Milí priatelia, sme veľmi radi, že Nadácia SPP sa v rámci grantového programu „Športuj aj ty!“ rozhodla podporiť náš projekt „Festival športu s caniskou“. Projekt bude viesť náš kamarát a kolega, dipl. canisterapeut Mirko Suja.
Jeho zámerom je prostredníctvom zážitkových športových aktivít zlepšovať fyzický a psychický stav detí so zdravotným znevýhodnením. Handicapované deti, ktoré navštevujú náš terapeutický program „Canisterapia“, zameraný na rozvoj pohybových zručností, dokážu za účasti psíkov reflektovať na pohybové aktivity a nasledujú ich. Tento neformálny prístup svojim cieleným a systematickým pôsobením výrazne prispieva nielen k radosti z pohybu ale aj k zlepšeniu študijných výsledkov a k zvýšeniu sebadôvery vo vlastné schopnosti.
Rozšírením programu o špecifické športové aktivity zároveň podporíme u takto zdravotne znevýhodnených detí integráciu do sociálneho prostredia a sociálnu spôsobilosť a tiež motiváciu pre rekreačný šport.
Projekt vypracovala naša kolegynka, riaditeľka CVČ Quo vadis, Mirka Lenďáková, ktorej týmto zo srdca ďakujeme za jej čas, energiu a nadšenie, s akým sa púšťa do každej projektovej výzvy podporujúcej dobrú vec.

Ako to u nás prebiehalo? Klikni na PDF ikonu, kde nájdeš fotky a ďalšie dôležité informácie.

Antarktída

Austrália

Amerika

Záverečná olympiáda