Škola v prírode

V dňoch 25.4.2023 – 28.4.2023 sa 12 žiakov 1. stupňa zúčastnilo Školy v prírode v obci Látky v ubytovni RD Látky. Organizáciu a priebeh zastrešovali 3 pedagogickí zamestnanci, z ktorých jeden bol aj v úlohe zdravotníka. V popoludňajších hodinách prvého dňa sme navštívili obec Látky a spoznali tak okolie nášho pobytu. Ďalšie dni popri krátkom vyučovaní sme si urobili súťaživé športové popoludnie, kde sme mali vytvorené rôzne stanovištia k branno-športovým aktivitám. Každé ráno sme si dali rozcvičku na čerstvom vzduchu pred ubytovňou a každý večer tanečnú zábavu, po ktorej nasledovali činnosti zamerané na hygienu. Na tretí deň sme absolvovali exkurziu do Roľníckeho družstva Látky, boli sme sa pozrieť na kravičky s mláďatami, ovečky. Mali sme možnosť vidieť starostlivosť o tieto zvieratá, zistiť ako sa dojí a spracováva mlieko. Posledný večer sme si vyhodnotili celý priebeh tohto výletu, bodovane izieb a správania sa žiakov, udelili odmeny a ocenenia. Žiakom aj učiteľkám sa veľmi páčilo, pobyt splnil svoj zámer a každý si odniesol domov veľa pekných a nezabudnuteľných zážitkov.

(viac fotiek nájdeš vo fotogalérii)

Mgr. Stehlíková V., Mgr. Pavlíková D., Mgr. Nedeliaková M.

Lesnícke dni mesta Zvolen

21. apríla sa tradične konali Lesnícke dni mesta v našom meste a my ako milovníci lesov a prírody sme sa išli tiež pozrieť na zaujímavosti a aktivity, ktoré si organizátori pripravili. V úvode sme si vyskúšali prvú pomoc, ako masáž srdca a umelé dýchanie (teraz sa už nemusíme báť…), potom sme si pozreli environmentálne aktivity (puzzle, pexeso, drevofón…) a skúsili sme si aj prácu hasičov pri striekaní z hadice (je to naozaj  náročné). Najviac nás očarili naši zvierací kamaráti zo Štiavnických Baní a novinkou bol pre nás aj pes, ktorý  je špeciálne cvičený na záchranu človeka z vody. Nabití vedomosťami, zážitkami a predsavzatím, že budeme našu prírodu viac chrániť sme sa vrátili do školy.

PaedDr. Krajčiová M.

Planetárium

Kto z nás netúži po krásnom stretnutí s priateľmi pod hviezdnatou oblohou? Asi každý. Žiakom z tried TVP 2, TVP 3 a TVP 5 sa to  podarilo 20. apríla keď sme navštívili Planetárium v Žiari nad Hronom. Po napínavej ceste vlakom a miernej prechádzke mestom nás očarila nezvyčajná budova, ktorá nás preniesla na hviezdnu oblohu. Najskôr nám pán lektor pustil krásny film o slnečnej sústave a nad hlavami sa nám prehnali všetky známe planéty a do sveta fantázie nás preniesla hviezdna obloha plná hviezdnych súhvezdí. Potom sme si vypočuli pútavú prednášku o pohyboch Zeme, iných planét a hviezd a po výstupe na strechu Planetária sme mrkli očkom aj na Slnko, ktoré ako sme zistili, nie je žlté.  Bol to pre nás neopísateľný zážitok a veríme, že sa sem ešte raz vrátime.

PaedDr. Krajčiová M.

Deň vody

V našej škole sme sa už o vode dozvedeli veľa a tak sme sa rozhodli preskúmať tajomstvo vody priamo pri zdroji vody a to na vodnom diele Hriňová. Do CHKO Poľana sme sa doviezli autobusom a na vodnom diele nám o jeho histórii porozprával tunajší zamestnanec. Omrkli sme rybky, ktoré tu chovajú, overili sme si svoju odvahu aj vstupom do štôlne pod 40 m vody a následne sme overili svoju kondíciu výstupom po viac ako 100 schodoch na korunu hrádze, kde sa nám už naskytol nádherný výhľad na zásobáreň pitnej vody pre celé Podpoľanie. Po zdolaní týchto mét, sme si pri vodnom diele hravou formou prostredníctvom aktivít zopakovali kolobeh vody a plní zážitkov a dobrej nálady sme sa vrátili do školy. Ako povedal sám Komenský, najlepšou školou je vidieť na vlastné oči. Bolo nám super a ďakujeme všetkým, vďaka ktorým nám bol tento vzdelávací výlet umožnený.

