Školský rok 2014/2015

 

Noc v škole – žiaci s viacnásobným postihnutím

Aj tento rok8. júna 2015 sme sažiaci TVP triedy a pani učiteľky Grétka Vojtková a Elena Obstová rozhodli stráviť noc v škole. Pre našich žiakov Bianku, Veroniku, Natálku, Matúška, Peťkaa aj bývalého žiaka Tomáškaje to veľký zážitok. Na tento deň čakali celý školský rok. Je to zvláštne stráviť spolu nielen doobedie, ale aj celé poobedie a ráno sa prebudiť v škole. Naša „akcia“ začala pečením koláčaešte dopoludnia. Po krátkej poobednej sieste sme sa vybrali pozrieť našu kolegyňu Vierku,ktorá nám zabezpečila pitný režim.Keď sme sa vrátili do školy už nás čakal Paľko Gubáň, obľúbený speváknašich žiakov. Celú hodinu sme sa zabávali, spievali, tancovali a smiali sa. Paľka vystriedal Mirko Suja so psíkmia ďalšiu hodinku sme strávili canisterapiou. Popri tejto zábave sme si pochutnávali na ovocí a tvarohovom koláči, ktorý sa žiakom naozaj vydaril. Ela pripravila na večeru chlebík vo vajíčku.Príjemne unavení sme po večernej hygiene všetci sladko zaspali. Ráno sme sa zobudili všetci v dobrej nálade a po raňajkách, ktoré sme si pripravili sami mohlo začať vyučovanie.
Všetkým ďakujeme za krásny zážitok.
Mgr. Vojtková, Mgr. Obstová

 

Majstrovstvá v ľahkej atletike špeciálnych škôl

Dňa 28. 06. 2015sa na našej škole uskutočnili majstrovstvá v ľahkej atletike špeciálnych škôl a špeciálnych tried pri ZŠ o putovný pohár vedúcej odboru školstva Okresného úradu v Banskej Bystrici. Majstrovstiev sa zúčastnilo šesť škôl, súťažilo sa v behu na 60m, skoku do diaľky a hode kriketovou loptičkou. Po férovom súťažení putovný pohár a celkové víťazstvo získala naša škola – ŠZŠ Zvolen. Na druhom mieste skončila ŠZŠ Detva, o tretie miesto sa podelili ZŠ H. Moravce s Hriňovou. Štvrtú priečku obsadila ZŠ Budčaa piate miesto patrí ŠZŠ Krupina. Našu školu reprezentovali – Nicola Suchá(8.ročník), Šimon Kandráč(4.ročník), Pavol Kováč(4.ročník), Alex Bučko(3.ročník) a Dávid Greško(4.ročník).
K víťazstvu a vzornej reprezentácii školy im gratulujeme.
Mgr. Krivošík

 

Návšteva Arboréta na Borovej hore vo Zvolene

Krása rododendrónov nás tento týždeň (18. 5. – 22.5) vylákala do Arboréta Borová hora, kde sme si ich mohli pozrieť, privoňať a zblízka obdivovať. Po príjemnej prechádzke po objekte, pomenovaní niektorých stromov sme si oddýchli pri jazierku a očarení nevšednou krásou sme sa vrátili do školy. Ďakujeme kolektívu Arboréta za možnosť vstupu do tohto kúska krásy v našom meste.
Mgr. Krajčiová, Ing. Kušnírová

 

1. sväté prijímanie

17. máj 2015 bol nielen slnečným, ale hlavne slávnostným dňom pre našich žiakov. Pri svätej omši osem detí poprvý raz prijalo Ježiša v podobe chleba, za prítomnosti svojich rodičov, príbuzných a celej farnosti. Boli to: Dušan Palian, Martin Greško, Jesicca Berkyová, Natália Vlačuhová, Martin Palian, Klaudia Berkyová, Nokolas Dunka a Ruženka Oláhová.Želám im, aby im tento okamih pretrval po celý život a aby im svetlo viery pomohlo prekonávať prekážky v živote.
Mgr. Krajčiová

 

