ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Exkurzia na vojenské letisko SLIAČ

V miernych obavách, aby nám vyšlo počasie sme sa celý 1. stupeň vybrali na vojenské letisko Sliač. Trochu hmly nás neodradilo, aby sme si malí aj veľkí užili úžasnú ukážku výcviku psíkov, ktorí boli veru ostrí. Tiež nás vojaci sprevádzali a vysvetlili význam biologickej ochrany letiska (sokoly….) a každý kto sa nebál mohol si vyskúšať aké to je sedieť vo vojenskej stíhačke. A aby nebolo zábavy dosť pripravili si pre nás hasiči ukážku fungovania najnovšieho hasičského auta a celú exkurziu sme zavŕšili veľkou penou, v ktorej sa veru viacerí poriadne „vybláznili“. Veľmi pekne ďakujeme za fantasticky prežité dopoludnie, za možnosť nahliadnuť do života vojakov, ale predovšetkým za veľmi milý a ústretový prístup všetkých príslušníkov vojenského letiska Sliač. (foto pozri v galérii).

Mgr. Krajčiová M.

1. sv. prijímanie 26. máj 2019
Do sŕdc 6 žiakov ( Jakub Babic, Vanesa Daniela, Olívia Grešková, Oliver Greško, Alena Kálayová, Žaneta Horváthová) v krásnu májovú nedeľu po prvý raz vstúpil Ježiš a naplnil ich svojou láskou. Táto slávnosť sa niesla v duchu čistoty duše, odhodlania a radosti, na ktorú sa celý rok pripravovali. Gratulujeme im a želáme aby táto udalosť v nich zanechala trvalú spomienku a prinášala posilu v ďalšom živote. (foto pozri v galérii).
Mgr. Krajčiová M.
Birmovanie 19. máj 2019
Z rúk otca biskupa Mons. Chovanca prijalo 13 našich žiakov sviatosť birmovania, ktorá ich voviedla do sveta kresťanskej dospelosti. V kruhu celej cirkevnej rodiny vo Zvolene naši žiaci dokázali svoju jedinečnosť a pokoru a boli príkladom pre mnohých. (foto pozri v galérii).
Mgr. Krajčiová M.

Deň matiek 7. máj 2019

Druhú májovú nedeľu si celé Slovensko pripomína tie, vďaka ktorým sme na svete – naše mamy. A aj naši žiaci sa rozhodli kultúrnym programom Slovo pre mamu povedať cez básne, piesne a tance jedno veľké Ďakujeme nielen svojim mamičkám, ale aj starým mamám, tetám a aj oteckom. A tak možno to, čo často nevedia vysloviť odznelo počas milého stretnutia, ktoré bolo úžasné nielen vďaka šikovnosti našich žiakov, ale aj odhodlanosti a nadšeniu všetkých zamestnancov, ktorí im v našej škole vytvárajú druhý domov (foto pozri v galérii).

Mgr. Krajčiová M.

O lesných zvieratách

O lesných zvieratkách, ich živote, potrave nám 14. mája zaujímavou formou rozprávala pani Barjaková z EKO Poľana, ktorá nás prišla navštíviť do našej školy. Žiaci 1. stupňa si hravou formou zopakovali o živote našich zvieratiek žijúcich v lesoch a prekvapili sme sa čo všetko sa zmestí do brucha nášho najväčšieho cicavca – medveďa hnedého. Ďakujeme pani Anke z Eko Poľany lebo toto naše prírodné stretnutie bolo poučné a zábavné zároveň.
Mgr. Krajčiová M.

Projektový deň pre žiakov I. stupňa – „Deň zdravia“

„Zdravie je to najcennejšie, čo máme.“ Povedali si žiaci počas projektového dňa (9.4.), konaného pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravia (7.apríl) na 1. stupni školy. Spoločne sa dozvedeli, ako si svoje zdravie chrániť. Vo svojich triedach sa venovali jednej z tém: Zdravé stravovanie, pitný režim, osobná hygiena, pohyb na čerstvom vzduchu, dostatok spánku, správna životospráva a globálne problémy ľudstva. Po vypracovaní projektov žiaci prezentovali svoje diela pred žiakmi z iných tried. Ochutnali zdravú nátierku, ktorú pripravili najmenší žiaci, spoločne si zacvičili, a dozvedeli sa tiež, aké majú problémy deti v ich veku v menej rozvinutých krajinách. Dokázali, že zvládajú nie len aktívne pracovať, ale svoju prácu s pomocou učiteliek i odprezentovať (foto pozri v galérii).
Mgr. Baránková M., Mgr. Pavlíková D.

