Milí žiaci, vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od 1.10. už začínajú v škole svoju činnosť záujmové krúžky.

Prehľad krúžkov, ich vedúcich a čas konania:

Hudba a spev – PaedDr. Tereňová N., pondelok po 6 VH

Kniha-môj kamarát – Mgr. Marcineková A., streda po 5 VH

Krúžok minifutbalu a iných hier – Mgr. Baránková M., štvrtok po 4 VH

Múdre hlavy – Mgr. Nemcová B., utorok po 4 VH

Novinársko-literárny krúžok – Mgr. Krajčiová M., streda po 6 VH

Práce s hlinou – Mgr. Obstová E., streda po 6 VH

Prírodovedný krúžok – Ing. Kušnírová M., streda po 5 VH

Šikovné ruky – Mgr. Peťková J., pondelok po 4 VH

Šikovníčkovia – Mgr. Stehlíková V., streda po 4 VH

Tvorivá dielnička – Mgr. Pavlíková D., utorok po 4 VH

Tvorivé dielne – Mgr. Ivanová E., pondelok po 5 VH

Varenie, pečenie – Ing. Hedvigyová A., utorok po 6 VH

Všehochuť – Mgr. Vojtková M., štvrtok po 4 VH

Z každého rožka troška – Mgr. Bronišová A., utorok po 5 VH

 

Novinky

Comments are disabled.