Výtvarná súťaž Biblia očami detí

O tom, že naši žiaci majú veľký talent už presvedčili viackrát, ale tento rok sa im podaril naozaj veľký úspech, keď vo výtvarnej súťaží Biblia očami detí v krajskom kole bolo ocenených až 5 našich žiakov a to nasledovne:
Samko Páchnik (TVP3)  – 1. miesto
Dušan Kováč (5.A) – 2. miesto
Alex Oláh (7.A), Katarína Grendárová (TVP2) – 3. miesto
Jakub Babic (TVP3) – cena poroty
Následne ich práce postúpili na celoslovenské kolo, kde dosiahli  úspech:
Dušan Kováč – 1. miesto
Jakub Babic – 1. miesto
Samko Páchnik – 2. miesto
Všetkým zo srdca gratulujeme a želáme, aby im talent, ktorý dostali ako veľký dar slúžil nielen pre vlastnú radosť, ale ich umenie a pozeranie na svet potešil všetkých.
Mgr. Krajčiová M.

Výlet tried TVP 2, TVP 3

Aj napriek dlhšiemu odlúčeniu od spolužiakov, školy, p. učiteliek nezabránil našim žiakom radostný návrat do školy. Po mesiaci opakovania, aktívnej práci, ale aj hier a súťaží si žiaci tried TVP2 a TVP 3 dopriali odmenu v podobe malého výletu do Arboréta Borová hora. Tu ich privítala nielen krása ruží, ale predovšetkým krásna vôňa, ktorá pohladila naše srdcia a my sme si užili perfektný slnečný deň.

Mgr. Krajčiová, Mgr. Bronišová

LYŽIARSKY VÝCVIK

V termíne 18.02.-21.02. 2020  sa  12 žiakov druhého stupňa a tri p. učiteľky zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Látkach. Ubytovanie a strava  bola zabezpečená v RD Látky. S ubytovaním, stravou a prístupom personálu sme boli veľmi spokojní. Deťom veľmi chutilo a cítili sa dobre. Takisto spolupráca so zamestnancami v lyžiarskom stredisku bola na veľmi dobrej úrovni.

Voľný čas mimo priamej činnosti na svahu sme venovali hygiene, oddychu, starostlivosti o šatstvo a výstroj, spoločenským a kreatívnym hrám a teoretickej výučbe.

Hlavný cieľ kurzu – bezpečné zvládnutie upraveného lyžiarskeho svahu – bol splnený. Žiaci   zvládli  činnosti v súlade s výcvikovým plánom.

Mgr. Obstová E., Mgr. Peťková J., Mgr. Ivanová E.

 

KARNEVAL

Dňa 20.02.2020 sa na našej škole konal karneval pre žiakov I. stupňa. Dievčatá a chlapci z jednotlivých tried so svojimi pani učiteľkami mali za úlohu prezliecť sa za rozprávkové postavy a odprezentovať sa krátkou scénou z vybranej rozprávky. Žiaci prípravného ročníka zaspievali a zatancovali časť z rozprávky “ O troch kozliatkach“, prváci sa zhostili rozprávky „Šípková Ruženka“, druháci ťahali s dedkom repku, tretiaci „zjedli“ Pampúšika, štvrtáčke Popoluške spolužiačky zmiešali hrach so šošovicou. Žiaci z tried TVP1 a TVP4 predstavili slovom a piesňou siedmych trpaslíkov a triedy TVP2 a TVP3 nám počarovali kúzelným vystúpením v postavách z Harryho Pottera /všetky tieto krásne postavy z rozprávok máte v galérii/.

Po prezentácii rozprávkových postáv sme súťažili v rôznych disciplínach: vedomostných i športových.
Rozprávkovo-karnevalové predpoludnie sme ukončili diskotékou na želanie. Všetci sme boli odmenení sladkosťami a rozprávkovým pocitom so šťastným koncom.
Mgr. Kubišová L., Mgr. Melicherčíková Z., Bc. Jakubíková R.
MILIONÁR

Dňa  20.2.2020 sa konal na našej škole 3. ročník vedomostného kvízu: Milionár.

