Riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy oznamuje, že na základe usmernení MŠVVŠ SR k šíreniu koronavírusu ruší všetky plánované akcie, ktoré sa mali v mesiaci marec so žiakmi uskutočniť a zároveň ruší aj slávnostné posedenie zamestnancov školy pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov, ktoré sa malo konať 19. marca 2020 o 14,00 hod. (reštaurácia Academic).

Novinky

Comments are disabled.