Riaditeľ školy Mgr. Ivan Krivošík oznamuje, že vzhľadom na nepriaznivú a každým dňom sa zhoršujúcu situáciu súvisiacu s pandémiou COVID 19 – vysoké percento chorobnosti žiakov a pedagógov,  udeľuje žiakom v dňoch 17.-18. 2. 2022 (štvrtok, piatok) riaditeľské voľno.

Do školy žiaci nastúpia v pondelok 21. 2. 2022, pokiaľ to ich zdravotný stav dovolí. Žiadame rodičov, aby pred nástupom do školy žiakov pretestovali a podali čestné prehlásenie o bezpríznakovosti.

Novinky

Comments are disabled.