Exkurzia na vojenské letisko SLIAČ

Birmovanie

O lesných zvieratách

Projektový deň pre žiakov I.stupňa – „Deň zdravia“

Ocenenie našej kolegyne pri príležitosti Dňa učiteľov

Marec – mesiac knihy

Návšteva ORL ambulancie

Putovná výstava „Biblia na cestách“

70. výročie založenia školy

Deň bielej palice