Deň matiek – kultúrny program

Deň matiek sme si v našej škole pripomenuli aj my a to kultúrnym programom 13. mája v tanečnej sále. Na svoje maminky, staré mamy a ockov sa tešili hlavne tí najmenší, ale aj starším žiakom sa rozbúchalo srdce keď mohli svojím mamám dať najkrajší dar. Dar, ktorý nemožno kúpiť, dar, ktorým je kúsok seba v podobe piesní, rozprávok, básničiek a tancov darovaných z lásky. Srdiečkami vyzdobená sála, úžasné výkony detí spôsobili, že každá maminka odchádzala nielen so slzou, ale hlavne s úsmevom a pýchou v srdci.
Mgr. Krajčiová, Mgr. Bronišová

 

Výstup na Pustý hrad

V jednu peknú slnečnú májovú stredu sa zišli pod Pustým hradom rodičia a deti s autizmomzo širokého okolia. Do akcie sa zapojila aj naša elokovaná trieda pre žiakov s autizmom, ktorá sídli v DSS Symbia. Podujatie zahájila pani vedúca DSS Symbia PaedDr. Jana Izraelová. Každý podľa svojich možností a schopností sa snažil dosiahnuť cieľ. Počas výstupu sa všetci družne rozprávali, obzerali okolitú prírodu a občerstvovali sa. Pre niektorých menej zdatných žiakov to bol výkon nad ľudské sily, ale zvládli to statočne. Našu snahu sme zdokumentovali spoločnou fotkou. Akciu ukončila pani riaditeľka zo Súkromnej základnej školy pre deti s autizmom pani Mgr. Elena Pálková. Už druhý ročník tejto milej akcie sa konal v rámci Svetového dňa autizmu, ktorý býva 2. apríla, ale pre nepriaznivé počasie bol preložený.
Ďakujeme za pekne a zmysluplne strávený deň.
Mgr. Ilečková

 

Krajské kolo speváckej súťaže žiakov špeciálnych škôl „Husľový kľúčik“

Dňa 28. apríla 2015 sa v Banskej Bystrici uskutočnil 4. ročník Krajského kola v speváckej súťaži žiakov špeciálnych škôl pod názvom „Husľový kľúčik“. Ako po celé 3 roky aj tento rok sme sa zúčastnili a to v zastúpení žiačok 5 . – 9. ročníka Jessicou Berkyovou, Naďou Gašparovou a Tatianou Palianovou. Dievčatá mali pripravené okrem povinnej piesne „Anička dušička“ i svoje krásne ľudové piesne, ktoré zaspievali s čistou intonáciou, rytmicky správne a s precíteným prejavom. Celkový prejav umocňoval aj jednoduchý ľudový odev.
I keď sa nám tohto roku nepodarilo ohhájiť prvenstvo ako po minulé roky, ale „len“ krásne 2.miestovďaka Tatiane Palianovej, sme hrdé na to, že sme mali zo seba dobrý pocit a v závere sme počuli … “ Zvolen zase nesklamal“!
PaedDr. Tereňová

 

Didaktické hry na I. stupni

Dňa 28.4. a 30.4. 2015 sa v našej škole uskutočnili Didaktické hry určené pre žiakov I. stupňa. Prvý deň boli deti oboznámené s poskytovaním prvej pomoci pri úrazoch.Prednášku a praktický nácvik urobili pracovníci Slovenského červeného kríža (SČK) zo Zvolena. Deti sa aktívne zapájali a páčilo sa im. O dva dni neskôr bola druhá časť didaktických hier, ktorá prebiehala na školskom ihrisku pod vedením vojakov Armády Slovenskej republiky(ASR) zo Zvolena – Veliteľstva vzdušných síl. Pod ich vedením si na jednotlivých stanovištiach žiaci precvičili základy civilnej obrany.
Zamestancom SČK a príslušníkom ARS ďakujeme za účasť, spoluprácu a aktívny prístup pri výchove vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Mgr. Demianičová, Mgr. Pavlíková

Turnaj v stolnom tenise

Dňa 24. apríla 2015 sa na ZŠ v Hontianskych Nemciach uskutočnil turnaj špeciálnych tried v stolnom tenise. Zúčastnilo sa ho deväť škôl a naši žiaci – Nika Bartošová, Dušan Palian a Karol Iléš získali krásne tretie miesto.Odniesli si teda bronzové medaily, diplom a hlavne pekný zážitok. Za vzornú reprezentáciu školy im aj touto cestou ďakujem.Moja vďaka patrí aj pánovi učiteľovi Skržekovi za pomoc pri príprave žiakov na turnaj.
Mgr. Krivošík

