V školskom roku 2023/2024 Nadácia SPP nás podporila v grantovom programe SPPravme To 2023. Názov projektu bol: „Chcem ti to povedať, ale neviem ako“.
Bol určený pre nehovoriacich žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím. Získané prostriedky v hodnote 920 € sme využili na nákup vzdelávacej aplikácie, tabletu a odbornej literatúry s pracovnými listami pre žiakov.

Ďakujeme!