Týždeň v „Euráckom kráľovstve“

V týždni od 16.1. do 21.1. sme sa cielene snažili rozvíjať správny vzťah detí k financiám. Deti 1. stupňa a TVP tried sa ocitli v „Euráckom kráľovstve“, v ktorom sa venovali skutočným finančným témam. Cez rozprávkové príbehy spoznávali Eurá, učili sa, odkiaľ k nám prichádzajú, kde sa odkotúľajú, ako môžu u nás zostať a ako môžeme nimi i pomáhať (poznávanie a zmysel peňazí, bankovníctvo, zamestnania, príjmy a výdaje, sporenie, pomoc a charita). Každá trieda dostala od pána riaditeľa školy reálnych 5 Eur a spoločne sa mali dohodnúť, ako s nimi naložia. Na záver akcie dokázali spoločne odprezentovať, na aké účely využili svoje financie pred ostatnými žiakmi školy. Do všetkých aktivít sa deti aktívne zapájali a okrem finančných tém sa učili i vzájomnej spolupráci a tolerancii.

Mgr. Baránková M., Mgr. Nedeliaková M.

List Ježiškovi

V predvianočnom čase sa  naše deti z 1. stupňa pridali k  celoslovenskému projektu Vianočná pošta. Poslali Ježiškovi listy so svojimi želaniami a v posledný školský deň roka 2022 dostali i odpovede formou listu s malým prekvapením. V rámci projektu sa zapojili do výtvarnej súťaže na návrh vianočnej poštovej známky na rok 2023. Teraz zostáva už len dúfať, že niektorá z ich kresbičiek porotu zaujme…

Mgr. Baránková M.

Vianočné snívanie

Jasnejšie od prskavky vzbĺkne jas detských očí.
Z rozprávky do rozprávky čas Vianoc s nami vkročí.

15. decembra k nám do školy vkročil čas Vianoc v programe „Vianočné snívanie“, keď sme sa mohli všetci zasnívať a pretaviť svoje sny a túžby na skutočnosť. Tento malý zázrak sa podaril našim žiakom, ktorí spolu so svojimi pani učiteľkami plnili sny o hračkách, rozprávke, zime, snehovej vločke, tancoch a pesničkách, koledách, aby sa nakoniec splnil sen, po ktorom túži každý človek, a tým je Láska. Predstavenie sa nieslo v úžasnej atmosfére, naplnenej emóciami, radosťou, ale aj napätím, veď postaviť sa na javisko a ukázať svoj talent nie je maličkosť. Naším talentovaným deťom sa to podarilo a darovali svojim najbližším, ale aj pozvaným hosťom krásny zážitok a poznanie, že každý z nás dokáže dať veľa, ak je to darované z lásky.
V mene všetkých želáme rodinám našich žiakov krásne a pokojné Vianoce a nech sa im slnia všetky sny a túžby.
(viac fotiek pozri vo fotogalérii)
PaedDr. Krajčiová, Mgr. Bronišová, PaedDr. Tereňová

Naši absolventi

Čas pred Vianocami je časom, keď si spomíname na ľudí, s ktorými sme prežili pekné chvíle. A zaspomínať si do našej školy prišli aj naši bývalí žiaci, ktorí teraz úspešne študujú na OU v Banskej Bystrici a pripravujú sa na svoje budúce povolanie. Títo naši dospeláci s radosťou a aj s dojatím spomínali na krásne chvíle, ktoré prežili v priestoroch školy, na zážitky, hlavne tie veselé a veru sme sa aj poriadne zasmiali na fotkách, na ktorých sa niektorí s ťažkosťou spoznávali. S hrdosťou môžeme konštatovať, že z nich vyrástli milí, slušní a pracovití ľudia, ktorí sa úspešne zaradia do života. Ako nám v závere prezradili, na našu školu nikdy nezabudnú, pretože im tu bolo „parádne“. Tak im želáme šťastný, úspešný a láskou naplnený život.

PaedDr. Krajčiová M., Mgr. Bronišová A.

Deň otvorených dverí Javor

Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene zorganizovala 9.12.2022 Deň otvorených dverí s názvom Javor.  Bol určený pre všetkých, ktorých zaujíma práca s drevom a možnosti štúdia, ktoré ponúka. Aj naši zvedaví žiaci využili túto možnosť a navštívili dielne, kde si mohli pozrieť súťaž vo výrobe vtáčej búdky, dizajnérske a výtvarné práce, rôzne výrobky z dreva ľudových rezbárov. Veľmi zaujímavou bola pre žiakov aj hasičská trieda, kde mohli v krátkom filme vidieť nácvik študentov pri hasení požiaru. Školou nás sprevádzala nielen „ochranka študentov budúcich hasičov“, ale aj veľmi milé a ochotné študentky, ktorým sme vďační za odbornú prednášku a exkurziu po škole. Návšteva v nás zanechala hlboký dojem a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

PaedDr. Krajčiová M., Mgr. Bronišová A.

Mikulášoviny

Tento rok nás sv. Mikuláš pozval 6. decembra na oslavu svojich menín do našej školy. Darčekom, ktorý si Mikuláš želal boli srdiečka s dobrými skutkami detí zo všetkých tried. Čakanie na príchod tohto hosťa si deti krátili PL z matematiky a slovenského jazyka, pesničkami, hrami. A naozaj sa dočkali…..prišiel s vrecom plným sladkostí a svojimi dvomi pomocníci: krásnym anjelom a nezbedným čertíkom. Že bolo naozaj veselo dosvedčil smiech, krik, spev a aj zopár slzičiek v očiach tých najmenších. Náš zábudlivý Mikuláš však niekde stratil čižmy a tak poprosil naše šikovné deti, aby mu vytvorili nové. Tie túto úlohu splnili na jednotku a tak mohol Mikuláš aj so spoločníkmi spokojne odísť a robiť radosť aj iným deťom. Tešíme sa na neho na budúci rok.

