Obdobie dištančného vzdelávania, jeho úskalia, obmedzené možnosti v jeho realizácii u mnohých našich žiakov prinieslo nielen negatíva ale aj určité pozitíva. Pedagógovia plnohodnotne využili priestor a čas tak na svoj profesijný rozvoj ako aj hľadanie príležitostí a možností ako zlepšiť procesy učenia sa žiakov, ich rozvoj, resp. podmienky ich učenia sa. Naši šikovní ľudia včas zareagovali na výzvy do projektov, vypracovali ich a teraz sa tešíme z toho, že sme uspeli a získali sme:

  • finančný príspevok od Nadácie AGEL vo výške 500,- eur na masážne kreslo, senzorické a cvičebné pomôcky,
  • finančný príspevok z rozvojového projektu MŠ – „Čítame radi 2“ vo  výške 800,- eur na nákup kníh do našej školskej knižnice,
  • finančný príspevok od Nadácie Volkswagen Slovakia vo výške 1253,- eur na projekt „Na krídlach farieb a hudby“,
  • finančný príspevok od Nadácie ZSE-Výnimočné školy vo výške 2100,- eur na projekt „Rozprávková trieda“.

Za tieto finančné príspevky sa už účelne nakupuje presne to, čo je zakotvené v jednotlivých zmluvách a čoskoro sa určite znovu pochválime aj prostredníctvom fotodokumentácie.

Viac o jednotlivých projektoch nájdete aj v sekcii projekty.

Vedenie školy

Novinky

Comments are disabled.