Vážení rodičia, žiaci, zamestnanci školy, návštevníci stránky,…

V prílohe Vám prinášame manuál, podľa ktorého postupujeme vo vyučovacom procese s dodržiavaním všetkých dôležitých odporúčaní a nariadení, ktoré sú v ňom uvedené.

Riaditeľstvo ŠZŠ vo Zvolene

Novinky

Comments are disabled.