Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii v súvislosti s ochorením COVID 19 v okrese Zvolen a po telefonickej konzultácii s MUDr. Launerovou z RÚVZ Zvolen, po prerokovaní so zástupcom zamestnancov, vedúcou MZ a PK, sociálnym pracovníkom, výchovnou poradkyňou a vedenia školy, ŠZŠ Zvolen oznamuje, že v týždni od 8.3.2021 do 12.3.2021 bude výuka prebiehať dištančnou formou.

O priebehu vzdelávania v ďalšom týždni budeme včas informovať.

Mgr. Ivan Krivošík, riaditeľ ŠZŠ Zvolen

 

 

 

Novinky

Comments are disabled.