Z dôvodu pandémie a obdobia, ktoré koronavírus priniesol nie je ekonomická situácia jednoduchá pre mnohých z nás, tak pre jednotlivcov ako aj pre rôzne organizácie či inštitúcie. Napriek tomu sa nám podarilo získať v období posledných 3 mesiacov sponzorsky pre školu materiálne prostriedky a pomôcky od týchto spoločností:

  • Lekáreň BENU a Lekáreň Dr. MAX (dezinfekčné mydlá, gély, ochranné respirátory, rúška, vlasové šampóny)
  • LIND MOBLER SLOVAKIA (rôzne druhy poťahových látok)
  • LUNIT – výrobca nábytku (odpadový drevený materiál pre potreby tvorby výrobkov na pracovné vyučovanie)
  • Farby – Laky, Beličková, s.r.o. Zvolen (farby)
  • Construct Bau s. r. o. (drobný materiál na pracovné vyučovanie – klince, šróby, nity a pod.,…)

Úprimne sa z toho tešíme. Každá z týchto vecí je nám na úžitok, vieme ju využiť a použiť.

Patrí im preto aj touto cestou od nás srdečné poďakovanie.

Vedenie školy, kolektív pedagógov a žiaci našej školy.

NezaradenéNovinky

Comments are disabled.