Milí naši žiaci,

v tomto školskom roku vám ponúkame možnosti realizovať sa po vyučovaní v niektorom z nasledovných záujmových krúžkoch:

Hudba a spev  – vedúci krúžku: PaedDr. N. Tereňová,

čas konania: štvrtok po 5 VH

Hravé tvorenie – vedúci krúžku: Mgr. K. Jasová,

čas konania: štvrtok po 5 VH

Novinársko-literárny krúžok – vedúci krúžku: Mgr. M. Krajčiová,

čas konania: streda po 6 VH

Tvorivé dielne – vedúci krúžku: Mgr. E. Obstová,

čas konania: štvrtok po 6 VH

Šikovné ruky – vedúci krúžku: Mgr. J. Peťková,

čas konania: pondelok po 6 VH

Varenie, pečenie – vedúci krúžku: Ing. A. Hedvigyová,

čas konania: piatok po 5 VH

Všehochuť – vedúci krúžku: Mgr. M. Vojtková,

čas konania: piatok po 4 VH

Vševedko – vedúci krúžku: Mgr. V. Stehlíková,

čas konania: utorok po 5 VH

Výtvarný krúžok – vedúci krúžku: Mgr. M. Baránková,

čas konania: štvrtok po 5 VH

Nezaradené

Comments are disabled.