Školský rok 2016/2017

 

Arborétum Borová Hora

Dňa 25.5.2017 sa žiaci I. stupňa ŠZŠ zúčastnili výletu do Arboréta na Borovej hore, kde sme boli na prehliadke nádherných rododendrónov. Prehliadka bola nádherná a všetci sme boli uchvátení z toľkej krásy kvetov. Mgr. Viera Stehlíková
Mgr. Stehlíková

ZOO Bojnice

Prázdniny sa blížia a aký by to bol koniec školského roka bez školského výletu? A tento rok to bol naozaj úžasný výlet, keď sa žiaci I. stupňa vybrali 13. júna do ZOO Bojnice. Počasie nám vyšlo, zvieratká sa neskrývali a my sme si mohli pozrieť exotické zvieratá z rôznych kútov sveta. A aby toho nebolo málo, po prechádzke v ZOO sme sa odmenili ešte zmrzlinou, detským ihriskom a niektorí aj malou drobnosťou na pamiatku. Touto cestou ďakujeme vedeniu ZOO za zľavnené vstupné a nášmu združeniu ERIMA za sponzorovanie cestovného. Radosť v očiach žiakov a nadšené opisy zážitkov rodičov z výletu za to všetko stála.
Mgr. Krajčiová, Mgr. Stehlíková

Škola v prírode

V dňoch 5.6 – 8.6. 2017 sa žiaci I. stupňa zúčastnili Školy v prírode na Počúvadle- penzión Anna. Školy v prírode sa zúčastnilo 12 žiakov a 3 učiteľky: Mgr. Viera Stehlíková, Mgr. Drahoslava Pavlíková a Mgr. Božena Nemcová. Zúčastnili sme sa exkurzií na Biofarme a v ZŠ v Štiavnických Baniach, kde sa deti venujú sokoliarstvu. Na Biofarme sa deti mohli zoznámiť s chovom domácich zvierat, kde ich mohli pohladkať, nachovať a mali možnosť vidieť aj spracovanie mlieka s ochutnávkou syra, ovčiu vlnu a iné. Žiaci mali pravidelný denný režim spojený aj s výučbou a vychádzkami okolo Počúvadlianskeho jazera.
Všetkým sa veľmi páčilo a domov si priniesli množstvo skvelých zážitkov.
Mgr. Stehlíková

 

MDD

Deň detí sme so žiakmi tried TVP2 a TVP3 oslávili trochu netradične, a to návštevou Safari parku pri Hypernove. Na deti tam čakalo veľa atrakcii v podobe preliezok, tobogánov, trampolín a hračiek. Čas nám tam neuveriteľne ubehol a úsmev na tvárach detí bol najlepšou odpoveďou na to, ako nám bolo. Jednoducho super.
Mgr. Krajčiová, Mgr. Bronišová

 

Deň prevencie mesta Zvolen

V rámci dňa mesta Zvolen a programom prevencie proti drogám, bola mestom Zvolen vyhlásená výtvarná súťaž: Športom proti drogám, do ktorej sa zapojili aj viacerí žiaci našej školy. Sme hrdí a zároveň veľmi radi, že z 99 prác rôznych škôl sa naši dvaja žiaci: Marián Kováč zo 6. A a Tomáš Gašpar z TVP 3 umiestnili na 3. miestach a v piatok 26. mája si prevzali z rúk pani primátorky mesta Zvolen Ing. Balkovičovej ocenenia. Naši žiaci takto úspešne reprezentovali školu a dokázali, že aj deti s postihnutím dokážu uspieť a reprezentovať svoj talent. Gratulujeme.
Mgr. Krajčiová, Mgr. Kováč

 

Deň mlieka v našej škole

Dňa 24.5.2017 si žiaci prvého stupňa našej školy pripomenuli Medzinárodný deň mlieka. Cieľom bolo vzbudiť u žiakov záujem o mlieko a mliečne výrobky. Vďaka sponzorským príspevkom od Schreiber Slovakia s.r.o. mali žiaci možnosť ochutnať jogurty zo Zvolenskej mliekárne. Učili sme sa o zložení mlieka, jeho úprave a výrobkoch. Zaspievali, zatancovali sme si na pieseň o krave v podaní speváka Petra Nagyho a detí. Sledovali sme rozprávky o ovečke Aničke z Liptova. Na záver sme sa spoločne odfotili s výrobkami z obalov z mliečnych obalov, ktoré vyrobili žiaci so svojimi triednymi učiteľkami.
Mgr. Vojtková, Mgr. Nemcová

