Kolektívna zmluva 2022

Dodatok ku kolektívnej zmluve