Milí naši žiaci,

v tomto školskom roku vám ponúkame možnosti realizovať sa po vyučovaní v niektorom z nasledovných záujmových krúžkoch:

Hudba a spev  – vedúci krúžku: PaedDr. N. Tereňová, čas konania: streda po 5 VH

Krúžok plný hier – vedúci krúžku: Mgr. M. Baránková, čas konania: štvrtok po 5 VH

Literárno-výtvarný krúžok – vedúci krúžku: Mgr. K. Jasová, čas konania: piatok po 4 VH

Novinársko-literárny krúžok – vedúci krúžku: Mgr. M. Krajčiová, čas konania: štvrtok po 6 VH

Písmenkovo – vedúci krúžku: Mgr. A. Marcineková, čas konania: utorok po 4 VH

Prírodovedný krúžok – vedúci krúžku: Ing. M. Kušnírová, čas konania: piatok po 5 VH

Šikovné ruky – vedúci krúžku: Mgr. J. Peťková, čas konania: utorok po 5 VH

Tvorivá dielnička – vedúci krúžku: Mgr. D. Pavlíková, čas konania: streda po 4 VH

Varenie, pečenie – vedúci krúžku: Ing. A. Hedvigyová, čas konania: piatok po 5 VH

Všehochuť – vedúci krúžku: Mgr. M. Vojtková, čas konania: utorok po 5 VH

Nezaradené

Comments are disabled.