Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že  od pondelku 15. marca 2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie s dodržaním všetkých protiepidemiologických opatrení súvisiacich s ochorením COVID 19.

Žiakom odporúčame pred nástupom do školy pretestovanie sa antigénovými testami, jeden so zákonných zástupcov žiaka je povinný vypísať nižšie uvedené čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je kópia negatívneho antigénovvého alebo RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 7 dní.

Mgr. Ivan KRIVOŠÍK, riaditeľ školy

http://Príloha č. 8a – Žiak a zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (docx, 22.39 kB)

Novinky

Comments are disabled.