Riaditeľ školy v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom z organizačných dôvodov riaditeľské voľno na deň

12. apríla 2024 (piatok).

V uvedený deň nebude v prevádzke škola ani školský klub detí.

Novinky

Comments are disabled.