Kvízu sa zúčastnili všetci žiaci II. stupňa. Súťažiaci boli rozdelení do 3 družstiev:

  1. družstvo – 5.A, 9.A
  2. družstvo – 6.A, 8.B
  3. družstvo – 7.A, 8.A, variant B

Žiaci si zopakovali a upevnili vedomosti z nasledujúcich oblastí: ľudské telo, živá a neživá príroda, etiketa slušného správania.

Výsledky kvízu boli veľmi tesné. Na prvom mieste sa umiestnilo 3. družstvo s počtom bodov 30, na druhom mieste bolo 1. družstvo s počtom bodov 29, a tretie bolo 2. družstvo s počtom bodov 28.

Priebeh kvízu nám spestrili pesničky od Mira Jaroša a obľúbené rómske piesne.

Na záver kvízu pani učiteľka Kušnírová žiakom priblížila obdobie 2. svetovej vojny, z ktorého niekoľko udalostí mali možnosť precítiť aj prostredníctvom filmu s touto tematikou (foto viď v galérii)

Mgr. Marková G., Ing. Hedvigyová A.

 

VIANOČNÝ RECEPT

Že Vianoce sa nezadržateľne blížia sa s vôňou medovníčkov nieslo nielen po celej našej škole, ale dozvedeli sa o tom aj rodičia, starí rodičia, príbuzní a pozvaní hostia našich žiakov. A aby tieto Vianoce boli naozaj skutočné, počas vianočnej besiedky, ktorá sa konala 12.12. mohli všetci spoločne namiešať a upiecť ten najlepší vianočný recept, do ktorého naši žiaci pod vedením pani učiteliek namiešali šťastie, zdravie, dobro, nádej, pieseň a lásku. Všetky tieto ingrediencie v úžasných výkonoch žiakov zanechali hlboký dojem vo všetkých prítomných, ktorí si túto vôňu lásky a šťastia odniesli, aby ju prežili vo svojich rodinách počas Vianoc (foto viď v galérii).
Mgr. Krajčiová M., Mgr. Bronišová A., PaedDr. Tereňová N.

 

EKO VIANOČNÝ STROMČEK

V rámci projektu Zelená škola sme sa na I. stupni zapojili do zaujímavej aktivity – výroba vianočných ozdôb na náš stromček, ktoré boli neobyčajné (vyrobené z odpadového a prírodného materiálu). Že tvorivosti a fantázii sa medze nekladú dokázali žiaci spoločne s pani učiteľkami a vyrobili naozaj krásne ozdoby (šišky sa premenili na sovičky a vianočné gule, korkové zátky zasa na anjelikov, plastové poháriky na zvončeky a ešte oveľa viac). Žiakov táto výroba veľmi bavila a ešte stále chodia obdivovať stromček, ktorý je nielen krásny, ale zároveň aspoň trochu zachránil naše životné prostredie.
Mgr. Krajčiová M.

 

MIKULÁŠ

„Mikuláš, Mikuláš, čo v tom koši máš? …“
A naozaj mal, síce nie v koši, ale vo svojom vreci mal veeeeeľa sladkosti pre malých ale aj veľkých. Prišiel aj s dvomi pomocníkmi, ktorí tento rok prekvapili, pretože neprišli anjel a čert, ale dvaja nezbední čertíci, ktorí vraj anjela zamkli v nebi. Ale ako prezradil sv. Mikuláš namiesto anjela z neba sa anjelom stali ich pani učiteľky, ktoré sa o nich denne starajú, pomáhajú im a sú ich ozajstnými anjelmi.  Naši žiaci (malí, ale aj tí veľkí), privítali túto vzácnu návštevu básničkami, piesňami, tancami, ale aj darčekmi a pravdaže ich za to sladká odmena neminula.
Mgr. Krajčiová M.
MIKULÁŠSKA SÚŤAŽ
Ešte pred príchodom Mikuláša, bola na I. stupni našej školy vyhlásená Veľká Mikulášska súťaž. Každý žiak sa mohol na chvíľu stať  Mikulášom a rozhodnúť, koho by chceli odmeniť. Stačilo len na lístok napísať meno niektorého zo svojich spolužiakov a aj dôvod, prečo by ho odmenili a lístok vhodiť do mikulášskej ponožky. Mikuláš potom 6. decembra výhercov odmenil, a ktorí to boli?
2.A – Nika Krúšová, Lea Oláhová
3.A – Darinka Horváthová, Miška Černá
4.A – celá trieda
TVP 2 – Katka Grendárová
TVP 3 – celá trieda
A naši žiaci naozaj prekvapili, pretože aj oni si pripravili pre svoje pani učiteľky prekvapenie a na Mikuláša každú odmenili vlastnou kresbou a krásnym prianím.
Mgr. Krajčiová M.
MÁME NOVÉ SANE

