Milí žiaci, vážení rodičia!

Podľa nižšie uvedených usmernení vydaných naším zriaďovateľom – Okresným úradom v Banskej Bystrici a tiež ministrom školstva SR môžu s účinnosťou od 3. novembra 2020 žiaci 5. až 10. ročníka nastúpiť späť do školy, pretože sa obnovuje školské vyučovanie.

https://www.minedu.sk/data/att/17783.pdf

Podmienky vstupu do školy sú uvedené v nasledovnom dokumente:

https://www.minedu.sk/data/att/17779.pdf

Ak sa zákonný zástupca žiaka nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy.  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november 2020. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Dieťa v materskej škole, žiak nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školy a žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa nezúčastnil testovania, majú podľa § 1 ods.2 písm.f) a q) vyhlášky č. 16 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch je nutné predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Tlačivo – vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf

Žiadame a prosíme Vás o splnenie všetkých daných podmienok pre vstup osôb do školy a odporúčaní, ktorými sa riadime a je nevyhnutné ich dodržiavať.

Tešíme sa na Vás.

Zamestnanci školy

Usmernenie zriaďovateľa

Novinky

Comments are disabled.