Podľa usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12. marca 2020 sa na všetkých školách a školských zariadeniach v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení PRERUŠUJE VYUČOVANIE v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Toto usmernenie je vydané na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

Novinky

Comments are disabled.