PaedDr. Krajčiová M.,

Vianočný stromček

Ani tento rok sme na 1. stupni školy nezabudli na našu vianočnú tradíciu, ktorou si žiaci vždy na inú tému vyrábajú vianočné ozdoby na stromček. Tento rok to boli šišky. Spoločne sme ich nazbierali, vysušili a vytvorili z nich nádherné ozdoby. Pod rukami našich žiakov sa šišky zmenili na sovičky, panáčikov, snehuliačikov, trpaslíkov a iné ozdôbky. Náš stromček tak zažiaril tvorivosťou a kreativitou, teší zrak každého okoloidúceho a potichu pripomína, že najkrajší čas roka sa nezadržateľne blíži.

PaedDr. Krajčiová M.,

Exkurzia na Zvolenskom zámku

Dňa 22.11.2022 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili exkurzie na Zvolenskom zámku pod názvom „ Na Kráľovských zásnubách“. Lektorovala nám pani PhDr. Silvia Čatajová, ktorá žiakom veľmi pútavom a veku primerane rozprávala príbeh zásnub dcéry kráľa Ľudovíta I. Veľkého z Anjou v 14. storočí. Úvodom nás previedla kaplnkou (čo bolo nóvum) a postupne celým zámkom. Sprevádzala nás rozprávaním o tom, ako pôvodne vyzeral zámok, aký bol život na zámku, kde sa oddychovalo alebo hodovalo, keď do neho zavítal kráľ. Ďalej si žiaci priblížili ako sa králi stravovali, obliekali a trávili voľný čas. Téma, ktorá bola venovaná tejto exkurzii bola veľmi zaujímavá, čo bolo vidieť aj na našich žiakoch.

PaedDr. Tereňová N.

Výtvarná súťaž  „Vianoce s kačičkou“

Myšlienka vyrobiť krásnu vianočnú pohľadnicu a zároveň možnosť získať peňažnú odmenu od nadácie Žltá kačička pre školu nadchla našich šikovných žiakov – Jakuba Babica, Dušana Kováča, Mareka Gašpara a Patrika Suchého, ktorí sa do tejto súťaže zapojili a ich úsilím vznikli pekné práce. Držíme im palce a netrpezlivo budeme čakať na výsledky.

PaedDr. Krajčiová M.,

Návšteva predstavenia v DJGT

Preniesť sa do sveta fantázii a rozprávok sa podarilo žiakom z tried TVP2, TVP3 11.11. počas úžasného predstavenia Pom-pomové  rozprávky v DJGT vo Zvolene. Energiou, spevom, tancom a paletou farebných kulís nás vtiahli divadelné postavy do deja rozprávky, ktoré bez dychu sledovali malí aj veľkí diváci. Ďakujeme za úžasný umelecký zážitok a tešíme sa na ďalšie predstavenia.

PaedDr. Krajčiová M., Mgr. Bronišová A.

Výtvarná súťaž

DKÚ Banská Bystrica vyhlásil výtvarnú súťaž pre všetky školy dekanátu  „Vidieť chudobných okolo seba“, v ktorej mali výtvarne spracovať svoj pohľad na chudobných. Do tejto súťaže sa zapojili aj naši žiaci a tri najlepšie práce (Dušan Kováč 8.A, Jakub Babic TVP3, Miško Kubala TVP2) posielame na vyhodnotenie a budeme s napätím čakať na výsledky.

PaedDr. Krajčiová M.

Birmovanie

16. október bol dňom, kedy 5 našich žiakov (Jakub Babic, Olívia Grešková, Oliver Greško, Vanesa Danielová, Dušan Kováč) prijalo z rúk otca biskupa Mons. Mariána Chovanca sviatosť birmovania spoločne s ďalšími 61 mladými ľuďmi farnosti Zvolen. Tento veľký deň bol naplnený radosťou, sviatočnou atmosférou a aj očakávaním, ktoré boli umocnené Božím požehnaním a spolupatričnosťou. Želáme našim dospelým kresťanom veľa síl, aby dokázali o svojej viere svedčiť vlastným životom a aby ich sprevádzala aj naďalej Božia láska a ochrana.

PaedDr. Krajčiová M.

Účelové cvičenie žiakov 2. stupňa

V dňoch 12.9. a 13.9. 2022 sme realizovali pre žiakov druhého stupňa účelové cvičenie OČAP. Prvý deň prebiehala teoretická príprava žiakov prostredníctvom PPT prezentácií a prednášky. Praktická časť prebiehala na druhý deň v lokalite Bakova Jama, kam sme sa presunuli peši. Cieľom  bolo preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov získané pri výuke učiva OČAP v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, dopravná výchova a výchova k bezpečnému správaniu. Stanovené ciele boli splnené. Žiaci pracovali po skupinách a zúčastňovali sa aktivít na všetkých stanovištiach, plnili úlohy, ktoré boli zamerané na praktickú činnosť.  Všetci pracovali aktívne a disciplinovane. Na záver  sme vyhodnotili činnosť žiakov, spočítali získané body a určili poradie družstiev.

Mgr. Obstová E.