 

1. sväté prijímanie

„Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba…“. Týmito slovami sa Ježiš prihovoril ľuďom pred 2000 rokmi a ako živý chlieb sa dal aj v súčasnosti 21. mája aj našim žiakom pri slávnosti 1. sv. prijímania. Dávid Greško, Helenka Berkyová, Tonka Berkyová, Miško Kubala, Luis Gašpar, Nikolas Bartoš a Kristínka Kováčová po prvý raz prijali Eucharistiu a tak sa Ježiš stal súčasťou ich života a verím, že táto udalosť nebude len na jeden raz, ale vtlačí znak do ich srdca na celý život. Gratulujeme.
Mgr. Krajčiová

 

Program ku Dňu matiek – DSS Záhonok

13. máj patril tento rok nielen našim mamičkám a starým mamám, ale určite aj tetuškám a pracovníčkam v DSS Záhonok na Sekieri. A tak sme im k tomuto sviatku išli zablahoželať aj my a to 18. mája, keď spevom, tancom a básničkami naši žiaci vyčarili úsmev na tvárach a pri záverečnej pesničke sa objavila slza v nejednom oku. A aké by to bolo blahoželanie bez kvetu? Aj o to sa postarali pani učiteľky so žiakmi 1. stupňa, ktoré s láskou vytvorili kvietky z papiera, ktoré sa ušli každému. Takže milé babičky, tety opatrovateľky všetko naaaaajlepšie.
PaedDr. Tereňová, Mgr. Krajčiová

 

Noc v škole – TVP1

Po vyučovaní sa väčšinou žiaci ponáhľajú domov. Žiaci z našej triedy obľubujú školu natoľko, že 4.5.2017 v nej zostali aj cez noc. Príjemné chvíle s pani učiteľkami Grétkou Vojtkovou a Zuzkou Melicherčíkovou prežili Bianka, Peťko, Veronika, Matúško a nechýbali ani ich bývalí spolužiaci Natálka a Tomáško. Na toto dobrodružstvo sa s nami vydal aj pán učiteľ Ivan Krivošík, ktorý si pribalil gitaru a spolu sme si zaspievali. Spoločne sme išli na nákup, upiekli sme koláč, pripravili večeru v podobe chutných pomazánok a deň sa schýlil ku koncu a všetci sladko zaspali. Ráno sme sa zobudili s úsmevom na tvári plný nových zážitkov.
Mgr. Vojtková, Mgr. Melicherčíková, Mgr. Krivošík

 

Krajské kolo recitačnej súťaže špeciálnych základných škôl

Už tretíkrát sme sa 26. marca 2017 zúčastnili krajského kola recitačnej súťaže špeciálnych základných škôl v Brezne. Naše tri žiačky Viktorka Berkyová, Lianka Vajsová a Livka Lališová v konkurencii 53 žiakov z 13 špeciálnych škôl nás reprezentovali výborne a so cťou. Livka Lališová z triedy TVP 3 sa v II. kategórii umiestnila na 2. mieste a s citom a expresívne predniesla báseň od F. Hrubína O nepodarených kozliatkach. Livke zo srdca gratulujeme a ďakujeme aj Lianke a Viktorke pretože boli bezchybné a predniesli svoje básne zo srdca.
Mgr. Krajčiová, Mgr. Sklienková

 

Ocenenie našej kolegyne pri príležitosti Dňa učiteľov

Dňa 07.04.2017 bolana Okresnom úrade v Banskej Bystrici pri príležitosti Dňa učiteľov ocenená plaketoua medailou Jána Ámosa Komenskéhopani učiteľka Ing. Monika Kušnírová. Pani učiteľka bola ocenená za dlhoročnú prácu v špeciálnom školstve a systematický rozvoj environmentálneho cítenia u žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Slávnostnej udalosti sa zúčastnili okrem pracovníkov OÚ odboru školstva v Banskej Bystrici na čele s vedúcou odboru školstva Mgr. Ingrid Haringovouaj nový prednosta Okresného úradu v Banskej Bystrici Mgr. Július Ernek.
Našej kolegyni všetci gratulujeme a želáme jej ešte veľa pracovných a osobných úspechov.
Kolektív zamestnancov ŠZŠ

