Riaditeľ školy v zmysle § 150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom z organizačných dôvodov na deň 25.3.2022 riaditeľské voľno. 

V uvedený deň nebude v prevádzke škola ani školský klub detí.

Mgr. Ivan Krivošík, riaditeľ školy

Novinky

Comments are disabled.