Oznamy a novinky

Veľkonočný pozdrav

"Sviatky jari sú tu zas, oslávte ten krásny čas." Nech s jarnou, prebúdzajúcou sa prírodou je Veľká noc i ďalšie

Riaditeľské voľno-oznámenie

Riaditeľ školy v zmysle § 150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a

Jarné prázdniny

Milí žiaci, vážení rodičia, termín jarných prázdnin je od 7. 3. (pondelok) do 11. 3. (piatok). Do školy sa nastupuje

Oznam o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľ školy Mgr. Ivan Krivošík oznamuje, že vzhľadom na nepriaznivú a každým dňom sa zhoršujúcu situáciu súvisiacu s pandémiou COVID

Novoročný pozdrav

Vážení rodičia, milí naši žiaci, priatelia! Do nového roku prajeme všetkým pevné zdravie, veľa šťastia, spokojných a radostných dní, pracovných

Vianočné prianie

Nech čaro Vianoc hreje, nech šťastie stále praje, nech dobré zdravie slúži. Prajeme Vám Vianoce plné štedrosti, pohody, lásky a

Sme školou poskytujúcou vzdelávanie žiakom s diagnózou mentálne postihnutie od najľahšej po najťažšiu formu, žiakom s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím a žiakom s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím.

     Škola má 100 % kvalifikovanosť všetkých pedagogických zamestnancov (špeciálnych pedagógov) a ďalších odborných zamestnancov (asistentov učiteľa, sociálneho pedagóga, výchovného poradcu, školského psychológa,…) a najväčšími benefitmi sú dlhoročné skúsenosti (v r. 2018 oslávila naša škola 70. výročie svojho vzniku), zrekonštruovaná a modernizovaná budova školy a jej učebne a nepochybne skvelý kolektív ľudí, ktorým záleží na dianí a živote našej školy.

     A ako znie samotný názov nášho školského vzdelávacieho programu „Učíme sa pre život“ je cieľom každého z nás zabezpečiť našim žiakom nielen pocit úspechu, jedinečnosti, osobnostného rastu, ale predovšetkým pripraviť ich na život v spoločnosti.

Fotogalérie

Do letných prázdnin nám ostáva

  Projektoví partneri a sponzori

  Kontaktné informácie

  ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  Sokolská 2291/111
  960 01 Zvolen

  Tel./fax: +421 045 536 01 14
  Mobil: +421 0911 857 022
  E-mail: specialnazv@gmail.com

  Riaditeľ školy:  ivankrivosik@protonmail.com
  Zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň:  szszv.zastupca1@gmail.com
  Zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň: erikai72@gmail.com
  Ekonomický úsek/hospodárka školy: – szszv.hospodarka@gmail.com

  Internet: www.szszvolen.sk