PaedDr. Krajčiová M., Mgr. Bronišová A.

Ocenenie kolegyne

Pri príležitosti Dňa učiteľov bola dňa 30. marca 2023 ocenená naša kolegyňa, pani učiteľka Grétka Nedeliaková. Slávnostné ocenenie sa konalo v Banskej Bystrici pod záštitou pána riaditeľa RÚŠS Ing. Mareka Brezničana. K tomuto oceneniu pani učiteľke srdečne gratulujeme a do ďalšieho života prajeme veľa zdravia a pekných chvíľ v krásnom učiteľskom povolaní.

 Kolektív zamestnancov ŠZŠ Zvolen

Minútové čítanie

Dňa 27. marca 2023 sa pre žiakov 2. stupňa uskutočnila čitateľská súťaž “ Minútové čítanie“. Súťaže sa zúčastnili všetci žiaci čítajúc neznámy text za rovnakú časovú jednotku – 1 minútu, ktorá prebehla v triedach, hneď po úvodnom vstupe a prezentácií venovanej téme „Marec-mesiac knihy“.

Z každej triedy dvaja najlepší čitatelia postúpili do súboja, v ktorom bojovali každý sám za seba. Hodnotilo sa správne čítanie, rýchlosť, výslovnosť, zrozumiteľnosť, správne vyjadrovanie.

A kto bol víťaz?

  1. miesto- Dušana Kandráčová – 7.A trieda
  2. miesto- Patrik Kuchár – 9.A trieda
  3. miesto- Patrik Kováč – 9.A trieda

Počas finálnej súťaže ostatní žiaci pracovali v skupinách, cieľom ich práce bolo navrhnúť ilustráciu na obal knihy, rozprávku, alebo poster z rozprávkových postáv a bytostí. šetky krásne a ohodnotené.

Ako bodku našu čitateľskú súťaž uzavrel prednes poézie, kde nám naspamäť zarecitovali žiaci z každej triedy básne s motívom jari a nášho krásneho Slovenska.

Veríme, že o rok sa pri nej opäť stretneme a zasúťažíme si.

 PaedDr. Tereňová N., Mgr. Jasová K.

Vesmír očami detí

Naši malí výtvarníci sa so svojimi prácami zapojili do celoslovenskej súťaže Vesmír očami detí. S témou sa žiaci z TVP tried popasovali statočne. Na výkresoch vyjadrili svoj jedinečný pohľad na vzdialené planéty, hviezdy i kozmonautov. Práce sú odoslané, a teraz už len zostáva čakať, či niektorá práca odbornú porotu zaujme…

Mgr. Baránková M.

Marec – mesiac knihy

V dňoch 21. a 22. marca žiaci 1. stupňa navštívili Krajskú knižnicu Ľ. Štúra. Pani knihovníčka veľmi pútavým spôsobom a s využitím interaktívnej tabule oboznámila žiakov s procesom výroby kníh. Ukázala deťom rôzne knihy, mohli si ich prelistovať. Oboznámili sa aj s knihou písanou braillovým písmom. Pre deti mala pripravené rôzne súťaže a hry, do ktorých sa so záujmom a  radosťou zapájali. Všetky aktivity sa konali vo vynovených priestoroch knižnice, ktoré žiaci ešte nepoznali, mali z toho veľký zážitok. Chceme sa poďakovať pani knihovníčke za príjemne strávený čas v knižnici.

Mgr. Bronišová A.

