Finančná gramotnosť

V stredu 15. novembra 2023 sa žiaci 2. stupňa ponorili do sveta financií v rámci dňa Finančnej gramotnosti. Cieľom bola edukácia žiakov v oblasti financií, obchodu a platenia, za pomoci vopred pripravených pracovných listov, zaujímavých úloh a prezentácie spojenej s históriou a súčasnou podobou používania platidiel. Informácie nadobudnuté počas tohto dňa, nakoniec žiaci zúročili priamo v praxi, a to konkrétne v obchodných reťazcoch, kde mali za úlohu zisťovať ceny vybraných tovarov a porovnávať ich. Žiaci mali možnosť priamo v obchodoch si svoje vedomosti z oblasti financií overiť a porovnať, že či ich úvahy sa približujú k reálnym cenám komodít na trhu. Záver akcie patril vyhodnoteniu získaných údajov, v obchodoch a k demonštrácií svojich poznatkov pred svojimi spolužiakmi.

Žiaci si odniesli nové poznatky a vedomosti z oblasti „sveta peňazí“, ale aj presvedčenie, že na to aby sme si mohli niečo v obchode zaobstarať za peniaze, musíme najskôr vyvinúť úsilie, ako sa k financiám čestne dostať.

Mgr. Lauko J.

Vitamíny pre zdravie

Po jesenných prázdninách sa naša škola ponorila do sveta zdravej výživy, podporená projektom z Nadačného fondu Kaufland. Tento projekt nám umožnil pripraviť pre deti pestrú školskú akciu, ktorá zdôraznila význam vitamínov pre udržanie zdravia. Za získané financie z fondu sme žiakom zaobstarali čerstvé ovocie, rastlinné mlieka, šejkre a mixér na smoothie.
Naši žiaci sa zoznámili i s menej známymi druhmi exotického ovocia, ako sú pitahaya, hurmikaki, mango či kumkvat a pod., a to prostredníctvom všetkých zmyslov. Deti si navzájom pre seba nachystali ovocné taniere s ochutnávkami ovocia a vlastnoručne si
pripravovali v školskej kuchynke ovocné smoothie, pyré a dokonca i malé ovocné tortičky podľa vlastných receptúr.
Záver akcie patril zdieľaniu skúseností a receptov, z ktorých sme vytvorili „Školský receptár ovocných inšpirácií“. Deti si odniesli nielen nové vedomosti, ale aj presvedčenie, že zdravé stravovanie môže byť zábavné a chutné.
Mgr. Baránková M., PaedDr. Tereňová N.

Účasť na učiteľskom summite

V sobotu 4. novembra som sa zúčastnil na Učiteľskom summite v anglicko/slovenskej bilingválnej škole BESST v Trnave. Summit organizovala firma TRACO computers jediný partner spoločnosti Apple pre oblasť školstva na Slovensku, od ktorej máme v našej škole zakúpených pár ks iPadov a MacBookov. Dopoludnia boli prezentované skúsenosti riaditeľov škôl z práce s iPadmi vo vyučovacom procese, predstavenie digitálnej učebnice matematiky od firmy Libera Terra – učebnice od Berovcov a prezentácia firmy MathWorks. Po obede nasledovali workshopy na zaujímavé témy, ako napríklad správa digitálnych učební, iPad ako nástroj rozvoja digitálnych kompetencií žiakov, moderné prostriedky vo výučbe. Tento summit bol pre mňa veľkou motiváciou a inšpiráciou, ako aj možnosťou získať nové kontakty, vďaka ktorým sa aj naša škola bude môcť posunúť na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Verím, že takýto summit sa podarí zorganizovať aj o rok a spolu so mnou sa ho zúčastnia aj ďalší naši učitelia.
Mgr. Krivošík I.

