ČASOVÝ HARMONOGRAM VYUČOVANIA

1. hodina – 7:50 – 8:35                    5 min. prestávka

2. hodina – 8:40 – 9:25                     10 min. prestávka

3. hodina – 9:35 – 10:20                   10 min. prestávka

4. hodina – 10:30 – 11:15                 30 min. prestávka (obedová prestávka)

5. hodina – 11:45 – 12:30                   5. min. prestávka

6. hodina – 12:35 – 13:15