Netradičný deň učiteľov a žiakov 1. stupňa

28. marec je dňom, ktorý patrí všetkým učiteľom a je aj dňom, keď s vďačnosťou spomíname na našich učiteľov a s nádejou pozeráme do tváre našich žiakov. Tento rok sme tento náš významný deň oslávili naozaj netradične, keď sa naši „veľkáči“ z triedy TVP 3 stali na chvíľu učiteľmi a vyskúšali si, aké to je postaviť sa pred triedu. A veru ako povedali, bola to „makačka“. V ostatných triedach, si žiaci pripravili pre svoje pani učiteľky darčeky, ktoré vyrobili vlastnými rukami (kvety, tulipány, ružičky z modelovacej hmoty…) a darovali im ich z lásky. A že si zaslúžime aj oddych pri kávičke a dobrej knižke si vyskúšal aj náš Števko a táto časť učiteľského povolania sa mu páčila najviac. Krásny nezabudnuteľný deň, za ktorý patrí všetkým veľké ĎAKUJEM.

PaedDr. Krajčiová M.

Rozprávkové divadielko

Počas Marca – mesiaca knihy naši žiaci usilovne čítali a čítali knihy plné zaujímavosti, príbehov a rozprávok. A práve do sveta rozprávok sme sa 24. marca dostali vďaka Podpolianskemu osvetovému stredisku vo Zvolene, ktoré nás pozvalo na divadelné predstavenia žiakov základných škôl z regiónu Detva, Krupina a Zvolen. Veľmi vydarené predstavenia žiakov nás vtiahli do Čierno-bieleho sveta aj na návštevu k Červenej čiapočke aj k 12 mesiačikom a ich výkony sme nadšene sledovali so zatajeným dychom a odmenili búrlivým potleskom. Celá akcia nás veľmi oslovila a veríme, že na budúci rok už budeme stáť na javisku aj my.

PaedDr. Krajčiová M.

Milionár 2023

Že učenie môže byť zábavné sa naši žiaci presvedčili 23.3. keď sa na našej škole konal zábavno – vedomostný kvíz Milionár, ktorý bol rozdelený na teoretickú a súťažnú časť.

V teoretickej časti si žiaci formou prezentácií a zábavných úloh zopakovali a utvrdili svoje vedomosti z oblasti prírodovedy, vlastivedy, matematiky a slovenského jazyka a v súťažnej časti sa žiaci rozdelili na 3 skupiny:

  1. skupina /vybraní žiaci/: absolvovala samotný kvíz Milionár.
  2. skupina /mladší žiaci/: kreslila na tému: „Čo by som si kúpil, keby som vyhral milión.“
  3. skupina /starší žiaci/: riešila zábavné úlohy a pracovné listy.

Naši žiaci sa naozaj snažili, čo dokazujú aj výsledky v samotnom kvíze:

  1. miesto – 6.A a 8.A trieda s počtom bodov 40
  2. miesto – 7.A a trieda variant B s počtom bodov 39
  3. miesto – 5.A a 9.A trieda s počtom bodov 35

Väčšina žiakov sníva o novom dome a aute a najkrajší výkres na danú tému mala Ivanka Gašparová z 5.A. Tohtoročná súťaž sa naozaj vydarila, žiaci aktívne pracovali a pomáhali si navzájom.

Mgr. Marková G., Ing. Hedvigyová A.

Atlantis centrum Levice

Zážitok, zábavu a vzdelávanie mohli naši žiaci zažiť osobne 16. marca. Vďaka spolupráci s CVČ Quo Vadis navštívili zábavno-vzdelávaciu inštitúciu Atlantis v Leviciach. Pod jednou strechou sme objavili svet plný fyzikálnych zaujímavosti, interaktívnych hier na viac ako 70 exponátov. A aby zábava nemala konca vstúpili sme aj do bublinkového raja, kde sme sa mohli stratiť v obrovskej bubline aj vytvoriť vlastnú srdiečkovú, hviezdičkovú bublinu. Rozžiarené tváre našich žiakov dokázali, že prežili hodiny plné zážitkov a zábavy. Veľmi pekne ďakujeme CVČ za krásny deň a veríme, že sa sem vrátime opäť.

PaedDr. Krajčiová M., Mgr. Bronišová A., Mgr. Jasová K., Ing. Hedvigyová A.