Lyžiarsky výcvik

Žiaci Našej školy sa opäť po roku zúčastnili lyžiarskeho kurzu v lyžiarskom stredisku Krahule.
Tím špeciálnych pedagógov sa postaral o jeho zrealizovanie a pod vedením skúsených lyžiarok Mgr. Janky Szúdorovej, Mgr. Eleny Obstovej, Mgr. Eriky Ivanovej sa 12 žiakov postavilo na lyže.
Začiatky boli veľmi ťažké, nakoľko sa jednalo o nelyžiarov no nasledujúce dni boli plné smiechu a krásnych zážitkov….. Nechýbali preteky na lyžiach či večerná zábava či tancovačka…….
Bolo ozaj skvele „Ďakujeme“
Mgr. Obstová, Mgr. Ivanová, Mgr. Szúdorová

 

Marec – mesiac knihy

Roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Inak tomu nebolo ani v našej škole. Počas marca mali žiaci v školskej knižnici prichystané hravé úlohy, v IKT učebni prezentáciu k danej téme. Požičiavali i čítali si knihy a kreslili na tému „rozprávky“. Výsledky žiakov sú nasledovné:
I. kategória (Pr.r.,1.A,2.A) – 1. miesto: Dušana Kandráčová 1.A, Zlatovláska 2. miesto: Patrik Suchý 2.A, Snehulienka 3. miesto: Rebeka Kováčová Pr.r., O Červenej Čiapočke
II. kategória (3.A,4.A) – 1. miesto: Sára Gašparová 4.A, O Červenej Čiapočke 2. miesto: Patrik Kuchár 3.A, Janko Hraško 3. miesto: Filip Kuchár 4.A, O Červenej Čiapočke
III. kategória (TVP1,TVP2,TVP3) – 1. miesto: Tomáš Gašpar TVP3 , O troch prasiatkach 2. miesto: Katarína Grendárová TVP2, O Červenej Čiapočke 3. miesto: Bianka Kolmistrová TVP1, Ako išlo vajce na vandrovku
Víťazom blahoželáme!
Navštívili sme i Krajskú knižnicu Ľ. Štúra vo Zvolene. Chceme sa poďakovať jej zamestnancom za spoluprácu a erudovaný prístup. Najobľúbenejší žáner je snáď rozprávka. Platí to aj o našich žiakoch. Veľmi radi rozprávky počúvajú i čítajú. Hravým spôsobom si tak osvojujú poznatky o javoch okolitého sveta, rozvíjajú si predčitateľskú, čitateľskú gramotnosť i estetické cítenie.
Mgr. Marcineková

 

11.ročník turnaja v minifutbale o pohár riaditeľa ŠZŠ

Vo štvrtok 23. marca 2017 sa za účasti ŠZŠ Banská Bystrica, ŠZŠI Kremnica, ŠT pri ZŠ Hontianske Nemce, ŠT pri ZŠ Budča, ŠZŠ Zvolen A a ŠZŠ Zvolen B uskutočnil už jedenásty ročník Turnaja o pohár riaditeľa ŠZŠ Zvolen v minifutbale. Veľmi rád po štyroch rokoch môžem skonštatovať, že pohár získalo družstvo ŠZŠ Zvolen B a pekný úspech bol rozšírený o zisk bronzových medailí družstvom ŠZŠ Zvolen A. ŠZŠ Zvolen B reprezentovali žiaci : Mário Greško, Nikolas Berky, Martin Palian, Nikolas Bartoš a Nikolas Dunka. ŠZŠ Zvolen A reprezentovali žiaci : Martin Greško, Matej Takáč, Nikolas Richtr, Erik Richtr a Šimon Kandráč. Touto cestou našim reprezentantom srdečne gratulujem a ďakujem. Moja veľká vďaka patrí aj všetkým kolegyniam a kolegom, bez ktorých by tento turnaj nemal taký športový aj spoločenský úspech.
Mgr. Krivošík

 

