Je prirodzené, že každý človek rád počuje slová uznania a vďaky za prácu, ktorú robí s láskou a svedomito už niekoľko rokov. Pre učiteľa-dobrého učiteľa je veľká česť získať ocenenie v podobe Plakety J. A. Komenského, velikána, učiteľa národov, jedinečnú osobnosť. Tentokrát si toto ocenenie právom, s radosťou a dojatím prevzala naša kolegyňa Mgr. Vierka Stehlíková za láskavú a ľudskú prácu s deťmi so špeciálnymi potrebami, s ktorými pracuje už viac než 25 rokov.

Keďže protipandemické opatrenia nedovolili prednostovi Okresného úradu v Banskej Bystrici zorganizovať stretnutie so slávnostným odovzdávaním týchto ocenení pri príležitosti Dňa učiteľov 2021, kolegynka si ho prevzala z rúk vedenia školy na pôde našej školy v priebehu pracovnej porady v pondelok 3. mája 2021. Srdečne jej gratulujeme k oceneniu a spolu s ňou sa úprimne tešíme. Prajeme jej do ďalších rokov pevné zdravie, nehasnúcu chuť pracovať, tvoriť, učiť, vzdelávať a vychovávať deti, s ktorými pracujeme, nech je ešte veľmi dlho našou súčasťou.

Vedenie školy

Novinky

Comments are disabled.