„Čítame spolu“

Dňa 9. marca sme na 1. stupni venovali celé vyučovanie knihám. Pre deti boli podľa ich schopností pripravené prezentácie o knihách, rôzne rozprávky a pracovné listy. Žiaci sa zábavnou formou dozvedeli veľa zaujímavých vecí o tom, ako vznikajú knihy. V triedach si vyrobili do kníh záložky a tiež vlastné návrhy kníh. Nechýbalo ani divadelné prevedenie rozprávky Červená čiapočka. Po úspešnom absolvovaní kvízu dostali sladké odmeny a niektorí, inšpirovaní touto školskou akciou, si požičali knihy z našej knižnice na čítanie domov.

Mgr. Fíziková A.

Výtvarná súťaž „Biblia očami detí“

Vedieť prejaviť vzťah k Bohu a Biblii výtvarne dokážu naši žiaci naozaj jedinečne. To, že do toho dávajú celé svoje srdce, dokazujú ich výtvory, ktoré aj tento rok smerovali v rámci výtvarnej súťaže Biblia očami detí do Banskej Bystrice. Žiaci z tried TVP 2, TVP 3 6.A a 8.A (Miško Kubala, Jakub Babic, Danko Greguš, Dušan Kováč, Judita Gašparová) spracovali témy zo Svätého Písma: Kniha Nehemiáš, Kniha Ester, Prvý Petrov list. Veríme, že odbornú porotu ich výtvarne práce zaujmú a my budeme nedočkavo čakať na ich rozhodnutie.

PaedDr. Krajčiová M.

Lyžiarsky výcvik

V termíne od 21.02.2023 do 24.02.2023 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik žiakov druhého stupňa. Rovnako ako v uplynulom roku sme ho realizovali v lokalite Látky.  Každý deň prebiehala výučba na svahu v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. Voľný čas mimo priamej činnosti na svahu sme venovali hygiene tela a vlasov, oddychu, starostlivosti o šatstvo a výstroj, spoločenským a kreatívnym hrám a teoretickej výučbe. Hlavný cieľ kurzu – bezpečné zvládnutie upraveného lyžiarskeho svahu – bol splnený. Žiaci zvládli činnosti v súlade s výcvikovým plánom. Všetkým sa na lyžiarskom výcviku veľmi páčilo.

Mgr. Obstová E., Mgr. Peťková J., Mgr. Ivanová E.

Divadelné predstavenie

Dňa 21.2.2023 mali naši žiaci šancu zažiť veľký kultúrny zážitok aj vďaka nášmu OZ Erima, ktoré nám uhradilo vstupné. Navštívili sme Divadlo Jozefa Gregora Tajovského a predstavenie Pom Pomové rozprávky. Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo, a tí ktorí boli prvýkrát v divadle mali o to ešte väčší zážitok.

Na druhý deň v škole sa viacerí žiaci pustili popri rozprávaní si zážitkov do kreslenia rozprávky a veru sa im ten Pom Pom aj vydaril.

Mgr. Nedeliaková M.

Literárna beseda

V pondelok 20. februára 2023 prijala pozvanie a zavítala k nám do školy rómska literárna poétka Mgr. Paula Cicková. Okrem toho, že nám predstavila svoju literárnu tvorbu spojenú s vlastnými ilustráciami, mali sme príležitosť čítať nielen v slovenskom, ale aj v rómskom jazyku. Naši žiaci tak mali možnosť vidieť a spoznať jednu z významných osobností z radov Rómov.

Mgr. Fíziková A.

Zahrajme sa na šaša

Karnevalovú tradíciu sme tohto roku na prvom stupni poňali v duchu „šašovského dňa“. Tento veselý deň s názvom „Zahrajme sa na šaša!“ sa uskutočnil 13.2.2023. Žiaci si počas tohto dňa vypočuli v triedach príbeh O smutnom šašovi, vypĺňali pracovné listy a omaľovanky na danú tému. Tí, ktorí neprišli do školy v maskách, si mohli vyrobiť vlastnú originálnu škrabošku. Hlavnou úlohou každej triedy bolo vytvoriť spolu triedneho šaša, ktorý sa umiestnil na dvere triedy. No a nápadom a fantázii boli v skutku „dvere otvorené“ – čo následne, na konci dňa, prišli vyhodnotiť aj traja veselí šašovia. Prehliadli si triedne výtvory, deti odmenili a spoločne si zaskákali a zatancovali na šašovskú pieseň. Každá trieda potom akciu ukončila vlastnou malou diskotékou či počúvaním šašovských piesní. Tešíme sa na spoločnú zábavu na budúci rok (viac fotiek z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii).

