Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislav Gröhling vydal dňa 6. apríla 2020 usmernenie k hodnoteniu žiakov základných škôl (a teda aj našej školy) v čase mimoriadnej situácie, v prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením školského roka, t. j. pred 30. 6. 2020. Toto usmernenie si môžete prečítať kliknutím na daný odkaz. O spôsobe hodnotenia žiakov v jednotlivých predmetoch vás budeme včas informovať po jeho prerokovaní s pedagogickou radou. Vedenie ŠZŠ.

Usmernenie pre ZŠ k hodnoteniu žiakov

Novinky

Comments are disabled.