Projekt Rekonštrukcia budovy Špeciálnej základnej školy vo Zvolene

Dňa 13.01.2016 bola slávnostne otvorená zrekonštruovaná budova našej školy.

Projekt rekonštrukcie stavby bol financovaný z prostriedkov Regionálneho operačného programu a jeho zhotoviteľom bola na základe výberového konania spoločnosť Randa + s.r.o., ktorú odborne dozoroval Ing. Igor Hano. Rekonštrukciou školy sme získali novú sedlovú strechu, zateplenie obvodového plášťa budovy, nové liate epoxidové podlahy, zrekonštruovanie sociálnych zariadení i kompletné vymaľovanie vnútorných priestorov. Súčasťou projektu bola aj dodávka nového školského nábytku a učebných pomôcok víťazom výberového konania spoločnosťou Soitron a.s.

Rekonštrukcia školy bola pre nás veľkým prínosom, zhodnotil sa majetok školy, zlepšili sa hygienické i bezpečnostné podmienky, rozšírili sme inventár o nový školský nábytok i učebné pomôcky, čím sme napokon výrazne zvýšili kvalitu života školy ako aj podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. Žiaci školy i ich rodičia s trvalým pobytom v meste Zvolen a okolitých obcí tak dostali novoročný darček, v podobe zrekonštruovanej budovy, ktorá na dlhé obdobie vytvorí bezpečnejšie prostredie pre všetkých jej návštevníkov.