Vďaka Nadácii ZSE Piešťany a s jej finančnou podporou 2100 eur sa nám podarilo vytvoriť triedu, v ktorej naši žiaci môžu netradičnou formou dobiehať zameškané učivo. Motiváciou k tvorbe projektu bola pomoc žiakom, aby napredovali, aby mali väčšiu radosť z návratu do školy a znovu nadobudli pracovné návyky, mali väčšiu radosť z učenia. V príjemnom, neformálnom prostredí sa odbúra nechuť k učeniu sa a stres z rýchleho dobiehania učiva. V budúcnosti sa bude trieda využívať na relaxačné, terapeutické a voľnočasové aktivity.