Školský rok 2017/2018

 

Didaktické hry – I.stupeň

Dňa 20.06.2018 mali žiaci I. stupňa didaktické hry pod vedením Mgr. Drahoslavy Pavlíkovej a Mgr. Viery Stehlíkovej zamerané na záchranu človeka – poskytnutie prvej pomoci v spolupráci s SČK. Žiaci si vyskúšali praktické činnosti záchranára. Naučili sa podať prvú pomoc zraneným.
Mgr. Stehlíková, Mgr. Pavlíková

 

Koncoročný výlet triedy TVP1

Aj žiaci z triedy viacnásobne postihnutých si tento rok zaslúžili odmenu za prácu počas školského roku vo forme koncoročného výletu. Tak ako aj vlani, aj tento rok sme sa vybrali medzi zvieratká na ranč. Lunterov ranč na Kráľovej ponúka nielen vozenie na koníkoch, spoločnosť kozičiek, mačiek, psíkov, zajačikov, ale aj športové aktivity a oázu kľudu a pohody v lone prírody. Už sa stalo u nás zvykom absolvovať výlet aj s rodičmi. Fotografie zachytávajú všetko, o čom je zbytočné písať. Pozrite a presvedčte sa sami.
Mgr. Vojtková

 

Návšteva divadelného predstavenia „Ďurošík“

Trochu neskôr, ale o to s väčším zážitkom prežili žiaci z tried TVP2 a TVP3 MDD tento rok. Osobne sa zúčastnili Zvolenských zámockých hier a to návštevou divadelného predstavenia Ďurošík alebo na zbojnícku nôtu. Predstavenie bolo výborne, všetkým sa páčilo, a aby nebol „sladký záver“ iba v divadle aj my sme si zážitok osladili porciou zmrzliny.
Mgr. Krajčiová, Mgr. Bronišová

Výlet do zveroparku

Odmenou za celoročnú školskú prácu žiakom prvého stupňa bol výlet, ktorý sa uskutočnil 7. júna do Zveroparku v Revištskom Podhradí. Miesto plné zvieratiek, šmýkačiek, skákacieho hradu a mnoho iných zaujímavostí privítalo našich žiakov a oni dychtivo absorbovali tunajšiu atmosféru a nové zážitky, ale aj poznatky. Čas nám tu prebehol neuveriteľne rýchlo. A ako nám bolo? Odpoveďou bolo šťastie a radosť v očiach detí. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby sa tento výlet mohol uskutočniť.
Mgr. Krajčiová

Škola v prírode

V dňoch 29.05-01.06.2018 sa 12 žiakov I. stupňa pod vedením Mgr. Stehlíkovej, Mgr. Pavlíkovej a Mgr. Nemcovej zúčastnili Školy v prírode na Počúvadle v Penzióne Hron.Počasie nám vyšlo a bohatý program vyčaril nejeden šťastný úsmev na tvárach detí.​
Mgr. Stehlíková, Mgr. Pavlíková, Mgr. Nemcová

 

Program ku Dňu matiek

“ Vie o nás všetko,
Viac, než mnohí iní
A napriek tomu nikdy nesklame
A nespomína dlho na prečiny
O kom to vravím?
Predsa o mame“

17. a 28. mája sme boli pozvaní zablahoželať do DSS Sekier Záhonok ako i do DSS Zvolen -mesto pri príležitosti “ Dňa matiek“. Kultúrnym programom plnom ľudových piesní, tanca a básní sa naše starenky, starčekovia a iní v spomienkach vrátili do svojej mladosti a nadšene sa pridali spevom k našim žiačkám .V závere vystúpenia ich odmenili potleskom, pozitívnymi reakciami,ale aj v nejednom oku sa zablesla spomienke na ich mladosť. A aby ich spomienka stále hriala, žiaci 1. stupňa im vyrobili srdiečka, aby nezabudli ako ich máme radi a opäť prídeme medzi nich.
Ďakujeme všetkým kolegyniam 1. a 2. stupňa, ktoré spolu uvili kyticu pre mamy.
PaedDr. Tereňová, Mgr. Krajčiová

