Srdečne všetkým prajeme radostné, spokojné, v zdraví prežité, láskou a porozumením naplnené vianočné sviatky.

Kolektív zamestnancov našej školy

Novinky

Comments are disabled.