PROJEKT – PODPORA SOCIÁLNEJ INKLÚZIE MRK – VZDELÁVANIE PRE VŠETKÝCH

Cieľom projektu bolo podporovanie sociálnej inklúzie príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získaniu zručností potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce. V rámci jednotlivých aktivít projektu sa preškolili pedagogickí zamestnanci, a tak sa skvalitnili výučby pre žiakov z MRK. Tvorili, inovovali a nakupovali sa študijné materiály, pedagogicko-didaktické pomôcky a didaktická technika, ktoré sa implementovali do vzdelávacieho procesu. Trvanie týchto aktivít bolo od 1.2.2010 do 21.1.2012.