Od zajtrajšieho dňa, t.j.  10. 9. 2019 majú všetci žiaci našej školy zabezpečené stravovanie. Dodávateľom stravy bude Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu vo Zvolene (Podborová).

Vzhľadom k tejto skutočnosti nastáva opäť zmena v časovom harmonograme vyučovania. Vrátime sa k pôvodnému nastaveniu vyučovacích hodín a prestávok, ktorý sme mali aj v uplynulom šk.roku.

Jeho aktualizácia je v záložke Šk. rok 2019/2020.

Novinky

Comments are disabled.