Biblia očami detí

9. mája si štyria naši žiaci prevzali ocenenia z rúk hlavnej metodičky Mgr. Evky Donovalovej v Banskej Bystrici za výtvarnú súťaž Biblia očami detí. Ide o žiakov:
Nikolas Dunka – 1. miesto
Lucia Dunková – 2. miesto
Samko Páchnik – 2. miesto
Katka Grendárová – cena poroty
A zároveň aj naša škola dostala ocenenie za najúspešnejšiu školu v tejto súťaží v roku 2018. Všetkým gratulujeme a tešííííííme sa.
Samko Páchnik sa so svojou prácou na celoslovenskom kole umiestnil na 1. mieste vo svojej kategórii. Gratulujeme a želáme ďalšie úspechy v kreslení.
Mgr. Krajčiová

1. sväté prijímanie

6. máj bol dňom, kedy naši piati žiaci: Šimon Kandráč, Marián Kováč, Romana Abrahámová, Alexandra Horvátová a Alex Oláh po prvý raz prijali do svojho srdca Ježiša. Aby to bolo možné deň predtým boli naše žiačky pokrstené a ostatní prijali sv. zmierenia a tak s čistým srdcom pristúpili k oltáru. Želáme im, aby tento veľký dar nosili s radosťou a pokorou a boli povzbudením pre všetkých, ktorých vo svojom živote stretnú.
Mgr. Krajčiová

 

Naše kultúrne dedičstvo

Dňa 30.4.2018 sa na prvom stupni konala akcia zameraná na rozvoj multikultúrnej výchovy pod názvom Naše slovenské dedičstvo. Cieľom bolo oboznámiť žiakov s tradíciami a zvykmi na Slovensku formou zážitku. Hlavný program sa konal v školskej jedálni. Na úvod nám prišlo folklórne zoskupenie z obce Podzámčok priblížiť tradičné slovenské piesne v ich tradičnom kroji, ktorý nám názorne ukázali a pomenovali. Jedným z účinkujúcich bol dedko nášho žiaka Matúška. Ďalším účinkujúcim bol náš canisterapeut Mirko Suja, ktorý sa nám predstavil úplne inak ako ho poznáme. V detvianskom kroji nám zaspieval a zahral na fujare a priblížil, akú úlohu má starejší na svadbách.
Po tomto kultúrnom programe sa žiaci s triednymi učiteľkami presúvali po pripravených stanovištiach, kde mohli vidieť:
– našu bývalú žiačku Andrejku Tomíkovú s ukážkou paličkovania – tradičné ľudové remeslá na obrázkoch – známe pranostiky, porekadlá a príslovia – ochutnávka slovenských jedál – lokše, krapne a chlieb s masťou a cibuľou – ukážky krojov z regiónov znázornené na mape Slovenska – výstava krojov – výstava starých predmetov dennej potreby v minulosti – omaľovánky.
Na záver si žiaci mohli vyskúšať vybrané tanečné motívy z Podpoľania. Ďakujeme všetkým za pomoc pri realizácii a za účasť na tejto akcii.
Mgr. Vojtková, Mgr. Melicherčíková, Mgr. Jamrišková

 

Stolnotenisový turnaj v Hontianskych Nemciach

V H. Nemciach sa dňa 11.4. 2018 uskutočnil stolnotenisový Turnaj o pohár riaditeľa ZŠ. Zúčastnilo sa ho sedem škôl : ŠZŠ Detva, ŠZŠ B. Bystrica, ŠZŠ Krupina, ŠZŠ Zvolen, ŠT pri ZŠ Bzovík, ŠT pri ZŠ Sebechleby a ŠT pri ZŠ H. Nemce. Víťazom sa stali žiaci ŠZŠ Detva. Naše družstvo v zložení L. Dunková, M. Greško a N. Bartoš obsadilo pekné štvrté miesto. Žiakom ďakujem za vzornú reprezentáciu školy.
Mgr. Krivošík

