„Prijmi môj pozdrav krátky na veľkonočné sviatky.
V zdraví ich dobrom preži, buď veselý, šťastný, svieži!“

Prajeme vám radostné prežitie týchto nastávajúcich sviatkov. Nech váš dom je plný pokoja, stôl hýri hojnosťou a srdcia blízkych sú naplnené láskou a porozumením.

Kolektív zamestnancov školy.

Žiaci majú veľkonočné prázdniny od 1. apríla do 6. apríla 2021.

Do školy prídu 7. apríla 2021 opäť so splnením všetkých protipandemických opatrení nariadených školou a ministerstvom školstva.

Veľkonočný obrázok pre vás nakreslila Bianka Gregorová z TVP 3 triedy.

Novinky

Comments are disabled.