Oznamy a novinky

Letná škola „Športovačka na vojačka“

Dobrý deň milí rodičia, už sa nám to blíži...a my verím, že sa tešíte aj vy:) aj vaše deťúrence, lebo

Slávnostné ukončenie školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme vám, že slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 sa bude konať 30. júna o 8,00 hod.

Pozvánka

Vážení rodičia, starí rodičia, kolegovia, milí priatelia školy! Srdečne Vás pozývame na slávnostný program NAŠIM NAJMILŠÍM, ktorý sa bude konať

Veľkonočný pozdrav

"Sviatky jari sú tu zas, oslávte ten krásny čas." Nech s jarnou, prebúdzajúcou sa prírodou je Veľká noc i ďalšie

Riaditeľské voľno-oznámenie

Riaditeľ školy v zmysle § 150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a

Jarné prázdniny

Milí žiaci, vážení rodičia, termín jarných prázdnin je od 7. 3. (pondelok) do 11. 3. (piatok). Do školy sa nastupuje

Sme školou poskytujúcou vzdelávanie žiakom s diagnózou mentálne postihnutie od najľahšej po najťažšiu formu, žiakom s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím a žiakom s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím.

     Škola má 100 % kvalifikovanosť všetkých pedagogických zamestnancov (špeciálnych pedagógov) a ďalších odborných zamestnancov (asistentov učiteľa, sociálneho pedagóga, výchovného poradcu, školského psychológa,…) a najväčšími benefitmi sú dlhoročné skúsenosti (v r. 2018 oslávila naša škola 70. výročie svojho vzniku), zrekonštruovaná a modernizovaná budova školy a jej učebne a nepochybne skvelý kolektív ľudí, ktorým záleží na dianí a živote našej školy.

     A ako znie samotný názov nášho školského vzdelávacieho programu „Učíme sa pre život“ je cieľom každého z nás zabezpečiť našim žiakom nielen pocit úspechu, jedinečnosti, osobnostného rastu, ale predovšetkým pripraviť ich na život v spoločnosti.

Fotogalérie

Do začiatku nového školského roka nám ostáva

  Projektoví partneri a sponzori

  Kontaktné informácie

  ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  Sokolská 2291/111
  960 01 Zvolen

  Tel./fax: +421 045 536 01 14
  Mobil: +421 0911 857 022
  E-mail: specialnazv@gmail.com

  Riaditeľ školy:  ivankrivosik@protonmail.com
  Zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň:  szszv.zastupca1@gmail.com
  Zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň: erikai72@gmail.com
  Ekonomický úsek/hospodárka školy: – szszv.hospodarka@gmail.com

  Internet: www.szszvolen.sk