Oznamujeme žiakom a rodičom, že vzhľadom k tomu, že je okres Zvolen je podľa COVID AUTOMATU v čiernej farbe, t.j. v štvrtom stupni varovania, náš zriaďovateľ (Okresný úrad v Banskej Bystrici) neodporučil školu otvoriť a preto návrat žiakov do školy k 1.3. 2021 NIE JE MOŽNÝ.

https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-23-02-2021-okresy-automat

COVID AUTOMAT

Rozhodli sme tak rešpektujúc dané skutočnosti a v zmysle ochrany zdravia žiakov, rodičov a zamestnancov školy.

Všetci žiaci školy sa budú zatiaľ v týždni od 1. 3. do 5.3. vzdelávať dištančne.

Do školy môžu chodiť iba žiaci pracujúcich rodičov, po splnení a dodržaní určených podmienok pre vstup do školy.

O návrate ostatných žiakov do školy, o podmienkach ich návratu budeme všetkých včas informovať.

Vedenie školy.

ŠKOLY proti Covid-19 – bulletin

https://www.minedu.sk/data/att/18874.pdf

Novinky

Comments are disabled.