Mgr. Melicherčíková Z., Bc. Jakubíková R., Mgr. Jamrišková M.

Zimné aktivity našich žiakov

V piatok 10. februára 2023 sa žiakom II. stupňa po piatich rokoch opäť podarilo ísť si na hodinách TSV zakorčuľovať. Počasie bolo nádherné, so zimným slniečkom, a tak si to žiaci mohli s radosťou užiť. Korčuľovanie im išlo výborne a začiatočníci sa snažili zvládnuť základy korčuľovania. Dúfajme, že si budeme môcť korčuľovanie tento školský rok ešte zopakovať.

Mgr. Obstová E., Mgr. Krivošík I.

Práce žiakov 6. ročníka na PVC

Aj s chlapcami 6. ročníka pracujeme na hodinách pracovného vyučovania nielen s rôznorodým materiálom ale realizujeme pri práci aj rôzne techniky. V dielni sme vytvorili výrobky z dreva, ako sú sova, stromčeky, domčeky, Mikulášov, hríby a muchotrávky a ďalšie výrobky. Zároveň si zdokonaľujú zručnosti pri práci s náčiním (píla, rašpľa, pilník a pod.), pri rezaní dreva, brúsení, lepení a celkovej povrchovej úprave. Chlapcom sa práca s drevom páči a tešia sa z vytvorených výrobkov. Veľmi radi pracujú aj s papierom, textilom, či s plastom.

Mgr. Obstová E.

Pohľad na prácu chlapcov na hodinách PVC

Práca v dielni stolárskej alebo zámočníckej je určite zaujímavá a je potrebné našich žiakov ku nej pritiahnuť. Je dôležité voliť také výrobky, ktoré dokážu s určitosťou zhotoviť úspešne. Pestovať v nich presnosť a precíznosť pri zhotovovaní, ale tiež žiakov viesť aj ku vzťahu k materiálu, z ktorého vyrábajú finálne výrobky. Ten je možné získať samotnou prácou, a to rezaním, pilovaním, vŕtaním, obrusovaním a konečnou povrchovou úpravou. Samotnému zhotoveniu výrobku predchádza čítanie veľmi jednoduchej technickej dokumentácie, podľa ktorej by mal byť výrobok zhotovený. So žiakmi sme sa zamerali na drevo, zvolili sme výrobu drievka na krájanie potravín, potom nasledovali drevené hračky, na ktorých si mohli vyskúšať aj vlastnú tvorivosť, pokiaľ sa im materiál priečil praskaním a jemným štiepaním. Používame menej kvalitný materiál, ktorý vlastne recyklujeme. Je to cesta k prebúdzaniu ekologického zmýšľania našich žiakov. A keď sme pri ekológii a environmentálnej výchove je potrebné spomenúť aj výrobu kŕmidiel pre vtáčiky, ktorých zrod bol tímovou prácou.
Tešíme sa na ďalší materiál a to kov a plasty….

Mgr. Kováč R.

Zima nás teší

Vo februári sa deti konečne dočkali vytúženej zimy. Počasie nám prialo, a tak sme po dlhom čase vytiahli školské sánky, boby a klzáky. Deti si zimnej zábavy užili do sýta. Nezabudli však ani na vtáčikov, ktoré zo zimy až takú radosť nemajú. S pomocou pána školníka sme rozvešali okolo školy vtáčie búdky a s pani Gabikou Jochimovou z CVČ Quo Vadis, sme ich zaplnili všelijakými vtáčími dobrotami, ktoré prilákali množstvo spevavcov.

Mgr. Baránková M.

Naši výtvarní víťazi

24. januára 2023 sme sa zúčastnili odovzdávania cien za výtvarnú súťaž „Vidieť chudobných okolo seba“ v Banskej Bystrici na Fončorde. Po sv. omši, príhovoroch a prezentáciach škôl sme sa dozvedeli výsledky:
1. miesto: Jakub Babic, TVP3
2. miesto Michal Kubala, TVP2
3. miesto: Dušan Kováč,  8.A
Nasledovalo pohostenie a následne sme sa všetci (pretože našich žiakov boli povzbudiť aj ich spolužiaci z tried) presunuli do OC  Európa, kde sme sa ešte odmenili aj sladkou dobrotou. Výhercom zo srdca gratulujeme a nech im to takto úspešne kreslí naďalej.
PaedDr. Krajčiová M., Mgr. Bronišová A.