 

Krajské súťaž v poézii a próze

Dňa 14. apríla sa dvaja naši žiaci: Livka Lališová(4.B) a Nicolas Gašpar(3.A) zúčastnili 8. ročníka krajského kola v prednese poézie a prózy, ktorú organizovala ŠZŠ Brezno. Do tejto súťaže bolo zapojených 15 ŠZŠ a približne 70 žiakov. Napriek veľkej konkurencii, naša Livka zaslúžene získala cenu poroty za svoj úžasný a expresívny prednes básne – Žabiatko. Jej výkonom bola nadšená nielen porota, ale aj ostatní žiaci a pedagógovia. Gratulujeme a určite sa zapojíme aj nabudúce.
Mgr. Krajčiová

 

Výtvarná súťaž – Biblia očami detí

Dňa 8. apríla si naši traja žiacipočas milej slávnosti v Detve prevzali ocenenia zavýtvarne stvárnenievybraných kníh z Biblie. Ich niekoľko týždňová práca priniesla úspechy v podobe 2. miesta – Nicolasa Dunku(5.A), 3. miesta – Katke Grendárovej(TVP 2) a cenu poroty Tomáškovi Gašparovi(4.B). Slávnosť bola spojená s prezentáciou výtvarných prác a malým občerstvením.
Všetkým žiakom gratulujem a želám ďalšie úspechy v kreslení.
Mgr. Krajčiová

Aktivity k mesiacu kníh na I. stupni ŠZŠ

Marec mesiac knihy si pripomenuli aj žiaci našej školy. Navštevovali školskú knižnicu, beseda bola taktiež v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene. Na hodináchslovenského jazyka a literatúrysme sa aj prostredníctvom prezentácií rozprávali o knihách, Matejovi Hrebendovi, vhodných hygienických návykoch pri čítaní kníh. Zahralisme sa na Popolušku a macochu, holúbkov. Riešilisme zábavné úlohy, tajničky, kvízy a vyrábali záložky. Súťažilisme o najkrajší výkres na tému: Rozprávky. Zvíťazili:Oliver Greško1. r. – Zlatá rybka, Veronika Lačná9. r. – Tri prasiatka, Ema Debnárová2. r. – Danka a Janka, Sára Gašparová2r. – Malá morská panna, Alex Bučko3. r. – Zvieratá v ZOO, Leonard Kováč3r. – Drak, Liana Vajsová4.r – Medovníkový domček, Lenka <>bHorváthová 4. r. – Snehulienka. Diplom dostalaaj Natálka Tőkőliováza autorstvo a ilustráciu rozprávky O Šalátočke. Srdečne gratulujeme!
Mgr. Marcineková

Čitateľský maratón – Minútové čitanie, Prípravný ročník prednesu poézie a prózy

Dňa 24. 3. 2015sa pre žiakov II.stupňa uskutočnil prípravný ročník prednesu poézie ako i 2. ročník čitateľského maratónu.Z každej triedy boli vybratí 3 súťažiaci, ktorí súťažili v mladšej a staršej kategórii. Najlepší víťazi boli odmenení diplomom a vecnou cenou. Predsedom poroty bol PaedDr. Ján Šalko, členm boli pani učiteľka Ing. Kušnírová a Mgr. Szúdorová. Porota hodnotila nielen rýchlosť čítania za danú minútu, ale i presnosť a bezchybnosť.
V prednese poézie a prózy
sa na 1. miesteumiestnila Natália Vlačuhová(7.ročník), 2. miestosi vybojovala Eva Berkyová(8.ročník) a 3. miestopatrilo Samuelovi Čipčalovi(9.ročník). V Čitateľskom maratónesa v mladšej kategórii na 1. miesteumiestnila Adriana Birdáčová(6.ročník), 2. mieste Martin Palian(5.ročník) a na 3. mieste Tatiana Palianová(6.ročník). V staršej kategórii sa na 1. miesteumiestnil Štefan Gašpar(9.ročník), na 2. mieste Natália Vlačuhová(7.ročník) a na 3. mieste Mária Gergeľová(9.ročník).
Chcela by som poďakovať všetkým zaangažovaným kolegom, ktorí sa podieľali na tejto akcii, hlavne predsedovi PaedDr. Jankovi Šalkovi a pani učiteľke Ing. Kušnírovej.
PaedDr. Tereňová

