Oznamy a novinky

Stravovanie žiakov školy

Nakoľko naša škola má len výdajňu stravy, nie vlastnú školskú jedáleň, stravu pre žiakov zabezpečujeme dovozom zo školskej jedálne Základnej

Oznam o zmene CŠPP

K 31.12.2022 naše CŠPP skončilo svoju činnosť pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím – tzv. transformáciou poradenských zariadení. Centrum špeciálno-pedagogického

Novoročný pozdrav

Vážení rodičia, milí naši žiaci, priatelia! Do nového roku prajeme všetkým pevné zdravie, veľa šťastia, spokojných a radostných dní, pracovných

Vianočné prianie

"Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, v láske a šťastí, prežite ich spoločne." V mene všetkých zamestnancov školy Vám prajeme

Pozvánka

Vážení rodičia a priatelia školy. Pozývame Vás na vianočnú besiedku Vianočné  snívanie, ktorá sa uskutoční dňa 15.12.2022 o 12.00 hod. v

Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje

Sme školou poskytujúcou vzdelávanie žiakom s diagnózou mentálne postihnutie od najľahšej po najťažšiu formu, žiakom s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím a žiakom s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím.

     Škola má 100 % kvalifikovanosť všetkých pedagogických zamestnancov (špeciálnych pedagógov) a ďalších odborných zamestnancov (asistentov učiteľa, sociálneho pedagóga, výchovného poradcu, školského psychológa,…) a najväčšími benefitmi sú dlhoročné skúsenosti (v r. 2018 oslávila naša škola 70. výročie svojho vzniku), zrekonštruovaná a modernizovaná budova školy a jej učebne a nepochybne skvelý kolektív ľudí, ktorým záleží na dianí a živote našej školy.

     A ako znie samotný názov nášho školského vzdelávacieho programu „Učíme sa pre život“ je cieľom každého z nás zabezpečiť našim žiakom nielen pocit úspechu, jedinečnosti, osobnostného rastu, ale predovšetkým pripraviť ich na život v spoločnosti.

Fotogalérie

Do veľkonočných prázdnin nám ostáva

  Projektoví partneri a sponzori

  Kontaktné informácie

  ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  Sokolská 2291/111
  960 01 Zvolen

  Tel./fax: +421 045 536 01 14
  Mobil: +421 0911 857 022
  E-mail: specialnazv@gmail.com

  Riaditeľ školy:  ivankrivosik@protonmail.com
  Zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň:  janka.sklienkova@gmail.com
  Zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň: erikai72@gmail.com

  Internet: www.szszvolen.sk