Aj napriek tomu, že v tomto období sa z „pôdy školy“ nie je veľmi čím chváliť, nám sa predsa len jeden úspech podaril. Keďže sa snažíme kráčať dobou modernou, pracovať zmysluplne, nejednotvárne a ponúkať široké možnosti, spôsoby a formy výchovy a vzdelávania našich žiakov a to najmä také, ktoré prináša súčasná doba, a ktoré sú silným motivačným faktorom pre deti a mládež, už dlhodobo sme sa pokúšali o modernizovanie našich PC učební a techniky v nich. Pred istým časom sme oslovili o sponzorstvo IT podporu UNIQA poisťovne, a.s. a práve vďaka nim sa nám podarilo obohatiť naše počítačové učebne o 15 ks PC a monitorov + ostatného príslušenstva k nim, ktoré budú slúžiť na účely skvalitnenia výučby a výchovno-vzdelávacieho procesu. Sme im aj touto cestou nesmierne vďační za tento dar a prajeme im v ich práci napredovanie, úspechy a nespočetné množstvo spokojných klientov. Kolektív zamestnancov ŠZŠ.

Novinky

Comments are disabled.