Dňa 9. júna 2020 o 12,30 hod. sa uskutočnia na našej škole voľby do Rady školy za pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Ponúkame preto všetkým  zamestnancom školy možnosť zúčastniť sa týchto volieb a vybrať si svojich zástupcov – členov Rady školy.

Novinky

Comments are disabled.