V septembri 2019 sa naša škola prvý krát zaregistrovala do environmentálnovzdelávacieho programu ZELENÁ ŠKOLA.

Po pol roku postupne pracujeme na audite školy. Pracuje na ňom hlavne KOLÉGIUM zložené z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, žiakov, aj niektorých rodinných príslušníkov. Spolupracujeme aj s firmou Marius Pedersen vo Zvolene, ktorá je nám nápomocná. Začali sme s dôsledným triedením plastov a papiera. Snažíme sa o zapojenie všetkých tried, žiakov. Žiak Samko Páchnik uverejňuje informácie o našej činnosti aj v školskom časopise Zvolenček a pracuje na rôznych projektoch zaoberajúcich sa ochranou životného prostredia.

Zloženie kolégia našej školy:

Koordinátor: Monika Kušnírová  – p. učiteľka

Monika Baránková – p. učiteľka

Margaréta Vojtková- p. učiteľka

Adriana Hedvigyová  – p.  učiteľka

Katarína  Jasová -p. učiteľka

Viera Trnková- p. upratovačka a pomocná sila vo výdajni stravy

Anna Vakaráčová- p. upratovačka

Samuel  Ján Páchnik- žiak

Lenka Horváthová- žiačka

Lucia Kováčiková- žiačka

Lea Oláhová- žiačka

Sára Gašparová- žiačka

Kiara Balázsová- žiačka

Milana Balázsová- žiačka

Martina Miškovová- žiačka

Dušan Kováč- žiak

Rasťo Kováč- žiak

V projekte je zapojená celá škola a bez pána školníka a pani hospodárky by sme nemali potrebné informácie o postupe v ochrane životného prostredia