Vianocami

Svätý Mikuláš naštartovať pravú vianočnú atmosféru v našej škole a okrem vianočného učenia sa čaro a vôňa Vianoc pomaly priblížila do našich tried. Aby na nás Ježiško nezabudol, tak sme mu napísali listy, v ktorých sme ho nielen prosili o darčeky, ale aj ďakovali za všetko krásne, čo sme prežili v tomto roku. Listy sme úspešne odoslali a čakáme netrpezlivo na jeho odpoveď. A aké by to boli Vianoce bez medovníkov a vianočného punču? Nevoňavé a nesladké. My sme si mäkké a voňavé medovníčky spoločne upiekli a uvarili k ním aj ovocný punč a všetky tieto dobroty sme si pri tónoch kolied vychutnali. A keďže sme boli všetci veľmi dobrí, pod stromčekom na všetkých čakalo aj malé prekvapenie. Tak nech takáto krásna vôňa a nálada zavládne u všetkých doma a prinesie úsmev a pohodu do našich rodín. Krásne Vianoce želáme.

PaedDr. Krajčiová, Mgr. Bronišová A.

Na svätého Mikuláša…

neučí a neskúša sa!!!!!!!! A veru 6. decembra sa nikto v našej škole neučil, pretože sa všetci usilovne pripravovali na oslavu menín, na ktorú ich osobne pozval listom sv. Mikuláš. Zároveň ich poprosil o malé darčeky: dobré skutky a pozdravy, ktoré si deti vyrobili. 6. decembra sa každá trieda zmenila na stromčeky, hviezdičky, vločky, zvončeky aj Mikulášov a anjelikov + 2 čertíci. Keď konečne prišiel sv. Mikuláš so svojimi neodmysliteľnými pomocníkmi anjelom a čertom, vítali ho rozprávkové triedy pesničkami, aktivitami a aj splnenými darčekmi pre neho. Mikuláš bol naozaj štedrý a okrem sladkostí, nadelil deťúrencom smiech, dobrú náladu, ale sem tam aj slzičku v oku,… Nezabudol ani na našich veľkáčov a prišiel aj medzi nich. Prekvapili ho krásnymi piesňami, básničkami, ale aj svojim nadšením pre zábavu, súťaže a všetci si radi zatancovali s nebeskou návštevou. Takúto oslavu a takéto prekvapenia a darčeky, v podobe našich žiakov určite nezažil nikde a určite sa k nám vráti aj na budúci rok.

PaedDr. Krajčiová M.

Príprava na Mikuláša

Na príchod sv. Mikuláša sa žiaci z tied TVP pripravovali naozaj dôkladne. Aby im mal do čoho Mikuláš dať sladkosti najskôr si poriadne vyčistili svoje topánky. Potom sa posilnili vianočným pudingom, ktorý si sami uvarili a potom sa vybrali putovať do rozprávkového sveta. Rozprávka Prianie, ktorú sme si pozreli v Kinostar Europa bola nielen o krásnych piesňach a deji, ale aj o myšlienke, že každý z nás si môže plniť svoje priania, len musi chcieť. Po takomto zážitku, nech len príde konečne ten Mikuláš……

PaedDr. Krajčiová M., Mgr. Bronišová A., Mgr. Baránková M.

Vianočný stromček na 1. stupni

Aj tento rok sa na našej chodbe rozžiaril krásny, voňavý a hlavne živý vianočný stromček, ktorý víta naše deťúrence každé ráno. Aj tento sa o jeho krásu postarali práve oni so svojimi pani učiteľkami, keď v našej školskej dielni vyrobili z hliny nádherné vianočné ozdoby, ktoré následne aj povešali na stromček. Tie, ktoré nám ostali putovali na vianočné trhy a ako dopadli, to vám už prezradíme neskôr.