Súťaž „ŠZŠ má talent“

Dňa 26.marca sme na prvom stupni hľadali výnimočnosť, originalitu a jedinečnosť v žiakoch ukrytú v súťaži ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA MÁ TALENT. Prejaviť a ukázať to, v čom vynikajú, baví ich a sú najlepší si žiaci nacvičili pod vedením triednych p. učiteliek. Krásne, pestré, odvážne a od srdca predvedené boli vystúpenia v recitácii, speve jednotlivcov, speve skupín, tanci jednotlivcov, tanci dvojíc, tanci skupín, športe, kreslení. Povzbudiť a motivovať svojich mladších kamarátov, prišla reprezentantka našej školy v speve deviatačka Tánička Palianová, ktorá rozozvučala tanečnú sálu. Radosť, smiech a dobrá nálada vydržali až do vyhodnotenia. Porota mala ťažkú úlohu, vo voľných číslach žiakov sa predviedla ich kreativita, samostatnosť, spontánnosť, hravosť a hlavne veľký dar – ICH TALENT. Odmenení sladkosťami a pomôckami na vyučovanie odchádzali nakoniec všetci účinkujúci. Záver bohatého programu uzavrelo tanečné vystúpenie skupiny ROMANO JILO, ktorú navštevujú a s ostatnými členmi súboru vystupujú na Slovensku i v zahraničí aj žiaci našej školy. Ďakujeme všetkým za chuť a vôľu rozdávať potešenie a dokázať, že MÁME TALENT.
Mgr. Anna Demianičová, Mgr. Lenka Hajšeľová

 

Výstup na Pustý hrad

V stredu 4.4. 2018 sa žiaci druhého stupňa a žiaci IVP triedy zúčastnili výstupu na Pustý hrad pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme. Tejto peknej akcie sme sa mohli zúčastniť vďaka pozvaniu pani riaditeľky DSS Symbia PaedDr. Janky Izraelovej. Okrem žiakov našej školy sa akcie zúčastnili klienti Symbie, Súkromnej školy pre žiakov s autizmom a ich rodičia a učitelia. Počasie a pobyt na čerstvom jarnom vzduchu sa nám veľmi páčil, rovnako ako odmena vo forme pamätnej medaily pre každého účastníka.
Mgr. Krivošík

„S dobrou knihou rýchlo beží čas“

Platí to i v našej škole. Marec mesiaci knihy nám rýchlo ubehol. Opäť sme sa viac rozprávali o knihe, o jej vzniku. Čítali a počúvali sme rozprávky, príbehy, básne. Navštívili sme Krajskú knižnicu Ľ. Štúra vo Zvolene. Chceme sa poďakovať jej zamestnancom za spoluprácu a odborný prístup.
Žiaci navštevovali školskú knižnicu plnili pripravené úlohy, hádali hádanky, hrali sa na detektíva z písmen hľadali mená spisovateľov, robili pracovné listy zamerané na čítanie s porozumením, vyrábali si postavy z rozprávky O veľkej repe i zdramatizovali rozprávku. Z prezentácie sa dozvedeli ako vzniká kniha.
Súťažili vo výtvarnej súťaži na tému „PRINCEZNÉ A DRACI v ROZPRÁVKACH“. Víťazom srdečne gratulujeme!
I. kategória – Pr.r., 1.A
1. miesto: Rebeka Kováčová (1.r.), 2. miesto: Tomas Kováč (1.r), 3. miesto: Dávid Kuchár (1.r).
II. kategória – 2.A, 3.A
1. miesto: Daniel Eremiáš (3.r), 2. miesto: Sebastián Horváth (2.r.), 3. miesto: Dušana Kandráčová (2.A).
III. kategória – 4.r., TVP
1. miesto: Katarína Grendárová (TVP2), 2. miesto: Liana Vajsová (TVP2), 3. miesto: Patrik Kuchár, Oliver Greško (4.r.).
Mgr. Marcineková