Animačný program Zvolenského zámku

V tomto školskom roku by sme chceli s deťmi opäť lepšie spoznať Zvolenský zámok. 25. októbra žiaci z tried TVP2, TVP3, TVP4 absolvovali prvú časť animačného programu v zámockej galérii. Sprievodcom v zážitkovom učení  im bol okrem pani lektorky i Maliar Bodka, ktorý s nimi preskúmal svet sôch. Spoločne s ním  hľadali rozdiely medzi maľbou a sochou, dozvedeli sa, čo je to busta, spoznávali  rôzne materiály na výrobu sôch. V ateliéri  si potom vlastnoručne vytvorili sochárske dielka z hliny, ktoré budú deťom návštevu zámku  pripomínať i počas ďalších dní doma.
Mgr. Baránková M.

Eko Poľana

12. októbra sme spoločne so žiakmi I. stupňa navštívili EKO Poľanu, kde nám pani predstavila vtáčiky nášho regiónu. Zaujímavými aktivitami: počúvanie ticha, počúvanie štebotu vtákov, triedenie podľa druhu ale aj hľadanie poschovávaných makiet sme sa dozvedeli veľa zaujímavosti o ich živote. V závere sme si mohli aj sami jednotlivé druhy obkresliť a odniesť domov. Ďakujeme veľmi pekne za takúto environmentálnu skúsenosť a veríme, že o tajomstvách našich živočíchov sa dozvieme aj pri ďalšej návšteve.
PaedDr. Krajčiová M.

Eko Poľana

12. októbra sme spoločne so žiakmi I. stupňa navštívili EKO Poľanu, kde nám pani predstavila vtáčiky nášho regiónu. Zaujímavými aktivitami: počúvanie ticha, počúvanie štebotu vtákov, triedenie podľa druhu ale aj hľadanie poschovávaných makiet sme sa dozvedeli veľa zaujímavosti o ich živote. V závere sme si mohli aj sami jednotlivé druhy obkresliť a odniesť domov. Ďakujeme veľmi pekne za takúto environmentálnu skúsenosť a veríme, že o tajomstvách našich živočíchov sa dozvieme aj pri ďalšej návšteve.
PaedDr. Krajčiová M.

Divadielko

V septembri nás Podpolianské osvetové stredisko vo Zvolene pozvalo na divadelné predstavenia, ktoré sa konali v záhrade Lesníckeho múzea vo Zvolene. Žiaci z tried TVP 2, TVP 3, TVP 4 si vychutnali úžasné divadelné predstavenia o Hračkách zo smetiska a o Jankovi Hraškovi. So zatajeným dychom sme sledovali o putovaní dvoch kamarátoch, ktorých niekto vyhodil na smetisko, ale nakoniec našli svoj domov pri dobrých deťoch. A prekvapil nás aj odvážny Janko Hraško, ktorý sa ničoho nezľakol. Naše deti sa aktívne zapájali do predstavenia a spoločne sa už tešíme na ďalšie takéto kultúrne zážitky.
PaedDr. Krajčiová, Mgr. Bronišová, Mgr. Baránková

Účelové cvičenie žiakov 2. stupňa

V dňoch 11.-12.9.2023 sme realizovali pre žiakov druhého stupňa účelové cvičenie OČAP. Prvý deň prebiehala teoretická príprava žiakov prostredníctvom PPT prezentácií a prednášky a praktická časť prebiehala na druhý deň  v lokalite Bakova Jama.

Cieľom  bolo preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov získané pri výuke učiva OČAP v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, dopravná výchova a výchova k bezpečnému správaniu.

Stanovené ciele boli splnené.

So žiakmi sme sa peším pochodom presunuli do lokality Bakova Jama, kde žiaci pracovali v šiestich  skupinách na šiestich stanovištiach, za čo získavali body.  Žiaci plnili úlohy, ktoré boli zamerané na praktickú činnosť.  Všetci pracovali aktívne a disciplinovane. Na záver sme vyhodnotili bodový zisk všetkých družstiev a určili poradie.

Mgr. E. Obstová