Týždeň v „Euráckom kráľovstve“

V týždni od 16.1. do 21.1. sme sa cielene snažili rozvíjať správny vzťah detí k financiám. Deti 1. stupňa a TVP tried sa ocitli v „Euráckom kráľovstve“, v ktorom sa venovali skutočným finančným témam. Cez rozprávkové príbehy spoznávali Eurá, učili sa, odkiaľ k nám prichádzajú, kde sa odkotúľajú, ako môžu u nás zostať a ako môžeme nimi i pomáhať (poznávanie a zmysel peňazí, bankovníctvo, zamestnania, príjmy a výdaje, sporenie, pomoc a charita). Každá trieda dostala od pána riaditeľa školy reálnych 5 Eur a spoločne sa mali dohodnúť, ako s nimi naložia. Na záver akcie dokázali spoločne odprezentovať, na aké účely využili svoje financie pred ostatnými žiakmi školy. Do všetkých aktivít sa deti aktívne zapájali a okrem finančných tém sa učili i vzájomnej spolupráci a tolerancii.

Mgr. Baránková M., Mgr. Nedeliaková M.

Vianočné medovníčky

Aké by to boli Vianoce bez medovníčkov? Veruže, nebolo by to ono, a tak sme sa v triede 3.A rozhodli, že si medovníčky upečieme. Deň po vianočnom vystúpení sme sa hneď zrána pustili do pečenia. Čaro školskej kuchynky urobilo svoje. Žiaci sa veľmi tešili a ja som zistila, akých mám šikovných žiakov – cukrárov. Žiaci presne vedeli čo potrebujeme na pečenie a v kuchynke sa zvŕtali ako naozajstní cukrári. Bola to naozaj veľká zábava. Počas pečenia sme vykúzlili takú vôňu, že prilákala každého nakuknúť, kto tú nádhernú vianočnú vôňu robí. Medovníčky sa nám vydarili, kuchynku krásne upratali, riady poumývali. Na záver mňa a aj ostatné pani učiteľky moji žiaci naozaj veľmi milo prekvapili, keď išli každého v škole ponúknuť. Všetky medovníčky do posledného zjedli, pretože, ako všetci dobre vieme, s láskou pečené sú najchutnejšie a najvoňavejšie.

Mgr. Nedeliaková M.

List Ježiškovi

V predvianočnom čase sa  naše deti z 1. stupňa pridali k  celoslovenskému projektu Vianočná pošta. Poslali Ježiškovi listy so svojimi želaniami a v posledný školský deň roka 2022 dostali i odpovede formou listu s malým prekvapením. V rámci projektu sa zapojili do výtvarnej súťaže na návrh vianočnej poštovej známky na rok 2023. Teraz zostáva už len dúfať, že niektorá z ich kresbičiek porotu zaujme…

Mgr. Baránková M.

Vianočné snívanie

Jasnejšie od prskavky vzbĺkne jas detských očí.
Z rozprávky do rozprávky čas Vianoc s nami vkročí.

15. decembra k nám do školy vkročil čas Vianoc v programe „Vianočné snívanie“, keď sme sa mohli všetci zasnívať a pretaviť svoje sny a túžby na skutočnosť. Tento malý zázrak sa podaril našim žiakom, ktorí spolu so svojimi pani učiteľkami plnili sny o hračkách, rozprávke, zime, snehovej vločke, tancoch a pesničkách, koledách, aby sa nakoniec splnil sen, po ktorom túži každý človek, a tým je Láska. Predstavenie sa nieslo v úžasnej atmosfére, naplnenej emóciami, radosťou, ale aj napätím, veď postaviť sa na javisko a ukázať svoj talent nie je maličkosť. Naším talentovaným deťom sa to podarilo a darovali svojim najbližším, ale aj pozvaným hosťom krásny zážitok a poznanie, že každý z nás dokáže dať veľa, ak je to darované z lásky.
V mene všetkých želáme rodinám našich žiakov krásne a pokojné Vianoce a nech sa im slnia všetky sny a túžby.
(viac fotiek pozri vo fotogalérii)
PaedDr. Krajčiová, Mgr. Bronišová, PaedDr. Tereňová

