Milí žiaci, vážení rodičia, naša škola sa 1. júna otvára pre všetky ročníky, t.j. prípravný až 9. ročník s rešpektovaním všetkých usmernení a nariadení vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

Prevádzka školy je v čase od 7,00 do 16,00 hod.

Vyučovanie bude prebiehať v čase od 7,45 do 11,30 hod. Pre TVP triedy v čase od 8,00 do 11,45 hod.

O organizácii vyučovania, rozvrhu a ďalších pokynoch vás budú v prvý deň nástupu podrobne informovať vaši triedni učitelia.

Fungovať bude aj ranná ŠKD v čase od 7,00 hod.

Popoludnajší ŠKD bude v čase od 11,45 do 15,00 hod.

Strava pre žiakov je zabezpečená.

Žiaci sa po ukončení vyučovania nesmú zdržiavať v priestorov školy a jej okolí.

Na akékoľvek ďalšie otázky Vám radi odpovie vedenie školy na č. t. 0455360114 , 0911857022 alebo triedni učitelia. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Tešíme sa na Vás.

Zamestnanci šzš.

Novinky

Comments are disabled.