Kontaktné informácie

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Sokolská 2291/111
960 01 Zvolen

Mobil:+421 0911 857 022
E-mail: specialnazv@gmail.com

Riaditeľ školy – ivankrivosik@protonmail.com

Zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň – szszv.zastupca1@gmail.com

Zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň – erikai72@gmail.com

Ekonomický úsek/hospodárka školy – specialnazv@gmail.com


Internet:www.szszvolen.sk