Hlavným cieľom projektu je podporiť komplexný vývin osobnosti našich žiakov, napomôcť k ich plnohodnotnejšiemu rozvoju – mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností , poznaniu, objavovaniu a získaniu dostatku podnetov na rozvoj ich osobnosti.

Za finančný príspevok vo výške 500,- eur sa zakúpilo:

  • masážne kreslo, ktoré slúži na redukciu a zvýšenie tolerancie voči stresu, zbavenie sa konštantného napätia svalov, redukciu stereotypného a agresívneho správania hlavne u žiakov s ADHD, žiakov s diagnózou autizmus, ale aj ostatných žiakov,
  • senzorické, cvičebné a didaktické pomôcky, ktoré slúžia na rozvoj individuálnych potrieb žiaka, ovplyvňovanie repetitívnych vzorov správania, poskytovanie neobvyklých zmyslových zážitkov, ktoré im tieto pomôcky ponúkajú cez svet zvukov, dotykov, svetla, farieb, tvarov, hmatu,…

Nezaradené

Comments are disabled.