Ako v uplynulých rokoch tak aj tentokrát sme sa výtvarnými prácami našich žiakov zapojili do VII. ročníka výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, ktorú vyhlásila sekcia krízového riadenia MV SR. Tohtoročná téma mala názov „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne. Získali sme v kategórii špeciálnych škôl 3 ocenenia:

  1. miesto – Filip Kuchár – 7. A trieda
  2. miesto – Samuel Ján Páchnik – TVP 3 trieda
  3. miesto – Katarína Grendárová – TVP 2 trieda

Ocenení žiaci získali diplom, praktické a užitočné odmeny. Gratulujeme im, tešíme sa úspechu a aj tomu, že za zapojenie sa do tejto súťaže škole pribudli do zbierky „novučičké sane“. Nech už len sneží 🙂 (foto v galérii).

Mgr. Sklienková J.

„MINKO ŠPINKO“

ŠZŠ v spolupráci s nadáciou Agel (Nemocnica Zvolen) pripravila a zrealizovala náučnú a aktívnu prednášku o správnej hygiene tela. Žiaci si mohli na vlastnom tele otestovať správne umývanie rúk a prenos baktérii a nečistôt z okolia do svojho tela (foto v galérii).

Mgr. Peťková J.

CESTA K MEDIÁLNEJ GRAMOTNOSTI

Dňa 19.11.2019 sme sa na našej škole spolu vydali na „Cestu k mediálnej gramotnosti“. Mladšie deti sa po úvodnej prezentácii venovali aktivitám o rozprávkovom vlkovi, starší vypracovávali projekty o vlkovi dravom. Medzi sebou si odprezentovali svoje výtvarné práce, projekty i dramatizácie.  Všetci spoločne sa zmenili na Janka Hraška  a postupne sa dopracovali k porovnaniu fikcie a reálneho života. Cez vlastnú skúsenosť zistili, že často to, čo nám predkladajú médiá, má len málo spoločné s naším každodenným prežívaním skutočnosti (foto viď v galérii).

Mgr. Baránková M., Mgr. Marcineková A.

„KRIŽOVATKY ŠŤASTIA“

Detskej konferencie všetkých ZŠ v okrese Zvolen, ktorá sa konala na IX. ZŠ sme sa zúčastnili aj my, aby sme reprezentovali našu školu a predovšetkým naše žiačky – sestry Balazsové z detského domova Ratolesť Tŕnie, spolu s p. výchovnou poradkyňou Jankou Peťkovou predstavili život v domove a v našej škole na tému „Moja veľká rodina“. Svoje umenie predstavili interpretáciou piesne od Z. Smatanovej Miesta za doprovodu nášho p. riaditeľa Ivka Krivošíka.

Mgr. Peťková J.

DEŇ JABLKA

Dňa 29.10.2019 sa uskutočnila v škole pre žiakov 1. stupňa akcia s názvom Deň jablka. Cieľom akcie bolo vzbudiť u žiakov záujem o zdravú výživu. Prostredníctvom powerpointových prezentácií sa dozvedeli zaujímavé informácie o jablkách. Potom všetci žiaci v triedach so svojimi pani učiteľkami vyrábali rôznymi technikami jabĺčka a vypracovávali pracovné listy s „jabĺčkovými úlohami“. Na záver si každá trieda odprezentovala svoje výrobky, ktoré sú vystavené vo vestibule školy. Všetci za odmenu dostali jabĺčka, ktoré s chuťou zjedli (foto viď v galérii).