Ocenenie našej kolegyne pri príležitosti Dňa učiteľov

Dňa 28.04.2018 bola na Okresnom úrade v Banskej Bystrici pri príležitosti Dňa učiteľov ocenená plaketou a medailou Jána Ámosa Komenského pani učiteľka Mgr. Anna Bronišová. Pani učiteľka bola ocenená za dlhoročnú, obetavú a prínosnú prácu v špeciálnom školstve a dosahované výsledky so žiakmi so zdravotným postihnutím. Slávnostnej udalosti sa zúčastnili okrem pracovníkov OÚ odboru školstva v Banskej Bystrici na čele s vedúcou odboru školstva Mgr. Oľgou Búryovou aj prednosta Okresného úradu v Banskej Bystrici Mgr. Július Ernek.
Našej kolegyni všetci gratulujeme a želáme jej ešte veľa pracovných a osobných úspechov.
Kolektív zamestnancov ŠZŠ

Futbalový turnaj o pohár riaditeľa ŠZŠ Zvolen

Vo utorok 27.3.2017 sa v telocvični ŠZŠ Zvolen uskutočnil dvanásty ročník futbalového turnaja „O pohár riaditeľa ŠZŠ Zvolen“. Turnaja sa zúčastnili ŠZŠ Detva, ŠZŠ B. Bystrica, ŠZŠ Žiar nad Hronom, ŠT pri ZŠ H. Nemce, SŠ internátna Kremnica a domáca ŠZŠ Zvolen. Turnaj mal výbornú športovú úroveň a prebehol v duchu fair play. Našu školu reprezentovali : Nikolas Bartoš, Marián Kováč, Dávid Greško, Filip Horváth a Martin Palian. Chlapci vybojovali krásne bronzové medaily, ktoré už tradične vytvoril náš bývalý kolega – pán učiteľ Skržek, ktorému by som aj touto cestou chcel poďakovať. Víťazom turnaj sa stala ŠZŠ Žiar nad Hronom, druhá skončila ŠT pri ZŠ H. Nemce. Štvrté miesto získala ŠZŠ Detva, piate SŠ internátna Kremnica a šieste ŠZŠ B. Bystrica. Víťazom srdečne gratulujem, všetkým ďakujem za férové súboje a teším sa o rok na trinásty ročník.
Mgr. Krivošík

 

Exkurzia do Lesníckého múzea vo Zvolene

Aj tento rok nás Lesnícke múzeum vo Zvolene privítalo novou expozíciou – Diviak lesný. Vystavené zvieratá, kosti, kly, stopy a predovšetkým zaujímavý výklad a rozprávanie pracovníkov múzea žiakov zaujalo a obohatilo o nové informácie. Výsledkom boli nielen nové poznatky, ale predovšetkým neopakovateľný zážitok z poznávania krás našej prírody.
Mgr. Krajčiová

 

Divadelné predstavenie „O zlatom kuriatku“

V piatok 2. marca 2018 boli našich žiakov potešiť traja herci z divadla J. Záborského v Prešove účinkujúci v zoskupení Scéna. Prišli k nám s činoherným predstavením „O ZLATOM KURIATKU“ a presvedčili nás, že skutočne „nie je všetko zlato, čo sa bliští“. Ďakujeme im za pekný umelecký zážitok.
Mgr. Sklienková

Aktivity k rozvíjaniu finančnej gramotnosti žiakov „Nakupujeme s rozumom“

Dňa 28.02.2018 sme sa so žiakmi 1. stupňa v rámci rozvíjania finančnej gramotnosti venovali peniazom a ich hodnote. Uskutočnením prieskumu trhu v šiestich predajniach s potravinami sme zisťovali cenu rovnakého nákupu a tým sa učili čo to znamená „NAKUPOVANIE S ROZUMOM“. Týmito aktivitami, tvorbou výstupných plagátov, porovnávaním cien nákupov a dobrou spoluprácou všetkých nás bol pre nás tento deň zaujímavý, zábavný a nepochybne poučný.
Mgr. Baránková, Mgr. Sklienková

