Spoznaj svoje mesto

Noc v škole

Výlet do ZOO Bojnice

Exkurzia žiakov 9. ročníka – Bratislava

Mediálna gramotnosť – Reklama

Zázračná sliačska voda

Deň matiek

Deň zeme

Výtvarná súťaž ŠEVT: Žiacka knižka

Veľkonočné tvorenie u nás

Do knižnej zbierky

Deň s Mikulášom

Zdobili sme stromček

Výtvarná súťaž denníka Pravda

File0025

Mediálna výchova u žiakov 2. stupňa

Výtvarná súťaž Zelený svet 2020

Výtvarná súťaž Ochranárik 2020

Prvé sväté prijímanie