Oznamy a novinky

Informácia o telefónom čísle

Vážení rodičia, milí žiaci, kolegyne, kolegovia a všetci priatelia našej školy, dávame vám do pozornosti, že s účinnosťou od 1.11.

Riaditeľské voľno – oznámenie

Riaditeľ školy Mgr. Ivan Krivošík oznamuje, že v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a

Slávnostné otvorenie šk. roka

Vážení rodičia, milí žiaci! Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024, ktoré sa bude konať dňa 4. septembra

Slávnostné ukončenie šk. roka

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme vám, že slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023 sa bude konať 30. júna o 8,00 hod.

Voľné pracovné miesto

Riaditeľstvo ŠZŠ hľadá kvalifikovanú osobu na pracovnú pozíciu učiteľ (zástup na rodičovskej dovolenke) s nástupom od 1.9.2023 Požiadavky: Kvalifikačné predpoklady

Poďakovanie sponzorom

Aj touto cestou by sme radi poďakovali naším posledným sponzorom - vydavateľstvu Martinus a SHP Harmanec. Vydavateľstvu Martinus za úžasnú

Sme školou poskytujúcou vzdelávanie žiakom s diagnózou mentálne postihnutie od najľahšej po najťažšiu formu, žiakom s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím a žiakom s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím.

     Škola má 100 % kvalifikovanosť všetkých pedagogických zamestnancov (špeciálnych pedagógov) a ďalších odborných zamestnancov (asistentov učiteľa, sociálneho pedagóga, výchovného poradcu, školského psychológa,…) a najväčšími benefitmi sú dlhoročné skúsenosti (v r. 2018 oslávila naša škola 70. výročie svojho vzniku), zrekonštruovaná a modernizovaná budova školy a jej učebne a nepochybne skvelý kolektív ľudí, ktorým záleží na dianí a živote našej školy.

     A ako znie samotný názov nášho školského vzdelávacieho programu „Učíme sa pre život“ je cieľom každého z nás zabezpečiť našim žiakom nielen pocit úspechu, jedinečnosti, osobnostného rastu, ale predovšetkým pripraviť ich na život v spoločnosti.

Fotogalérie

Do Vianoc nám ostáva

  Projektoví partneri a sponzori

  Kontaktné informácie

  ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  Sokolská 2291/111
  960 01 Zvolen

  Tel./fax: +421 045 536 01 14
  Mobil: +421 0911 857 022
  E-mail: specialnazv@gmail.com

  Riaditeľ školy:  ivankrivosik@protonmail.com
  Zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň:  janka.sklienkova@gmail.com
  Zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň: erikai72@gmail.com

  Internet: www.szszvolen.sk