Naši absolventi

Čas pred Vianocami je časom, keď si spomíname na ľudí, s ktorými sme prežili pekné chvíle. A zaspomínať si do našej školy prišli aj naši bývalí žiaci, ktorí teraz úspešne študujú na OU v Banskej Bystrici a pripravujú sa na svoje budúce povolanie. Títo naši dospeláci s radosťou a aj s dojatím spomínali na krásne chvíle, ktoré prežili v priestoroch školy, na zážitky, hlavne tie veselé a veru sme sa aj poriadne zasmiali na fotkách, na ktorých sa niektorí s ťažkosťou spoznávali. S hrdosťou môžeme konštatovať, že z nich vyrástli milí, slušní a pracovití ľudia, ktorí sa úspešne zaradia do života. Ako nám v závere prezradili, na našu školu nikdy nezabudnú, pretože im tu bolo „parádne“. Tak im želáme šťastný, úspešný a láskou naplnený život.

PaedDr. Krajčiová M., Mgr. Bronišová A.

Deň otvorených dverí Javor

Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene zorganizovala 9.12.2022 Deň otvorených dverí s názvom Javor.  Bol určený pre všetkých, ktorých zaujíma práca s drevom a možnosti štúdia, ktoré ponúka. Aj naši zvedaví žiaci využili túto možnosť a navštívili dielne, kde si mohli pozrieť súťaž vo výrobe vtáčej búdky, dizajnérske a výtvarné práce, rôzne výrobky z dreva ľudových rezbárov. Veľmi zaujímavou bola pre žiakov aj hasičská trieda, kde mohli v krátkom filme vidieť nácvik študentov pri hasení požiaru. Školou nás sprevádzala nielen „ochranka študentov budúcich hasičov“, ale aj veľmi milé a ochotné študentky, ktorým sme vďační za odbornú prednášku a exkurziu po škole. Návšteva v nás zanechala hlboký dojem a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

PaedDr. Krajčiová M., Mgr. Bronišová A.

Mikulášoviny

Tento rok nás sv. Mikuláš pozval 6. decembra na oslavu svojich menín do našej školy. Darčekom, ktorý si Mikuláš želal boli srdiečka s dobrými skutkami detí zo všetkých tried. Čakanie na príchod tohto hosťa si deti krátili PL z matematiky a slovenského jazyka, pesničkami, hrami. A naozaj sa dočkali…..prišiel s vrecom plným sladkostí a svojimi dvomi pomocníci: krásnym anjelom a nezbedným čertíkom. Že bolo naozaj veselo dosvedčil smiech, krik, spev a aj zopár slzičiek v očiach tých najmenších. Náš zábudlivý Mikuláš však niekde stratil čižmy a tak poprosil naše šikovné deti, aby mu vytvorili nové. Tie túto úlohu splnili na jednotku a tak mohol Mikuláš aj so spoločníkmi spokojne odísť a robiť radosť aj iným deťom. Tešíme sa na neho na budúci rok.

PaedDr. Krajčiová M.,

Vianočný stromček

Ani tento rok sme na 1. stupni školy nezabudli na našu vianočnú tradíciu, ktorou si žiaci vždy na inú tému vyrábajú vianočné ozdoby na stromček. Tento rok to boli šišky. Spoločne sme ich nazbierali, vysušili a vytvorili z nich nádherné ozdoby. Pod rukami našich žiakov sa šišky zmenili na sovičky, panáčikov, snehuliačikov, trpaslíkov a iné ozdôbky. Náš stromček tak zažiaril tvorivosťou a kreativitou, teší zrak každého okoloidúceho a potichu pripomína, že najkrajší čas roka sa nezadržateľne blíži.