Rozprávka o Červenej Čiapočke – Školský karneval 2018

1. február 2018
Dobré správy z dnešného dňa:
V ŠZŠ Zvolen sa žiaci na prvom stupni neučili! Prihodila sa zvláštna udalosť: Všetky deti zmizli a v škole ožila rozprávka O Červenej Čiapočke. Dokonca v nej pribudli rôzne nové rozprávkové i nerozprávkové bytosti. Záhadou zostáva, ako mohol vlk tancovať s ježkom, Červená Čiapočka s vojakom, Spider-man s vílou Cililing, Pikatchu s čarodejnicou,…
To však nebolo všetko – chorú starú mamu sa rozhodla s Červenou Čiapočkou a vlkom navštíviť i princezná, čarodejník, kovboj, dokonca i hasič spoločne s raperom a tanečníkom. Všetci vytvorili jednu spoločnú rozprávku, nie len s dobrým koncom, ale i celým dejom od samého začiatku. Udalosť si môžete pozrieť v krátkom videozázname z dnešného dňa.
Pre ŠZŠ pripravili:Mgr. Baránková, Mgr. Krajčiová

 

Vianočný program „Anjelske Vianoce“

Kúsok neba sa otvorilo 15. decembra aj v našej škole a snehobieli anjelici privítali rodičov, starých rodičov, príbuzných, naše vedenie a aj vzácnych hostí: bývalú p. riaditeľku Kútnu, otca dekana, pána kaplána a rehoľnú sestričku. Všetci sa tešili na vianočné predstavenie, ktoré sa nieslo v duchu premeny sŕdc ľudí, aby na svet mohol prísť medzi nás Ježiš. A tak sa vlk, nezbedné deti, macocha s Holenou, zvieratká dotykom anjela zmenili na dobrých a svojím vystúpením sa dotkli sŕdc všetkých prítomných. Program bol obohatený piesňami, koledami a ľudovým blokom v podaní žiačok II. stupňa. Chceme sa poďakovať všetkým pani učiteľkám, p. učiteľovi a každému, kto akokoľvek prispel k tomuto kultúrnemu predstaveniu, ktoré zanechalo veľa pozitívnych pocitov a reakcii u všetkých.
Mgr. Krajčiová, Mgr. Bronišová, PaedDr. Tereňová, Mgr. Ivanová

 

Mikuláš 2017

Aký by to bol 6. december, keby medzi deti našej školy neprišiel Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom. A naozaj prišiel a doniesol plné vrece sladkostí, pretože či malí, či veľkí všetci mali v očiach očakávanie, kúsok strachu ale hlavne radosť, že na nich nezabudol. Ale pravdaže, že to nebolo zadarmo, všetci mali pripravené básne, piesne a tí starší mu veru aj zatancovali. No jednoducho bolo veselo.
Mgr. Krajčiová

 

Ochranárik 2017

O ochrane života, spoločnosti a majetku sa v našej škole žiaci učia na viacerých vyučovacích predmetoch a preto sa aj mnohí z nich zapojili do výtvarnej súťaže „Ochránárik“, ktorú vyhlásilo MV SR. Aj keď všetky práce boli veľmi pekné a vypracované, vyhrať nemohli všetci. A tak sme hrdí, že traja naši žiaci sa umiestnili a 2. decembra boli ocenení a prevzali si hodnotné ceny. Sú to títo žiaci: 1. miesto: Marián Kováč 7.A, 2. miesto: Šimon Kandráč 7.A, Samko Páchnik TVP 3. Gratulujeme a želáme veľa úspechov.
Mgr. Krajčiová, Mgr. Kováč

 

