Riaditeľ školy týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 18.11.2022 (piatok) z organizačných a prevádzkových dôvodov RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

NezaradenéNovinky

Comments are disabled.