PaedDr. Krajčiová M.,

Exkurzia na Zvolenskom zámku

Dňa 22.11.2022 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili exkurzie na Zvolenskom zámku pod názvom „ Na Kráľovských zásnubách“. Lektorovala nám pani PhDr. Silvia Čatajová, ktorá žiakom veľmi pútavom a veku primerane rozprávala príbeh zásnub dcéry kráľa Ľudovíta I. Veľkého z Anjou v 14. storočí. Úvodom nás previedla kaplnkou (čo bolo nóvum) a postupne celým zámkom. Sprevádzala nás rozprávaním o tom, ako pôvodne vyzeral zámok, aký bol život na zámku, kde sa oddychovalo alebo hodovalo, keď do neho zavítal kráľ. Ďalej si žiaci priblížili ako sa králi stravovali, obliekali a trávili voľný čas. Téma, ktorá bola venovaná tejto exkurzii bola veľmi zaujímavá, čo bolo vidieť aj na našich žiakoch.

PaedDr. Tereňová N.

Výtvarná súťaž  „Vianoce s kačičkou“

Myšlienka vyrobiť krásnu vianočnú pohľadnicu a zároveň možnosť získať peňažnú odmenu od nadácie Žltá kačička pre školu nadchla našich šikovných žiakov – Jakuba Babica, Dušana Kováča, Mareka Gašpara a Patrika Suchého, ktorí sa do tejto súťaže zapojili a ich úsilím vznikli pekné práce. Držíme im palce a netrpezlivo budeme čakať na výsledky.

PaedDr. Krajčiová M.,

Návšteva predstavenia v DJGT

Preniesť sa do sveta fantázii a rozprávok sa podarilo žiakom z tried TVP2, TVP3 11.11. počas úžasného predstavenia Pom-pomové  rozprávky v DJGT vo Zvolene. Energiou, spevom, tancom a paletou farebných kulís nás vtiahli divadelné postavy do deja rozprávky, ktoré bez dychu sledovali malí aj veľkí diváci. Ďakujeme za úžasný umelecký zážitok a tešíme sa na ďalšie predstavenia.

PaedDr. Krajčiová M., Mgr. Bronišová A.

Výtvarná súťaž

DKÚ Banská Bystrica vyhlásil výtvarnú súťaž pre všetky školy dekanátu  „Vidieť chudobných okolo seba“, v ktorej mali výtvarne spracovať svoj pohľad na chudobných. Do tejto súťaže sa zapojili aj naši žiaci a tri najlepšie práce (Dušan Kováč 8.A, Jakub Babic TVP3, Miško Kubala TVP2) posielame na vyhodnotenie a budeme s napätím čakať na výsledky.

PaedDr. Krajčiová M.

Birmovanie

16. október bol dňom, kedy 5 našich žiakov (Jakub Babic, Olívia Grešková, Oliver Greško, Vanesa Danielová, Dušan Kováč) prijalo z rúk otca biskupa Mons. Mariána Chovanca sviatosť birmovania spoločne s ďalšími 61 mladými ľuďmi farnosti Zvolen. Tento veľký deň bol naplnený radosťou, sviatočnou atmosférou a aj očakávaním, ktoré boli umocnené Božím požehnaním a spolupatričnosťou. Želáme našim dospelým kresťanom veľa síl, aby dokázali o svojej viere svedčiť vlastným životom a aby ich sprevádzala aj naďalej Božia láska a ochrana.

PaedDr. Krajčiová M.

Účelové cvičenie žiakov 2. stupňa

V dňoch 12.9. a 13.9. 2022 sme realizovali pre žiakov druhého stupňa účelové cvičenie OČAP. Prvý deň prebiehala teoretická príprava žiakov prostredníctvom PPT prezentácií a prednášky. Praktická časť prebiehala na druhý deň v lokalite Bakova Jama, kam sme sa presunuli peši. Cieľom  bolo preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov získané pri výuke učiva OČAP v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, dopravná výchova a výchova k bezpečnému správaniu. Stanovené ciele boli splnené. Žiaci pracovali po skupinách a zúčastňovali sa aktivít na všetkých stanovištiach, plnili úlohy, ktoré boli zamerané na praktickú činnosť.  Všetci pracovali aktívne a disciplinovane. Na záver  sme vyhodnotili činnosť žiakov, spočítali získané body a určili poradie družstiev.

Mgr. Obstová E.