Cesta za chlebíkom

V dňoch 13.-14.11.2017 sa žiaci I. stupňa zúčastnili exkurzie do pekárne Tesco. Žiaci si prezreli celý výrobný proces výroby chleba a sladkého pečiva. Každý žiak si sám vymiesil a vyrobil vlastný chlebík a vianočku. Riaditeľka Tesco pripravila pre deti okrem exkurzie a vlastnej tvorby a výroby chleba aj iné aktivity tvorivého charakteru. Žiaci mali k dispozícii motivačnú miestnosť, kde mali pripravené bohaté občerstvenie, nápoje a sladkosti. Na záver každé dieťa dostalo od OD Tesco malý darček (sada tužiek, puzzle, čokoláda). Akcia bola výborne pripravená a deti si odniesli neopakovateľný zážitok.
Mgr. Stehlíková

 

Október – mesiac úcty k starším

V rámci mesiaca úcty k starším prebehli v škole aktivity zamerané na pripomenutie si „jesene“ života človeka i kultúrne pásmo s názvom „Ctíme ťa jeseň života“ pre klientov DSS Zvolen Sekier. Program naši žiaci predviedli dňa 26. októbra 2017 formou ľudových piesní, moderných a spoločenských tancov, divadielka O repke a básni. Tak, ako aj po iné časy aj teraz milo a úctivo prekvapili a spríjemnili jeseň života našim seniorom a v závere programu im venovali na pamiatku pozdravy, ktoré vyrobili žiaci I. stupňa s pani učiteľkami.
PaedDr. Tereňová, Mgr. Krajčiová

 

Aktivity ku Dňu výživy – Obezitka nie je naša kamarátka

Dňa 16.10.2017 sa na našej škole uskutočnilo netradičné podujatie s názvom Obezitka nie je naša kamarátka. Po jedle sa žiaci oboznámili o zaujímavostiach ohľadom výživy, či už o zložkách potrebných pre naše telo a látok pre náš zdravý rast a fungovanie organizmu. V obrázkovej PPT sa žiaci dozvedeli o nežiadúcich účinkoch nesprávneho životného štýlu ako aj o prejedaní sa a nedostatku pohybu a pobytu na čerstvom vzduch. Zdravotnými cvičeniami S ELOU sa žiaci rozcvičili na ďalšie pohybové aktivity, ktoré boli pripravené vo forme prekážkovej dráhy. Po pohybových aktivitách si žiaci poskladali puzzle so zeleninou a ovocím. Vytvorili si z papiera a obrázkov ovocia Zdravíčkovcov, Ovocníčkov a Zeleninky, dokonca žiaci TVP 3 vyrobili zdravý šalát. Na záver boli pochválení za usilovnosť, za odmenu dostali žiaci na druhý deň na raňajky jabĺčka. Deň sme ukončili rozprávkou Šmólkovský raj. Žiaci sa snažili či už v pohybových aktivitách ako aj v tvorivej práci, dôkazom bola odozva žiakov s ďalšími výtvormi na ďalší deň.
Ďakujeme pani učiteľkám s prvého stupňa za pomoc a vedenie žiakov.
Mgr. Pavlíková, Mgr. Nemcová

 

Výstava ovocia a zeleniny

Jeseň je v plnom prúde a aj naša škola je plná jesenných farieb a námetov. O ovocí, zelenine a jesenných kvetoch sa učíme na všetkých prírodovedných predmetoch tak sme sa triedy TVP2, TVP3 vybrali na Výstavu ovocia a zeleniny na Mestský úrad vo Zvolene. Mohli sme si tu pozrieť nielen ovocie a zeleninu z celého okresu, ale aj najkrajšie a najväčšie kusy, ktoré vyhrali ocenenia. Žiaci obdivovali tvorivosť pri aranžovaní zeleniny, výtvarné umenie iných žiakov a tak si mohli uvedomiť zmysel ľudskej práce a nevyhnutnosť prírody pre život.
Mgr. Krajčiová, Mgr. Bronišová

Otvorenie školského roka

Brány školy sa otvorili 4. septembra 2017 o ôsmej hodine. Zamestnancom, rodičom aj žiakom do nového školského roka 2017/2018 zaželal veľa školských úspechov a elánu riaditeľ školy PaedDr. Adrián Ilečko.

Aktivity školy

Comments are disabled.