Oznamy a novinky

Novoročný pozdrav

Vážení rodičia, milí naši žiaci, priatelia! Do nového roku prajeme všetkým pevné zdravie, veľa šťastia, spokojných a radostných dní, pracovných

Vianočné prianie

Nech čaro Vianoc hreje, nech šťastie stále praje, nech dobré zdravie slúži. Prajeme Vám Vianoce plné štedrosti, pohody, lásky a

Oznam o opatreniach v čase núdzového stavu

Prevádzka našej školy je v období od 25.11. do 9.12. v nezmenenom režime. V zmysle vyhlášky č. 262 ÚVZ SR 

Jesenné prázdniny

Milí žiaci, vážení rodičia, termín jesenných prázdnin je od 28.10. (štvrtok) do 1.11. (pondelok). Do školy sa nastupuje 2.11.2022 v

Slávnostný začiatok šk. roka

Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že slávnostný začiatok školského roka 2021/22 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 pred dolnou budovou

Záver školského roka

Milí žiaci, vážení rodičia, slávnostné ukončenie školského roka a odovzdávanie vysvedčení sa uskutoční v stredu 30. júna 2021 o 8,15

Sme školou poskytujúcou vzdelávanie žiakom s diagnózou mentálne postihnutie od najľahšej po najťažšiu formu, žiakom s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím a žiakom s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím.

     Škola má 100 % kvalifikovanosť všetkých pedagogických zamestnancov (špeciálnych pedagógov) a ďalších odborných zamestnancov (asistentov učiteľa, sociálneho pedagóga, výchovného poradcu, školského psychológa,…) a najväčšími benefitmi sú dlhoročné skúsenosti (v r. 2018 oslávila naša škola 70. výročie svojho vzniku), zrekonštruovaná a modernizovaná budova školy a jej učebne a nepochybne skvelý kolektív ľudí, ktorým záleží na dianí a živote našej školy.

     A ako znie samotný názov nášho školského vzdelávacieho programu „Učíme sa pre život“ je cieľom každého z nás zabezpečiť našim žiakom nielen pocit úspechu, jedinečnosti, osobnostného rastu, ale predovšetkým pripraviť ich na život v spoločnosti.

Fotogalérie

Do polročných prázdnin nám ostáva

  Projektový partnery a sponzory

  Kontaktné informácie

  ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  Sokolská 2291/111
  960 01 Zvolen

  Tel./fax: +421 045 536 01 14
  Mobil: +421 0911 857 022
  E-mail: specialnazv@gmail.com

  Riaditeľ školy:  ivankrivosik@protonmail.com
  Zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň:  szszv.zastupca1@gmail.com
  Zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň: erikai72@gmail.com
  Ekonomický úsek/hospodárka školy: – szszv.hospodarka@gmail.com

  Internet: www.szszvolen.sk