Recitačná súťaž Kráľovo Básničkovo

Dňa 22.3.2017 sa na I. stupni uskutočnila recitačná súťaž Kráľovstvo Básničkovo. Žiaci sa na chvíľu ocitli v Kráľovstve Básničkovo, v ktorom pomáhali hľadať stratenú kráľovskú rodinu. Postupne sa predstavili so svojimi básničkami jednotliví zástupcovia z každej triedy. Kráľovskí radcovia Mgr. Jana Sklienková, Mgr. Mária Krajčiová a Mgr. Monika Baránková vybrali najkrajšie básničky a ich interpreti sa stali kráľom, kráľovnou, princami a princeznami Kráľovstva Básničkovo. Všetci žiaci si v súťaži mohli overiť svoje vedomosti o rozprávkach. Nikto neobišiel naprázdno, všetci žiaci za krásne básničky a tiež odvahu získali plyšové hračky. Touto cestou ďakujeme Mgr. Lenke Hajšeľovej, ktorá nás celým Kráľovstvom Básničkovo sprevádzala.
Mgr. Demianičová, Mgr. Melicherčíková

 

Stolnotenisový turnaj o putovný pohár riaditeľa školy

Dňa 21. februára 2017 sa v Hontianskych Nemciach uskutočnil stolnotenisový turnaj o putovný pohár riaditeľa školy. Zúčastnilo sa ho päť družstiev zo špeciálnych základných škôl a špeciálnych tried pri základných školách. Naše družstvo v zložení Nikola Bartošová, Matej Takáč a Nikolas Bartoš po veľkom boji nakoniec získalo pekné bronzové medaily. Za vzornú reprezentáciu a pekný športový úspech našim reprezentantom srdečne gratulujem a ďakujem.
Zároveň sa touto cestou chcem poďakovať aj nášmu bývalému pánovi učiteľovi Skržekovi, ktorý mi s prípravou na turnaj vo veľkej miere pomohol.
Mgr. Krivošík

 

Súťaž v Slovenskom jazyku „Slniečko“

V Hontianskych Nemciach sa dňa 7. marca 2017 uskutočnila pod názvom Slniečko súťaž v Slovenskom jazyku žiakov špeciálnych základných škôl a špeciálnych tried pri základných školách. Našu školu reprezentovali žiaci Nikola Bariaková, Matej Takáč a Šimon Kandráč. Aj napriek tomu, že na medailové umiestnenie tentokrát nedosiahli, získali skúsenosti, poznatky a možnosť porovnania so žiakmi z iných škôl. Za vzornú reprezentáciu školy im touto cestou ďakujem.
Mgr. Krivošík

 

Aktivity k finančnej gramotnosti

Piatok 17. 02. 2017 sa školský deň na 1. stupni niesol v znamení financií. Deti sa prostredníctvom prezentácie o dinosaurej rodinke oboznámili s históriou platidiel, kde sa vzali peniaze, zahrali sa s Eurami, nakupovali, dozvedeli sa, na čo slúžia banky, čo sú platobné karty a pod.
Spoločne absolvovali Proxíkovu Euroakadémiu, v ktorej sa hravou formou dozvedeli, aký význam má šetrenie peňazí a čo možno s našetrenými Eurami urobiť.
Vo svojich triedach hľadali deti poskrývané papierové Euromince, ktoré potom využili pri nakupovaní rôznych drobností a cukríkov. Primerane schopnostiam si počítali výdaje za nákupy i peniaze, ktoré im zostali. Peniažky, ktoré neminuli si mohli odložiť vo vlastnoručne vyrobených pokladničkách.
Mgr. Baránková, Mgr. Sklienová

 

Lesnícke múzeum vo Zvolene – expozícia Vlk dravý

Aj tento rok nás Lesnícke múzeum vo Zvolene privítalo zaujímavou novou expozíciou Vlk dravý, ktorú si mohli naši žiaci I. aj II. stupňa pozrieť 7. a 8. februára. Všetkých nás ohromil pohľad na vystavené exponáty a určite viacerí z nás si tohto nášho dravca mohli pozrieť z bezprostrednej blízkosti po prvý raz. Autentickosť výstavy dopĺňal aj zvuk vytia vlka a zaujímavá prednáška, ktorú nám o živote vlka predniesla lektorka múzea. Ďakujeme.
Mgr. Krajčiová, Ing. Kušnírová

