ČASOVÝ HARMONOGRAM VYUČOVANIA

1. hodina – 7:45 – 8:30                    10 min. prestávka

2. hodina – 8:40 – 9:25                     10 min. prestávka

3. hodina – 9:35 – 10:20                   15 min. 1. veľká prestávka

4. hodina – 10:35 – 11:20                 15 min. 2. veľká prestávka

5. hodina – 11:50 – 12:35                   5. min. prestávka

6. hodina – 12:40 – 13:25