Ocenenie našej kolegyne pri príležitosti Dňa učiteľov

Dňa 03.04.2019 bola na Okresnom úrade v Banskej Bystrici pri príležitosti Dňa učiteľov ocenená plaketou a medailou Jána Ámosa Komenského pani učiteľka Mgr. Adriana Ilečková. Pani učiteľka bola ocenená za dlhoročnú, obetavú a prínosnú prácu v špeciálnom školstve, náročnú prácu so žiakmi s diagnózou autizmus, dosahované výsledky so žiakmi s viacnásobným postihnutím a prácu odborného zamestnanca v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie pri ŠZŠ vo Zvolene.
Slávnostnej udalosti sa zúčastnili okrem pracovníkov OÚ odboru školstva v Banskej Bystrici na čele s vedúcou odboru školstva Mgr. Oľgou Búryovou aj poradca ministerky školstva p. Ing. Karol Konárik.
Našej kolegyni všetci gratulujeme a želáme jej ešte veľa pracovných a osobných úspechov.
Kolektív zamestnancov ŠZŠ

Marec – mesiac knihy

Zahrajme sa v školskej knižnici. Akcia, prostredníctvom ktorej si žiaci hravým spôsobom pripomenuli marec mesiac knihy. A nielen to, zábavnou formou si rozvíjali predčitateľskú i čitateľskú gramotnosť. Posilňovali si pozornosť, predstavivosť, orientáciu, komunikačné schopnosti.
Školskú knižnicu sme navštevovali počas hodín slovenského jazyka a literatúry. Na žiakov čakali knihy a hravé úlohy k téme. Bola to tajnička, puzzle s rozprávkovými hrdinami, hľadanie rozdielov, čítanie s porozumením, hranie divadielka „O troch prasiatkach“ atď… Na IKT tabuli bola pripravená prezentácia na tému „Kniha“. Navštívili sme i krajskú knižnicu Ľ. Štúra vo Zvolene, kde nám pani lektorky priblížili tému „Vznik a vývoj knihy“. Za spoluprácu srdečne ďakujeme.
Ďakujeme všetkým ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže na tému: „Zvieratá v rozprávkach“. Gratulujeme víťazom.
I. kategória 1. A, 2. A
1. miesto: Dávid Kuchár 2.r, 2. miesto: Rebeka Kováčová 2. r., 3. miesto: Nikolka Krušová 1.r
II. kategória 3.A, 4. A
1. miesto: Nikolas Suchý 3.r, 2. miesto: Sebastián Horváth 3. r., 3. miesto: Dušan Kováč 4. r
III. kategória TVP 2, TVP 3
1. miesto: Katarína Grendárová TVP 2, 2. miesto: Jakub Babic TVP 3, 3. miesto: Liana Vajsová TVP 2
Mgr. Marcineková A., Mgr. Jamrišková M.

Exkurzia na Zvolenský zámok

V dňoch 25. a 27. 3. sme sa zúčastnili ďalšej exkurzie na zvolenskom zámku pod názvom „Mýty na zámku“. Podobne ako iné, aj táto tematika bola vhodne koncipovaná, kde i pani lektorka veľmi primeraným spôsobom rozprávala a zapojila do deja našich žiakov a to tentokrát do gréckych báji a mýtov, kde dominantnú úlohu okrem hlavných hrdinov mali aj mýtické obludy (sfinga, kentauri a iné…). Žiaci ich hľadali na obrazoch a následne aj kreslili svoje predstavy o mýtických obludách (pozri pod text…..naši skvelí maliari z 9.A).
Mgr. Krajčiová M.