Mgr. Pavlíková D., Mgr. Vojtková M.

MS SR V STOLNOM TENISE

Dňa 23.10.-24.10.2019 sa žiaci a učitelia ŠZŠ Zvolen (Mgr. Elena Obstová a p. riaditeľ Mgr. Ivan Krivošík) zúčastnili na Majstrovstvách Slovenskej republiky žiakov špeciálnych základných škôl v stolnom tenise v Bytči. Na turnaji sme mali nominovaných troch hráčov v kategórii starší žiaci: Adriána Suchého z 8.B, Luisa Gašpara z 8.A a Nikolasa Bartoša z 8.A. Hráči súťažili v individuálnych hrách ako aj v štvorhre. Hoci neobsadili popredné priečky, ich výkon bol veľmi dobrý. V silnej konkurencii si mohli zmerať sily s hráčmi z trinástich škôl z celého Slovenska. Ubytovaní sme boli v malebnom prostredí Súľova v chate „Súľov“ a zrealizovali sme aj turistickú vychádzku na miestnu rozhľadňu. Všetci sme mali pekný športový zážitok a dobrý pocit z reprezentácie školy (foto viď v galérii).

Mgr. Obstová E.

TVORIVÁ DIELŇA V GALÉRII ZVOLENSK0HO ZÁMKU

Od októbra 2019 s našimi žiakmi opäť pokračujeme v návštevách Zvolenského zámku.  Žiaci 1. stupňa sa zúčastnili tvorivej dielne „Nevypsaná fixa“. V stĺpovej sieni zámku výtvarníci Jiří Franta a David Böhm vytvorili unikátnu autorskú maľbu s plochou 250 m2, ktorá nám ponúkla „neokukaný“ pohľad na diela zo zámockých depozitárov. Žiaci pod vedením galerijných pedagogičiek maľbu  preskúmali a aktívne tvorivo dotvárali spoločnú veľkorozmernú kresbu. Zistili, že rovnako ako ich rovesníci z bežných škôl, dokážu prispieť svojou prácou k spoločnému dielu (foto viď v galérii).

Mgr. Baránková M.

ÚČELOVÉ CVIČENIE ŽIAKOV II. STUPŇA

V jesenných mesiacoch sa žiaci II. stupňa spolu so svojimi pedagógmi zúčastnili účelového cvičenia, ktorého cieľom bol celkový zdravý rozvoj tela aj duše, vzájomná spolupráca, prvá pomoc, tolerancia a zásady bezpečnosti. Takéto spoločné chvíle majú svoj význam nielen kvôli nadobudnutým vedomostiam a zručnostiam, ale hlavne sceľujú kolektív a učia nás všetkých vzájomne spolupracovať a komunikovať.

Kolektív pedagógov II. stupňa

ZVIERACIE PRÍPRAVY NA ZIMU

Tešíme sa tomu, že môžme pokračovať v spolupráci s Ekocentrom Poľana aj v tomto školskom roku. Prvé naše stretnutie bolo 17.10.2019, kedy sme si pozvali na návštevu p. Ing. Annu Bariakovú. Táto milá pani vtiahla žiakov 1. stupňa do „ríše lesných zvierat“ a pripravenými aktivitami, ktoré sa deťom veľmi páčili ich oboznámila o tom, ako tieto zvieratá prežívajú v zime a čo v tomto období robia. Ďakujeme za jej návštevu (foto viď v galérii).

Mgr. Sklienková J.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

30. septembra 2019 sme si dopriali za úspešne zvládnutý „štartovný“ mesiac nového školského roku milý kultúrny zážitok. Divadlo Clipperton z Banskej Bystrice, ktoré nám každoročne ponúka novú rozprávku prišlo k nám tentoraz s predstavením Aladinova čarovná lampa. Ďakujeme im za príjemné pobavenie a kultúrne vyžitie (foto viď v galérii).

Mgr. Sklienková J.

Aktivity školy

Comments are disabled.