V rámci projektu SPP pod názvom „Každé dieťa môže športovať“ sme získali finančnú podporu 800 eur. Z tohto finančného daru sme nakúpili športové náradie a náčinie, ktoré bude dotvárať príjemný zážitok a radosť z pohybu detí.

Zakúpené boli 4 nafukovacie žinenky, 2 skladacie žinenky a 2 trampolíny.

Tieto telovýchovné pomôcky sa budú využívať v rámci hodín telesnej a športovej výchovy, detskej olympiády, atletickej súťaže, minifutbalu, hier v prírode, pohybu detí v škole v prírode, lyžiarskeho výcviku. Rovnako tak na aktivitách počas záujmových krúžkov, rytmických cvičení a zumby.