Oznamy a novinky

Jesenné prázdniny

Milí žiaci, vážení rodičia, termín jesenných prázdnin je od 28.10. (štvrtok) do 1.11. (pondelok). Do školy sa nastupuje 2.11.2022 v

Slávnostný začiatok šk. roka

Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že slávnostný začiatok školského roka 2021/22 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 pred dolnou budovou

Záver školského roka

Milí žiaci, vážení rodičia, slávnostné ukončenie školského roka a odovzdávanie vysvedčení sa uskutoční v stredu 30. júna 2021 o 8,15

Radosť z úspešných projektov

Obdobie dištančného vzdelávania, jeho úskalia, obmedzené možnosti v jeho realizácii u mnohých našich žiakov prinieslo nielen negatíva ale aj určité

Ocenenie Plaketou J. A. Komenského

Je prirodzené, že každý človek rád počuje slová uznania a vďaky za prácu, ktorú robí s láskou a svedomito už

Poďakovanie sponzorom

Z dôvodu pandémie a obdobia, ktoré koronavírus priniesol nie je ekonomická situácia jednoduchá pre mnohých z nás, tak pre jednotlivcov

Sme školou poskytujúcou vzdelávanie žiakom s diagnózou mentálne postihnutie od najľahšej po najťažšiu formu, žiakom s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím a žiakom s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím.

     Škola má 100 % kvalifikovanosť všetkých pedagogických zamestnancov (špeciálnych pedagógov) a ďalších odborných zamestnancov (asistentov učiteľa, sociálneho pedagóga, výchovného poradcu, školského psychológa,…) a najväčšími benefitmi sú dlhoročné skúsenosti (v r. 2018 oslávila naša škola 70. výročie svojho vzniku), zrekonštruovaná a modernizovaná budova školy a jej učebne a nepochybne skvelý kolektív ľudí, ktorým záleží na dianí a živote našej školy.

     A ako znie samotný názov nášho školského vzdelávacieho programu „Učíme sa pre život“ je cieľom každého z nás zabezpečiť našim žiakom nielen pocit úspechu, jedinečnosti, osobnostného rastu, ale predovšetkým pripraviť ich na život v spoločnosti.

Fotogalérie

Do Vianoc nám ostáva

  Projektový partnery a sponzory

  Kontaktné informácie

  ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  Sokolská 2291/111
  960 01 Zvolen

  Tel./fax: +421 045 536 01 14
  Mobil: +421 0911 857 022
  E-mail: specialnazv@gmail.com

  Riaditeľ školy:  ivankrivosik@protonmail.com
  Zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň:  szszv.zastupca1@gmail.com
  Zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň: erikai72@gmail.com
  Ekonomický úsek/hospodárka školy: – szszv.hospodarka@gmail.com

  Internet: www.szszvolen.sk