Návšteva predstavenia v DJGT

Preniesť sa do sveta fantázii a rozprávok sa podarilo žiakom z tried TVP2, TVP3 11.11. počas úžasného predstavenia Pom-pomové  rozprávky v DJGT vo Zvolene. Energiou, spevom, tancom a paletou farebných kulís nás vtiahli divadelné postavy do deja rozprávky, ktoré bez dychu sledovali malí aj veľkí diváci. Ďakujeme za úžasný umelecký zážitok a tešíme sa na ďalšie predstavenia.

PaedDr. Krajčiová M., Mgr. Bronišová A.

Výtvarná súťaž

DKÚ Banská Bystrica vyhlásil výtvarnú súťaž pre všetky školy dekanátu  „Vidieť chudobných okolo seba“, v ktorej mali výtvarne spracovať svoj pohľad na chudobných. Do tejto súťaže sa zapojili aj naši žiaci a tri najlepšie práce (Dušan Kováč 8.A, Jakub Babic TVP3, Miško Kubala TVP2) posielame na vyhodnotenie a budeme s napätím čakať na výsledky.

PaedDr. Krajčiová M.

Birmovanie

16. október bol dňom, kedy 5 našich žiakov (Jakub Babic, Olívia Grešková, Oliver Greško, Vanesa Danielová, Dušan Kováč) prijalo z rúk otca biskupa Mons. Mariána Chovanca sviatosť birmovania spoločne s ďalšími 61 mladými ľuďmi farnosti Zvolen. Tento veľký deň bol naplnený radosťou, sviatočnou atmosférou a aj očakávaním, ktoré boli umocnené Božím požehnaním a spolupatričnosťou. Želáme našim dospelým kresťanom veľa síl, aby dokázali o svojej viere svedčiť vlastným životom a aby ich sprevádzala aj naďalej Božia láska a ochrana.

PaedDr. Krajčiová M.

Účelové cvičenie žiakov 2. stupňa

V dňoch 12.9. a 13.9. 2022 sme realizovali pre žiakov druhého stupňa účelové cvičenie OČAP. Prvý deň prebiehala teoretická príprava žiakov prostredníctvom PPT prezentácií a prednášky. Praktická časť prebiehala na druhý deň v lokalite Bakova Jama, kam sme sa presunuli peši. Cieľom  bolo preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov získané pri výuke učiva OČAP v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, dopravná výchova a výchova k bezpečnému správaniu. Stanovené ciele boli splnené. Žiaci pracovali po skupinách a zúčastňovali sa aktivít na všetkých stanovištiach, plnili úlohy, ktoré boli zamerané na praktickú činnosť.  Všetci pracovali aktívne a disciplinovane. Na záver  sme vyhodnotili činnosť žiakov, spočítali získané body a určili poradie družstiev.

Mgr. Obstová E.