 

Ocenenie našej kolegyne pri príležitosti Dňa učiteľov

Dňa 30.03.2015 bolana Okresnom úrade v Banskej Bystrici pri príležitosti Dňa učiteľov ocenená plaketoua medailou Jána Ámosa Komenskéhopani učiteľka Mgr. Erika Ivanová. Pani učiteľka bola ocenená za dlhoročnú pedagogickú činnosť, vynikajúce pracovné výsledky a implementáciu nových foriem a metód práce vo výchovno-vzdelávacom procese.
Slávnostnej udalosti sa zúčastnili okrem pracovníkov OÚ odboru školstva v Banskej Bystrici na čele s vedúcou odboru školstva Mgr. Ingrid Haringovouaj predseda NR SR Ing. Peter Pellegrini, generálna riaditeľka sekcie regionálneho školstva na MŠVVaŠ SR PhDr. Soňa Hanzlovičováa prednostka Okresného úradu v Banskej Bystrici PhDr. Ľubica Laššáková.

Našej kolegyni všetci gratulujeme a želáme jej ešte veľa pracovných a osobných úspechov.
Kolektív zamestnancov ŠZŠ

Lesnícka výstava

Jarné slniečko nás 19. a 20. marca vylákalo na malú prechádzku do mesta s jasným cieľom: Pozrieť si výnimočnú lesnícku výstavu v Europe Zvolen. Mohli sme si pozrieť rôzne druhy parohov, rohov, zubov a lebiek lesných zvierat. Slovne nám život zvierat priblížili milí lesní pracovníci, ktorí nám na záver premietli veľmi zaujímavý film o živote v lese. Ďakujeme za tento zážitok a super prístup lesnej správe a jej pracovníkom.
Mgr. Krajčiová, Ing. Kušnírová

 

Exkurzia v Krajskej knižnici

Dňa 16. marca 2015sme sa zúčastnili exkurzie v Krajskej knižnici vo Zvolene, pri príležitosti “ Marca – mesiaca kníh“ , “ alebo i „dňa Kníh“, ktorý pripadol práve na tento deň, kedy sa práve 16. marca narodil Pavol Dobšinský.
Žiakom druhého stupňa bola venovaná veľmi vhodne koncipovaná prezentáciazameraná od vzniku kníh, vzniku kníhtlače ako i hlavného predstaviteľa kníhtlače, cez prierez od najstarších kníh po súčasnosť, od najmenších kníh po najväčšie, najmenšie, najväčšie i najťažšie.Našich žiakov táto prednáška veľmi zaujala, boli pozorní, sústredení a veľmi vhodne a primerane vedeli komunikovať a odpovedať na dané otázky, za čo boli aj pochválení. Sme radi, že sme sa tejto aktivity mali možnosť zúčastniť.
PaedDr. Natália Tereňová

 

Obvodné kolo súťaže „Európa v škole“

Po dlhšej precíznej tvorbe sme z niekoľkých prác školského kola súťaže, spoločne so žiakmi, vybrali tri práce, ktorých počet nám určili stanovené podmienky súťaže. Tých prác by sme určite mohli vybrať viac. Zaslali sme ich do obvodného kola.
V obvodnom kole sa umiestnili všetky tri zaslané práce na prvých troch miestach. Na prvom mieste práca Janka Palianas názvom „Bez vody to nejde“- ide o precízne vypracovanú perokresbu, čo patrí medzi klasické výtvarné techniky. Na druhom mieste skončila práca Nikolasa Dunku„Všetky cesty vedú do školy“- kolorovaná kresba pastelom. Tretie miesto patrí Martinovi Palianoviza prácu s názvom „Máme školu, tešme sa!“- veľmi pekný pastel.
Všetkým žiakom, ktorí našu školu úspešne reprezentovali, patrí úprimné blahoželanie.
Mgr. Róbert Kováč

 

