Oznamy a novinky

Jarné prázdniny

Milí žiaci, vážení rodičia, termín jarných prázdnin je od 19. 2. (pondelok) do 23. 2. (piatok). Do školy sa nastupuje

Novoročný pozdrav

Vážení rodičia, milí naši žiaci, priatelia! Do nového roku prajeme všetkým vám pevné zdravie, veľa šťastia, spokojných a radostných dní,

Školský časopis

Milí žiaci, rodičia, priatelia, návštevníci tejto webovej stránky školy, dávame vám do pozornosti nové, v poradí 10. číslo nášho školského

Vianočné prianie

"Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, v láske a šťastí, prežite ich spoločne." V mene všetkých zamestnancov školy Vám prajeme

Informácia o telefónom čísle

Vážení rodičia, milí žiaci, kolegyne, kolegovia a všetci priatelia našej školy, dávame vám do pozornosti, že s účinnosťou od 1.11.

Riaditeľské voľno – oznámenie

Riaditeľ školy Mgr. Ivan Krivošík oznamuje, že v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a

Sme školou poskytujúcou vzdelávanie žiakom s diagnózou mentálne postihnutie od najľahšej po najťažšiu formu, žiakom s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím a žiakom s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím.

     Škola má 100 % kvalifikovanosť všetkých pedagogických zamestnancov (špeciálnych pedagógov) a ďalších odborných zamestnancov (asistentov učiteľa, sociálneho pedagóga, výchovného poradcu, školského psychológa,…) a najväčšími benefitmi sú dlhoročné skúsenosti (v r. 2018 oslávila naša škola 70. výročie svojho vzniku), zrekonštruovaná a modernizovaná budova školy a jej učebne a nepochybne skvelý kolektív ľudí, ktorým záleží na dianí a živote našej školy.

     A ako znie samotný názov nášho školského vzdelávacieho programu „Učíme sa pre život“ je cieľom každého z nás zabezpečiť našim žiakom nielen pocit úspechu, jedinečnosti, osobnostného rastu, ale predovšetkým pripraviť ich na život v spoločnosti.

Fotogalérie

Do jarných prázdnin ostáva

  Projektoví partneri a sponzori

  Kontaktné informácie

  ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  Sokolská 2291/111
  960 01 Zvolen

  Tel./fax: +421 045 536 01 14
  Mobil: +421 0911 857 022
  E-mail: specialnazv@gmail.com

  Riaditeľ školy:  ivankrivosik@protonmail.com
  Zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň:  janka.sklienkova@gmail.com
  Zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň: erikai72@gmail.com

  Internet: www.szszvolen.sk