Minútové čítanie

Dňa 26.3. sa uskutočnil nultý ročník Recitačnej súťaže a v poradí už 5. ročník Minútového čítania. Cieľovou skupinou boli žiaci II. stupňa v kategóriach:
Mladšia – 5.A, 6.A, B-variant.
Staršia – 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A
Veľmi milo nás prekvapili žiaci, ktorí sa naspamäť naučili a krásne zarecitovali básne pred svojími spolužiakmi a niektorí aj prózu. Víťazi boli odmenení a už teraz vieme, že takáto akcia má svoje opodstatnenie a význam aj v budúcich rokoch.
Sprievodnou akciou bola akcia Minútové čítanie, počas ktorého boli žaici rozdelení do 3 skupín:
Skupina – čítala na čas.
Skupina – kreslila v ateliéri na tému rozprávková kniha a bytosť.
Skupina – riešili na IT aktivity a úlohy zamerané na SJ a čítanie.
Celá akcia dopadla veľmi dobre, žiaci boli disciplinovaní a aktívne sa zapájali do všetkých činností.
PaedDr. Tereňová N., Ing. Kušnírová M.

Noc v škole

Prežiť noc v škole sa 21.3. rozhodli žiaci z tried TVP2 a TVP3 a že to neboli žiadne padavky, dokazuje aj ich večerný pochod mestom, pri návrate z kina. Veď po pozretí rozprávky o drakoch by sa málokto nebál a oni dokonca zvládli aj čítanie biblie v noci (len pri sviečkach….). Bol to pre nás všetkých úžasný zážitok plný vnímania biblických príbehov, emócii, ale aj poznania, že v tichosti a tme sme si bližší a vieme si navzájom pomôcť a tolerovať sa.
Mgr. Krajčiová M., Mgr. Bronišová A.

Stopy zvieratiek

O tom, že v zime je v prírode naozaj živo nás žiakov I. stupňa prišla presvedčiť milá pani Bariaková z Eko-centra Poľana a ako dôkaz priniesla aj fotografie stôp zvierat v snehu. Zážitkovou formou ako bolo odtláčanie stôp do modelovacej hmoty, tvorbou odtlačkov v modurite mohli žiaci spoznať jednotlivé zvieratká. Veď možno počas vychádzky v lese dokážu oni rozpoznať komu také stopy patria a nakuknúť tak do tajomstiev prírody našej krásnej krajiny.
Mgr. Krajčiová M.

Biblia na cestách

Putovná výstava „Biblia na cestách“ v krajskej knižnici vo Zvolene, prilákala aj niekoľko našich žiakov z tried TVP2, TVP3, 5.A a 9.A, aby sa oboznámili s touto najprekladanejšou knihou v histórii ľudstva. Formou prezentácie im lektor priblížil základné informácie o Biblii (naši žiaci sa vedomosťami nedali zahanbiť) a potom ich už čakala výstava okolo 300 Biblii, medzi ktorými dominovali naozajstné skvosty. A boli to: Biblia, ktorú ilustroval Salvator Dálí, Biblia, ktorá sa nerozpustí vo vode, Biblia pre Rómov, Biblia pre hokejistov, najmenšia Biblia a aj najväčšia. Veru bolo sa na čo pozerať. Veľmi ďakujeme za pútavú prednášku a aj citlivý prístup obidvoch lektorov a už teraz sa tešíme na ďalšie putovanie za poznaním.
Mgr. Krajčiová M. , Mgr. Bronišová A. , PaedDr. Tereňová N.

Možno príde aj Mikuláš…….

Nielen možno, ale on naozaj aj 6. decembra prišiel do našej školy, kde ho už hlavne tí najmenší očakávali. A keďže je už veeeeeľmi starý doviedol so sebou aj svojich stálych pomocníkov anjela a čerta. No strachu bolo viac než dosť, ale deti boli perfektné a pre Mikuláša si prichystali básne, piesne, výkresy, darčeky a tak si každý zaslúžil po sladkej odmene. Tí smelší si s čertom a anjelom aj zatancovali a tým trom sa veru zo školy odísť nechcelo. A veď nevadí, o rok sú tu zas…..dúfajme.
Mgr. Krajčiová M.