Karneval

Dňa 4. marca 2015 sa na našej škole už tradične konala fašiangová slávnosť – karneval. Tejto akcie sa zúčastnili žiaci prvého stupňa a TVP triedso svojimi p. učiteľkami. Všetkých prišiel podporiť aj p. riaditeľ. Karneval sa niesol vo výbornej atmosfére. Po privítaní a predstavení poroty, boli prítomní oboznámení s programom a žiaci dostali možnosť niečo nakresliť, príp. napísať odkaz na veľký papier nalepený na stene. Veľmi pekným a tradičným vstupom oživili podujatie spevom a tancom aj žiaci z druhého stupňa s p. učiteľmi. Počas celého podujatia sa striedali tanečné kolá so súťažnými, v ktorých si žiaci mohli zasúťažiť o sladkosti a zabaviť sa tancom. Nechýbali ani spoločne odspievané piesne, fašiangový had, či prezentácia masiek po ročníkoch.Po krátkej prestávke na obed sa v zábave pokračovalo, až nakoniec porota po dlhom zvažovaní vyhlásila a odmenila najzaujímavejšie masky. Záver bol pre všetkých veselý a sladký.
Mgr. Elena Obstová

Filmové predstavenie – Štvorlístok v službách kráľa

Dňa 28.2.2015 sa v CINEMAX – EUROPA SHOPPING CENTRE uskutočnilo XVIII. filmové predstavenie konané pod záštitou JANY ŽITŇANSKEJ poslankyne Európskeho parlamentu. Filmové predstavenie bolo zdarma určené pre deti so zdravotným postihnutnutím a ich rodiny.Keďže žiaci našej školy spolu s rodičmi a pani učiteľkou sa aj vlani zúčastnili a boli spokojní, využili sme túto možnosť aj tento rok. Poňali sme to ako akciu nielen čisto školskú. Žiaci z triedy viacnásobne postihnutých si pozvali aj svojich bývalých spolužiakov.Bolo nás spolu s rodičmi 23. Žiaci sa tešili na stretnutie a spoločne strávené chvíle. Po skončení rozprávky – Štvorlístok v službách kráľa, sme sa odfotografovali a začali sa rozprávať. Keďže sa žiaci, a aj ich rodičia mali o čom rozprávať, zašli sme do cukrárne. Tam sme pri koláčikoch a káve strávili príjemné posedenie. Nikomu sa nechcelo ísť domov. Pri rozlúčke sa deti pýtali kedy sa znovu uvidíme, a tak sa všetci tešíme na ďalšie stretnutie.
Mgr. Margaréta Vojtková

 

Futbalový turnaj v minifutbale o pohár riaditeľa školy

Vo štvrtok 26. februára 2015 sa v telocvični ŠZŠ Zvolen uskutočnil už deviaty ročník Turnaja o pohár riaditeľa ŠZŠ Zvolen v minifutbale. Zúčastnili sa ho hráči aj hráčky zo šiestich škôl. Po urputných, ale férových bojoch sa z konečného tretieho miesta tešila ZŠ Hrnčiarska Zvolen, na druhom mieste skončila ŠZŠ Zvolena z víťazstva a zisku putovného pohára mala radosť ZŠ P. Jilemnického 2 Zvolen.Za celoživotnú športovú činnosť sme si diplomom a medailou uctili našu bývalú pani riaditeľku Mgr. Annu Kútnu.Verím, že aj o rok sa nám podarí zorganizovať toto tradične pekné, športové podujatie.
Mgr. Ivan Krivošík

 

Vlastivedná exkurzia

Dňa 5. februára 2015 sa žiaci 6.A zúčastnili vlastivednej exkurzie v Banskej Bystrici. Pozreli sme si expozíciu Múzea SNP, námestie s meštiackymi domami, šikmou vežou a pamätníkmi. V obchodnom centre sme sa zohriali šálkou čaju a po krátkom rozchode sme sa šťastne navrátili do Zvolena.
Mgr. Ivan Krivošík

 

Spievanie s Jankom Juhászom

Naši žiaci z triedy viacnásobne postihnutých majú veľmi radi muziku. A tak po dohovore pani učiteľky Grétky a muzikanta Janka Juhásza z Detvy mali možnosť zaspievať si spolu ním. Zahral im aj piesne na želanie. Najväčšiu radosť mal Peťko, keď si s Jankom mohol zaspievať pieseň od obľúbeného interpreta Joža Ráža. Pridali sa k nim aj žiaci z triedy IVP.
Mgr. Margaréta Vojtková

 