Kolektív I. stupňa

Finančná gramotnosť

V stredu 15. novembra 2023 sa žiaci 2. stupňa ponorili do sveta financií v rámci dňa Finančnej gramotnosti. Cieľom bola edukácia žiakov v oblasti financií, obchodu a platenia, za pomoci vopred pripravených pracovných listov, zaujímavých úloh a prezentácie spojenej s históriou a súčasnou podobou používania platidiel. Informácie nadobudnuté počas tohto dňa, nakoniec žiaci zúročili priamo v praxi, a to konkrétne v obchodných reťazcoch, kde mali za úlohu zisťovať ceny vybraných tovarov a porovnávať ich. Žiaci mali možnosť priamo v obchodoch si svoje vedomosti z oblasti financií overiť a porovnať, že či ich úvahy sa približujú k reálnym cenám komodít na trhu. Záver akcie patril vyhodnoteniu získaných údajov, v obchodoch a k demonštrácií svojich poznatkov pred svojimi spolužiakmi.

Žiaci si odniesli nové poznatky a vedomosti z oblasti „sveta peňazí“, ale aj presvedčenie, že na to aby sme si mohli niečo v obchode zaobstarať za peniaze, musíme najskôr vyvinúť úsilie, ako sa k financiám čestne dostať.

Mgr. Lauko J.

Vitamíny pre zdravie

Po jesenných prázdninách sa naša škola ponorila do sveta zdravej výživy, podporená projektom z Nadačného fondu Kaufland. Tento projekt nám umožnil pripraviť pre deti pestrú školskú akciu, ktorá zdôraznila význam vitamínov pre udržanie zdravia. Za získané financie z fondu sme žiakom zaobstarali čerstvé ovocie, rastlinné mlieka, šejkre a mixér na smoothie.
Naši žiaci sa zoznámili i s menej známymi druhmi exotického ovocia, ako sú pitahaya, hurmikaki, mango či kumkvat a pod., a to prostredníctvom všetkých zmyslov. Deti si navzájom pre seba nachystali ovocné taniere s ochutnávkami ovocia a vlastnoručne si
pripravovali v školskej kuchynke ovocné smoothie, pyré a dokonca i malé ovocné tortičky podľa vlastných receptúr.
Záver akcie patril zdieľaniu skúseností a receptov, z ktorých sme vytvorili „Školský receptár ovocných inšpirácií“. Deti si odniesli nielen nové vedomosti, ale aj presvedčenie, že zdravé stravovanie môže byť zábavné a chutné.
Mgr. Baránková M., PaedDr. Tereňová N.

Účasť na učiteľskom summite

V sobotu 4. novembra som sa zúčastnil na Učiteľskom summite v anglicko/slovenskej bilingválnej škole BESST v Trnave. Summit organizovala firma TRACO computers jediný partner spoločnosti Apple pre oblasť školstva na Slovensku, od ktorej máme v našej škole zakúpených pár ks iPadov a MacBookov. Dopoludnia boli prezentované skúsenosti riaditeľov škôl z práce s iPadmi vo vyučovacom procese, predstavenie digitálnej učebnice matematiky od firmy Libera Terra – učebnice od Berovcov a prezentácia firmy MathWorks. Po obede nasledovali workshopy na zaujímavé témy, ako napríklad správa digitálnych učební, iPad ako nástroj rozvoja digitálnych kompetencií žiakov, moderné prostriedky vo výučbe. Tento summit bol pre mňa veľkou motiváciou a inšpiráciou, ako aj možnosťou získať nové kontakty, vďaka ktorým sa aj naša škola bude môcť posunúť na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Verím, že takýto summit sa podarí zorganizovať aj o rok a spolu so mnou sa ho zúčastnia aj ďalší naši učitelia.
Mgr. Krivošík I.