Výtvarná súťaž – Ochranárik

Ako po iné roky, aj tento rok sme sa zúčastnili výtvarnej súťaže „Ochranárik“ s témou „Veď aj ja som záchranár“ vyhlásenú Okresným úradom Zvolen. Traja naši žiaci boli úspešní a sú to:
Samuel Ján Páchnik (TVP3) – 2. miesto
Daniel Eremiáš (4.A) – 3. miesto
Patrik Kuchár (5.A) – 1. miesto
Mgr. Krajčiová M.

O troch krásach sveta – DJGT

Za tromi krásami sveta sa do DJGT vo Zvolene vybrali žiaci tried TVP2 a TVP3 5. decembra. A veru ich aj našli. Boli ukryté v krásnej rozprávke Pavla Dobšinského, kde bojovalo dobrom so zlom, láska s nenávisťou, aby v závere láska a dobro zvíťazili a spojili jednu krásnu kráľovskú rodinu spolu. Ako vyplynulo z rozprávky, najväčšia krása sveta je ukrytá v našich deťoch…..Nám sa to predstavenie tak páčilo, že sme ešte navštívili slovenskú dedinku na námestí a poniektorí si na to svoje šťastie aj zazvonili.
Mgr. Krajčiová M., Mgr. Bronišová A.

Návšteva ORL ambulancie

Neskorá jeseň často so sebou prináša rôzne infekcie horných dýchacích ciest, v dôsledku čoho musia rodičia so svojimi deťmi navštíviť detského lekára, prípadne odborného lekára. V rámci prevencie a lepšej spolupráce rodín s deťmi mladšieho školského veku s lekármi sme nadviazali spoluprácu s pani lekárkou MUDr. Ľudmilou Lysinovou. Pani lekárka pozvala našich žiakov na návštevu ORL ambulancie (20.11.2018), kde sa zábavnou formou oboznámili s lekárskym prostredím. Vďaka jej citlivému prístupu stratili deti počiatočné zábrany a spoznali lekárske prístroje, ktoré si sami vyskúšali. Spoločne si overili, že pri návšteve boli všetci zdraví, ale ak nabudúce budú mať zdravotný problém, bez strachu absolvujú so svojimi rodičmi odborné vyšetrenie. Na záver svoje pocity z návštevy výtvarne stvárnili a ponechali ich vystavené v čakárni pre pacientov.
Mgr. Baránková M.

70. výročie založenia školy

Dňa 14.11.2018 sa v Dome kultúry ŽSR uskutočnila slávnostná Akadémia pri príležitosti 70. výročia založenia školy. Našej slávnosti sa zúčastnili – prednosta OÚ v BB Mgr. Július Ernek, vedúca odboru školstva OÚ v BB Mgr. Oľga Búryová, predstavitelia mesta Zvolen, partnerských škôl a školských zariadení v regióne. Škole boli udelené pamätné listy od mesta Zvolen a Okresného úradu v Banskej Bystrici. Ďakujeme všetkým pozvaným hosťom za to, že prijali naše pozvanie a mali možnosť zhliadnuť nádherný program žiakov, na ktorom okrem detí našej školy vystupovali hudobná kapela Mestskej polície a rómsky súbor Romano Jilo. V obidvoch číslach vystupovali naši talentovaní žiaci.
Vďaka patrí tiež pedagogickým zamestnancom – špeciálnym pedagógom našej školy. Bez ich nasadenia, profesijných skúseností, by silný, dojemný a zároveň pozitívny emocionálny zážitok, ktorí potvrdili všetci zúčastnení, nebol.
PaedDr. Ilečko A.

Deň bielej palice

24.10. sme si so žiakmi 1. stupňa prostredníctvom internej akcie nazvanej „Deň bielej palice“ priblížili svet nevidiacich. (Akcia viazaná k 15.10. – Svetovému dňu bielej palice). Čítali sme si z detskej knihy MIMI A LÍZA, ktorá jedinečným spôsobom predstavuje a ukazuje svet zrakovo postihnutých, vypracúvali sme prac. listy, určené k tejto knihe a v neposlednom rade sa hrali hry, zamerané na rozvoj zmyslov s výnimkou zrakového. Cieľom akcie bolo priblížiť našim žiakom svet nevidiacich, poukázať na osoby so zrak. postihnutím, viesť žiakov k tolerancii aj takýchto ľudí ako aj ich jedinečnosti.
Mgr. Sklienková J.

Aktivity školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.