Novoročná sánkovačka

V piatok 9. januára 2015 sme sa zobudili do prekrásne zasneženého dňa. Hneď sme to so žiačikmi prípravného ročníka využili a hurááááá na sane. Bolo nám krásne a vybláznili sme sa do sýtosti.
Mgr. Viera  Stehlíková

Vystúpenie v DD a DSS Zvolen

Dňa 16.12. 2014 sa v DD a DSS Zvolen Záhonok uskutočnilo naše vianočné vystúpenie s podtitulom „Rozprávkové Vianoce” venované klientom tohto zariadenia. Naše deti- žiaci tancovali, hrali a spievali s veľkým oduševnením a precítením, čo sa podpísalo aj na divákoch. Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým mojim kolegyniam, ktoré sa tu zúčastnili a boli znovu ochotné absolvovať celú perepúť s našimi deťmi. Ďakujem.
PaedDr. Tereňová

 

Turnaj v minifutbale:

V decembri sa konali dve futbalové akcie na 2. stupni ŠZŠ. 10. 12. 2014: II. ročník futbalového turnaja o putovný pohár Eleny Kaliskejmedzi žiakmi 2. stupňa. Žiaci si vytvorili družstvá s vlastnými názvami.II. ročník futbalového zápasu medzi zamestnancami a žiakmi. Na radosť všetkých žiakov mladší a zohratejší žiaci porazili svojich učiteľov, ktorým nepomohli ich dlhoročné skúsenosti.
Mgr. Krivošík

 

Rozprávkové Vianoce

Do čarovného sveta rozprávkových Vianoc sme 15. decembra preniesli počas vianočného programu nielen vedenie školy, ale hlavne rodičov našich žiakov. V krásne vyzdobenej tanečnej sále Popoluška otvárala oriešky, ktoré skrývali v sebe zázračné vystúpenia našich žiakov, ktorí sa premenili na zvieratká, Mikuláša, Perinbabu, troch medveďov, Macka Uška a trpaslíkov. Naši starší žiaci predviedli vianočné pásmo ľudových zvykov a svojím spevom a tancami pripomenuli hlavnú podstatu Vianoc. Veríme, že sme v srdciach  prítomných zanechali nielen rozprávkový zážitok, ale hlavne pokoj a pohodu do nastávajúcich Vianoc.
Mgr. Krajčiová, PaedDr. Tereňová, Mgr. Ivanová

Noc v škole

Na našej škole sa dňa 13. 12. 2014 na druhom stupni konala „odvážna akcia“ – Noc v škole. Prežiť celú noc v škole bez rodičov so svojimi spolužiakmi je predsa len silný zážitok. A  takýto zážitok sa rozhodli dať zažiť aj tento školský rok pani učiteľky Mgr. Erika Ivanová, PaedDr. Natália Tereňová, Mgr. Janka Szúdorová a Ing. Monika Kušnírová.Popoludnie a noc v škole si žiaci a pani učiteľky spríjemnili navarením vynikajúcej večere, rôznymi hrami a zábavným programom. Ráno si spoločne pripravili chutné raňajky a venovali sa svojim školským povinnostiam.
Takto strávená noc v škole je veľmi zaujímavá akcia hlavne pre žiakov, pretože môžu čas mimo vyučovania stráviť práve s ich vyučujúcimi, čo je veľmi dobré predovšetkým na upevnenie nielen dobrých vzťahov, ale aj získanie dôvery, ktorá je na našej škole u týchto žiakov tak potrebná. Akcia sa vydarila a žiaci si do budúcnosti odnesú veľa krásnych zážitkov strávených v škole.

Pečenie perníkov žiakov prípravného ročníka.

 

Divadelné predstavenie – Tri prasiatka

Dňa 21.11.2014 sa žiaci našej školy v počte 55 zúčastnili divadelného predstavenia TRI PRASIATKA v DJGT vo Zvolene. Predstavenie sa páčilo nielen žiakom, ale aj učiteľom.
Mgr. Maragréta Vojtková

 

Divadelné predstavenie

Dňa 3.12.2014 navštívilo našu školu divadlo Clipperton z Banskej Bystrice a ponúklo našim žiakom kultúrny zážitok z predstavenia netradičnej rozprávky Čert a káča.

