Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydalo pre školy a školské zariadenia usmernenie č. 2 – Opatrenia k zabráneniu šírenia koronavírusu, ktorým sa odporúča riadiť. Prečítať si ho môžete kliknutím na vedľajšiu ikonu PDF.

Novinky

Comments are disabled.