Oznamy a novinky

Hurá prázdniny

Nastal vytúžený čas letných prázdnin. Triedy ostali prázdne, chodby stíchli, škola zatvorila pre žiakov svoje dvere na celé dva mesiace.

Školský časopis

Milí žiaci, rodičia, priatelia, návštevníci tejto webovej stránky školy, dávame vám do pozornosti nové, v poradí 11. číslo nášho školského

Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/-ky

Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Špeciálnej základnej školy vo Zvolene s

Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o

Podporme sa navzájom

2. apríl - Svetový deň povedomia o autizme Autizmus, ochorenie, ktorému v decembri 2007 OSN venovala svetový deň. Je to

Sme školou poskytujúcou vzdelávanie žiakom s diagnózou mentálne postihnutie od najľahšej po najťažšiu formu, žiakom s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím a žiakom s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím.

     Škola má 100 % kvalifikovanosť všetkých pedagogických zamestnancov (špeciálnych pedagógov) a ďalších odborných zamestnancov (asistentov učiteľa, sociálneho pedagóga, výchovného poradcu, školského psychológa,…) a najväčšími benefitmi sú dlhoročné skúsenosti (v r. 2018 oslávila naša škola 70. výročie svojho vzniku), zrekonštruovaná a modernizovaná budova školy a jej učebne a nepochybne skvelý kolektív ľudí, ktorým záleží na dianí a živote našej školy.

     A ako znie samotný názov nášho školského vzdelávacieho programu „Učíme sa pre život“ je cieľom každého z nás zabezpečiť našim žiakom nielen pocit úspechu, jedinečnosti, osobnostného rastu, ale predovšetkým pripraviť ich na život v spoločnosti.

Fotogalérie

Do letných prázdnin ostáva

  Projektoví partneri a sponzori

  Kontaktné informácie

  ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  Sokolská 2291/111
  960 01 Zvolen

  Mobil: +421911 857 022
  E-mail: specialnazv@gmail.com

  Riaditeľ školy:  ivankrivosik@protonmail.com
  Zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň:  janka.sklienkova@gmail.com
  Zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň: erikai72@gmail.com

  Internet: www.szszvolen.sk