 

Čakáme na Mikuláša

V našej škole bol 5. december  dňom plným očakávania. Deti s napätím, radosťou a tí najmenší  aj strachom očakávali príchod Mikuláša. A ten ich veru nesklamal a zavítal medzi nich s vrecom plným sladkostí. No neprišiel sám a ako pomocníka  si doviedol aj čerta, ktorý presne vedel aká je jeho úloha. Vzhľadom k tomu, že naši žiaci sú veľmi šikovní,  privítali Mikuláša a čerta básničkami a pesničkami, a tak si zaslúžili všetci sladkú odmenu.
Mgr. Sklienková

 

Triedenie odpadu

Triedenie odpadu na našej škole je zaužívané už tretí školský rok. V mesiaci november sa kolegyne prvého stupňa lepšie zamerali na triedenie odpadu. Cieľom našej školy je znížiť množstvo netriedeného odpadu, ktorý končí nevyužitý na skládkach. Pani učiteľky vysvetlili žiakom, čo je to odpad, a že tento problém je nielen globálny, ale dotýka sa každého z nás. Preto to môžu ovplyvniť aj oni sami. Žiaci sa stretli s pojmami ako je separovanie, čirecyklácia.Bolo im vysvetlené, ako môžu prispieť k znižovaniu znečistenia životného prostredia v ktorom všetci žijeme.
Našim mottom sa stalo: „Spolu triedime, spolu chránime“ a preto„Doprajme prírode druhú šancu“.
Mgr. Fíziková

 

Svetový deň zdravej výživy

16. október sa na 1. stupni ŠZŠ niesol v duchu zdravej výživy.  Deti počas dňa tvorili „recepty na zdravie“ pre chorého medvedíka. Spoločne so svojimi učiteľkami pripravili mrkvovú, vajíčkovú, brokolicovú a reďkovkovú nátierku na chlieb, jablkové pyré, ovocné a zeleninové taniere. Vytvorili množstvo zaujímavých výtvarných diel, plagáty a vzorový jedálny lístok. Bodkou zážitkového učenia bola rozprávka a ovocný koláč pre všetkých zúčastnených.
Mgr. Baránková, Mgr. Marcineková

 

Pedikulóza

Dňa 10. 10. 2014 sa na 2. stupni našej školy uskutočnila prednáška spojená s prezentáciou na tému Pedikulóza. Prednáška sa uskutočnila za účasti pani Gondášovej z poradne zdravia – Regionálny úrad verejného zdravotníctva za účelom zvýšenia prevencie u žiakov a ich rodín pred zavšivavením. Po prednáške sa žiakom rozdali dezinfekčné prípravky Hedrin a žiaci boli oboznámení s jeho používaním.
Mgr. A. Fíziková a Mgr. E. Ivanová

 

Účelové cvičenie

Dňa 1.10.2014 sme sa zúčastnili účelového cvičenia. Hlasným pokrikom pán riaditeľ vyhlásil evakuáciu z budovy. Rýchlo sme opustili školu, zoradili sa na školskom ihrisku a podľa pokynov vyučujúcich sme sa presunuli do vojenského útvaru na Podborovej. Jednotlivé stanovištia nám pripravili profesionálni vojaci SR, na ktorých si žiaci mohli vyskúšať veci civilnej obrany i profesionálnych vojakov. O zábavu a mnoho zážitkov bolo postarané a preto sa tešíme nabudúce.
Mgr. Janka Szúdorová

Deň mlieka

Dňa 25.09.2014 sme si aj na našej škole pripomenuli Svetový deň mlieka. Cieľom bolo vzbudiť u žiakov záujem o mlieko a mliečne výrobky. Vďaka sponzorským príspevkom od Senoble Central Europe, s.r.o. a Bryndziarne a syrárne Zvolenská Slatina mali žiaci možnosť ochutnať jogurty, smotanové tvarohové dezerty, tavené a tvrdé syry. Spoločne sme si pozreli DVD Cesta mlieka a DVD Bryndza Slovenské zlato. Potom si žiaci odprezentovali svoje výrobky z obalov z mliečnych výrobkov.
Mgr. Vojtková

Otvorenie školského roka

Brány školy sa otvorili 2. septembra 2014 o ôsmej hodine.Tento školský rok nás privítal nový pán riaditeľ PaedDr. Adrián Ilečko.Zamestnancom aj žiakom zaželal veľa elánu do ďalšej práce.

Aktivity školy

Comments are disabled.