Oznamy a novinky

Riaditeľské voľno – oznámenie

Riaditeľ školy Mgr. Ivan Krivošík oznamuje, že v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a

Veľkonočný pozdrav

Posielame pozdrav krátky na tieto veľkonočné sviatky. V dobrom zdraví ich prežite, pohody, radosti užite. To Vám zo srdca želá

Stravovanie žiakov školy

Nakoľko naša škola má len výdajňu stravy, nie vlastnú školskú jedáleň, stravu pre žiakov zabezpečujeme dovozom zo školskej jedálne Základnej

Oznam o zmene CŠPP

K 31.12.2022 naše CŠPP skončilo svoju činnosť pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím – tzv. transformáciou poradenských zariadení. Centrum špeciálno-pedagogického

Novoročný pozdrav

Vážení rodičia, milí naši žiaci, priatelia! Do nového roku prajeme všetkým pevné zdravie, veľa šťastia, spokojných a radostných dní, pracovných

Vianočné prianie

"Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, v láske a šťastí, prežite ich spoločne." V mene všetkých zamestnancov školy Vám prajeme

Sme školou poskytujúcou vzdelávanie žiakom s diagnózou mentálne postihnutie od najľahšej po najťažšiu formu, žiakom s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím a žiakom s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím.

     Škola má 100 % kvalifikovanosť všetkých pedagogických zamestnancov (špeciálnych pedagógov) a ďalších odborných zamestnancov (asistentov učiteľa, sociálneho pedagóga, výchovného poradcu, školského psychológa,…) a najväčšími benefitmi sú dlhoročné skúsenosti (v r. 2018 oslávila naša škola 70. výročie svojho vzniku), zrekonštruovaná a modernizovaná budova školy a jej učebne a nepochybne skvelý kolektív ľudí, ktorým záleží na dianí a živote našej školy.

     A ako znie samotný názov nášho školského vzdelávacieho programu „Učíme sa pre život“ je cieľom každého z nás zabezpečiť našim žiakom nielen pocit úspechu, jedinečnosti, osobnostného rastu, ale predovšetkým pripraviť ich na život v spoločnosti.

Fotogalérie

Do letných prázdnin nám ostáva

  Projektoví partneri a sponzori

  Kontaktné informácie

  ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  Sokolská 2291/111
  960 01 Zvolen

  Tel./fax: +421 045 536 01 14
  Mobil: +421 0911 857 022
  E-mail: specialnazv@gmail.com

  Riaditeľ školy:  ivankrivosik@protonmail.com
  Zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň:  janka.sklienkova@gmail.com
  Zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň: erikai72@gmail.com

  Internet: www.szszvolen.sk