Vianočné vystúpenie žiakov v Domove sociálnych služieb

Najkrajším darčekom je darček z lásky a úprimného srdca. A s týmto motívom sme išli potešiť aj našich starčekov do DSS Sekier a DSS Zvolen mesto s vianočným programom. Tak ako aj po iné roky sa naším žiakom podarilo vyčariť úsmev na ich tvárach, radosť v pohľade a priniesť kúsok vianočnej pohody do ich života. Žiaci toto poslanie zobrali veľmi vážne a s precíznosťou predviedli svoj tanečný, spevácky, dramatický a recitačný talent. Všetkým klientom sme na záver zaželali požehnané, pokojné a láskou naplnené vianočné sviatky.
PaedDr. Tereňová, Mgr. Krajčiová

 

Vianočný program

„Vianočné správy“ sa 15. decembra niesli našou školou a oznamovali všetkým prítomným rodičom a žiakom, že sa stratilo čaro Vianoc. Napriek tejto šokujúcej správe, sa podarilo dokázať, že Vianoce majú svoj zmysel a význam, ako to dokázali naši žiaci spolu so svojimi pani učiteľkami. Ich krásne vystúpenia, spevy, básne,tance a scénky potvrdili všetkým nám, že nielen Vianoce ale aj celá naša práca má zmysel a aj naši žiaci dokážu priniesť kúsok čara, radosti i hrdosti medzi ľudí okolo seba. Veď stačí tak málo, venovať kúsok svojho talentu a dať radosť zo srdca.
Veľké ďakujem patrí všetkým pani učiteľkám a pánom učiteľom, bez ktorých spolupráce by nebol možný tento zážitok predstaviť a predviesť rodičom našich žiakov.
Mgr. Krajčiová, Mgr. Bronišová, PaedDr. Tereňová, Mgr. Ivanová

 

Mikuláš

Pred oknom za oknom stojí Mikuláš…… Táto báseň a aj veľa iných básní a piesní zazneli v našej škole 6. decembra aj tento rok. Malí aj veľkí s napätím očakávali príchod troch tajomných bytostí, ktorí so sebou priniesli nielen sladkosti, ale aj kúsok strachu, veľa kriku, smiechu a rozruchu v triedach i v tvárach žiakov. Mikuláš s anjelom a čertom odmenili všetky dobré deti sladkosťami a bez sladkej odmeny neostali ani pani učiteľky, keďže celý rok tiež poslúchali.
Mgr. Krajčiová

 

Exkurzia na Zvolenský zámok

Žiaci ŠZŠ sa v tomto školskom roku zúčastňujú cyklického programu pre školy v SNG na Zvolenskom zámku. Ide o päť stretnutí, počas ktorých sa prostredníctvom zážitkového učenia žiaci postupne zoznamujú s témami, ktoré súvisia s galériou, umeleckými dielami a históriou zámku. Animačné programy s tvorivými dielňami lektorky SNG pripravujú s prihliadnutím na špecifické potreby našich žiakov, za čo im patrí naša vďaka.
Mgr. Baránková

 

Noc v škole – TVP2, TVP3

Dňa 15. novembra sa 8 odvážnych žiakov z tried TVP2 a TVP3 rozhodlo spolu so svojimi učiteľkami stráviť svoju prvú noc v škole. Po krátkej príprave spacákov, vankúšikov a pyžám sme si v kine pozreli super rozprávku Trollovia, prežili dobrodružnú cestu v tme do školy, navečerali sa a po hygiene a rozprávke na dobrú noc aj zaspali. Užili sme si to a chválime našich žiakov za správanie a disciplínu počas celého pobytu v škole.
Mgr. Krajčiová, Mgr. Bronišová

 

Deň zdravej výživy

Dňa 17.10 sme mali na prvom stupni akciu pri príležitosti svetového dňa zdravej výživy. V úvode sme sa oboznámili so zdravou výživou a životom i s nezdravým životným štýlom. Následne žiaci tvorili a zdobili misy, krásne zvieratká a panáčiky z ovocia i zeleniny. V závere sme sa pobavili na malej nezbednej Bambuľke a jej cukríkovej chorobe.
Mgr. Pavlíková, Mgr. Stehlíková

 

Otvorenie školského roka

Brány školy sa otvorili 5. septembra 2016 o ôsmej hodine. Zamestnancom, rodičom aj žiakom do nového školského roka 2016/2017 zaželal veľa školských úspechov a elánu riaditeľ školy PaedDr. Adrián Ilečko.

Aktivity školy

Comments are disabled.