2. apríl – Svetový deň povedomia o autizme

Autizmus, ochorenie, ktorému v decembri 2007 OSN venovala svetový deň. Je to najvýraznejšie vývinové ochorenie, ktoré v súčasnosti ovplyvňuje viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete. Autizmus je celoživotné postihnutie a jeho výskyt má stúpajúcu tendenciu.

Nakoľko aj v našej škole máme niekoľko žiakov s touto diagnózou, chceme im a ich rodinám vyjadriť aj touto cestou našu podporu, pochopenie, spolupatričnosť.

Možno mnohí ešte neviete, že symbolom komunikácie je farba modrá a mnohé významné budovy a stavby po celom svete sa v tento deň rozžiaria na modro.

Stačí však, ak si oblečiete niečo modré ako prejav úcty k tejto vývinovej poruche.

Novinky

Comments are disabled.