Animačný program Zvolenského zámku

V tomto školskom roku by sme chceli s deťmi opäť lepšie spoznať Zvolenský zámok. 25. októbra žiaci z tried TVP2, TVP3, TVP4 absolvovali prvú časť animačného programu v zámockej galérii. Sprievodcom v zážitkovom učení  im bol okrem pani lektorky i Maliar Bodka, ktorý s nimi preskúmal svet sôch. Spoločne s ním  hľadali rozdiely medzi maľbou a sochou, dozvedeli sa, čo je to busta, spoznávali  rôzne materiály na výrobu sôch. V ateliéri  si potom vlastnoručne vytvorili sochárske dielka z hliny, ktoré budú deťom návštevu zámku  pripomínať i počas ďalších dní doma.
Mgr. Baránková M.

Eko Poľana

12. októbra sme spoločne so žiakmi I. stupňa navštívili EKO Poľanu, kde nám pani predstavila vtáčiky nášho regiónu. Zaujímavými aktivitami: počúvanie ticha, počúvanie štebotu vtákov, triedenie podľa druhu ale aj hľadanie poschovávaných makiet sme sa dozvedeli veľa zaujímavosti o ich živote. V závere sme si mohli aj sami jednotlivé druhy obkresliť a odniesť domov. Ďakujeme veľmi pekne za takúto environmentálnu skúsenosť a veríme, že o tajomstvách našich živočíchov sa dozvieme aj pri ďalšej návšteve.
PaedDr. Krajčiová M.

Eko Poľana

12. októbra sme spoločne so žiakmi I. stupňa navštívili EKO Poľanu, kde nám pani predstavila vtáčiky nášho regiónu. Zaujímavými aktivitami: počúvanie ticha, počúvanie štebotu vtákov, triedenie podľa druhu ale aj hľadanie poschovávaných makiet sme sa dozvedeli veľa zaujímavosti o ich živote. V závere sme si mohli aj sami jednotlivé druhy obkresliť a odniesť domov. Ďakujeme veľmi pekne za takúto environmentálnu skúsenosť a veríme, že o tajomstvách našich živočíchov sa dozvieme aj pri ďalšej návšteve.
PaedDr. Krajčiová M.

Divadielko

V septembri nás Podpolianské osvetové stredisko vo Zvolene pozvalo na divadelné predstavenia, ktoré sa konali v záhrade Lesníckeho múzea vo Zvolene. Žiaci z tried TVP 2, TVP 3, TVP 4 si vychutnali úžasné divadelné predstavenia o Hračkách zo smetiska a o Jankovi Hraškovi. So zatajeným dychom sme sledovali o putovaní dvoch kamarátoch, ktorých niekto vyhodil na smetisko, ale nakoniec našli svoj domov pri dobrých deťoch. A prekvapil nás aj odvážny Janko Hraško, ktorý sa ničoho nezľakol. Naše deti sa aktívne zapájali do predstavenia a spoločne sa už tešíme na ďalšie takéto kultúrne zážitky.
PaedDr. Krajčiová, Mgr. Bronišová, Mgr. Baránková

Účelové cvičenie žiakov 2. stupňa

V dňoch 11.-12.9.2023 sme realizovali pre žiakov druhého stupňa účelové cvičenie OČAP. Prvý deň prebiehala teoretická príprava žiakov prostredníctvom PPT prezentácií a prednášky a praktická časť prebiehala na druhý deň  v lokalite Bakova Jama.

Cieľom  bolo preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov získané pri výuke učiva OČAP v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, dopravná výchova a výchova k bezpečnému správaniu.

Stanovené ciele boli splnené.

So žiakmi sme sa peším pochodom presunuli do lokality Bakova Jama, kde žiaci pracovali v šiestich  skupinách na šiestich stanovištiach, za čo získavali body.  Žiaci plnili úlohy, ktoré boli zamerané na praktickú činnosť.  Všetci pracovali aktívne a disciplinovane. Na záver sme vyhodnotili bodový zisk všetkých družstiev a určili poradie.

Mgr. E. Obstová